Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Marti 29 Septembrie 2020 - 7810 vizitatori azi
Verificare suspiciuni identificate si recuperare debite.

In perioada august-octombrie 2013, Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Bistrita-Nasaud desfasoara o campanie de monitorizare a cazurilor identificate, de beneficiari care au prezentat suspiciuni de nedeclarare a unor venituri ori bunuri mobile sau imobile, in obtinerea principalelor beneficii sociale, respectiv: ajutor social, alocatie pentru sustinerea familiei si ajutorul pentru incalzirea locuintei.   

Campania se desfasoara in urma suprapunerii de catre Camera de Conturi BN si AJPIS BN, a unor baze de date furnizate de catre: ANAF, Casa Nationala de Pensii Publice, ANOFM, DGASPC, Directia Sanitar Veterinara, APIA, Inspectoratul Scolar Judetean, Directia economica a municipiului Bistrita.

Beneficiile de asistenta sociala se acorda pe baza de cerere si declaratie pe propria raspundere, insotite de acte doveditoare. Totodata, titularii beneficiilor sociale au obligatia sa comunice primarului, in scris, orice modificare cu privire la domiciliu, venituri si la numarul membrilor familiei, in termenele de: 15 zile de la data la care a intervenit modificarea pentru ajutor social, 10 zile de la data la care a intervenit modificarea la alocatie pentru sustinerea familiei si 5 zile la ajutorul pentru incalzirea locuintei.

Activitatile de verificare au evidentiat nerespectarea prevederilor legale privind declararea veniturilor si bunurilor beneficiarilor, fiind identificate tipuri de suspiciuni, dupa cum urmeaza:

Tip Suspiciune

Ajutor social

Alocatie pentru sustinerea familiei

Ajutor pentru incalzirea locuintei

Venituri salariale sau activitati independente nedeclarate;

0

378

0

Indemnizatii handicap nedeclarate

26

0

0

Ajutoare de somaj nedeclarate;

0

17

0

Pensii limita de varsta sau pensii speciale nedeclarate;

6

16

0

Detinerea unui numar la diferite categorii de animale, peste limitele prevazute de catre actele normative;

121

362

260

Detinerea unor suprafete de teren peste limitele prevazute de catre actele normative;

87

203

0

Detinerea unor depozite bancare ce depasesc suma de 3.000 lei, ca limita legala stabilita;

163

87

1279

Detinerea a mai mult de o locuinta;

0

3

39

TOTAL

403

1066

1578

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limitele legale care exclud solicitantii beneficiilor sociale de la stabilirea drepturilor, se regasesc in Anexa nr. 4 la  H.G. nr. 50/2011, care cuprinde Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordarii ajutorului social si a alocatiei pentru sustinerea familiei precum si in Anexa nr. 2 la H.G. nr. 920/2011, care cuprinde Lista cuprinzand bunurile ce conduc la excluderea acordarii ajutorului pentru incalzirea locuintei.

     Mentionam ca, verificarea a fost efectuata pentru toate beneficiile sociale, inclusiv indemnizatia pentru cresterea copilului, unde au fost identificate 43 de suspiciuni privind realizarea de venituri din activitati salariale sau independente in perioada de acordare, fapt care contravine prevederilor legale.

Titularii identificati cu suspiciuni confirmate ca urmare a nerespectarii prevederilor legale, au fost suspendati de la plata beneficiilor sociale, urmand ca in baza dispozitiilor primarilor sa le fie intocmite decizii de debit pentru recuperarea sumelor platite necuvenit. Totodata s-a solicitat verificarea de catre primarii, prin anchete sociale si acte doveditoare, a suspiciunilor care nu au putut fi confirmate de catre AJPIS BN, urmand sa fie aplicata aceeasi procedura a recuperarii, pe parcursul confirmarii acestora.

Rugam solicitantii de beneficii sociale, precum si titularii acestor beneficii sa acorde maxima importanta datelor mentionate in cererile si declaratiile pe propria raspundere cu privire la venituri si bunurile detinute, pentru a fi in raport cu realitatea, nedeclararea corecta atragand dupa sine sanctiuni legale.

 

Director executiv                                                                   

    Bob Nastasia-Ani.          

.

Foto - arhiva Marius Chiuzan.                                                                    

0 comentarii2324 vizualizări09 septembrie 2013
rss 2.0
rss 2.0