Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Luni 28 Septembrie 2020 - 5250 vizitatori azi
Rezultatele dezbaterilor din sedinta Consiliului Local al municipiului Bistrita din 26.09.2013.

1. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire lacas de cult in municipiul Bistrita, str. Ghinzii, nr. 116. Beneficiar: Parohia "Buna Vestire" reprezentata de preot Moldovan Florin".Hotararea a fost adoptata cu 17 voturi "pentru", in forma prezentata de initiator.Planul Urbanistic Zonal prezentat are ca obiectiv:

- studiul urbanistic al zonei in suprafata de 2728 mp, aflata in municipiul Bistrita, strada Ghinzii, urmarind posibilitatea modificarii functiunii unei parti dintr-o parcela inclusa in subzona E3 din PUZ Valea Ghinzii, aprobat prin HCL nr. 9/2000 care prevede construirea de locuinte individuale si destinarea unui lot de 700 mp construirii unui lacas de cult, functiune compatibila cu functiunea de locuire. Concomitent cu studierea amplasarii lacasului de cult s-a studiat si amplasarea unor locuinte individuale sau casa parohiala pe loturile inconjuratoare cu stabilirea conditiilor de realizare a locuintelor individuale;
- reanalizarea parcelelor invecinate prin pastrarea reglementarilor din PUZ Valea Ghinzii si analiza amplasarii lacasului de cult fara introducerea unor restrictii pe parcelele invecinate cu privire la construibilitate, datorita amplasarii acesteia pe parcela invecinata lor.
Planul Urbanistic Zonal respecta prevederile Regulamentului General de Urbanism nr. 525/1996 cu privire la spatiile verzi amenajate cu rol decorativ si de agrement in exteriorul cladirilor sau in curti interioare, asigurand 51,24% din suprafata terenului studiat pentru gradini, zone verzi in domeniu privat si 4,31% pentru spatii verzi in zona domeniului public.
Prin prezenta documentatie se pune in evidenta posibilitatea rezolvarii circulatiei pietonale pe strada Ghinzii (cu referire la zona studiata) prin realizarea unor trotuare de o parte si de alta a strazii, precum si a doua piste pentru biciclisti pentru fiecare sens de circulatie in limitele actualului prospect al strazii.
Accesul auto si pietonal la obiectiv se va face din strada Ghinzii, pe terenul aferent acestuia fiind prevazute 7 locuri de parcare.
De asemenea, este mentinuta ca traseu, in zona studiata, strada prevazuta prin PUZ Valea Ghinzii - cu doua benzi de circulatie auto si doua trotuare cu o latime totala de 8 m, la o distanta de 50 m de limita strazii Ghinzii si este paralela cu aceasta. Pana la realizarea acestei strazi, accesul la loturile din spatele lotului propus pentru amplasarea lacasului de cult se va face pe o strada privata (fundatura) cu o singura banda de circulatie auto cu supralargiri in zonele de acces ale viitoarelor obiective propuse.
Amplasarea lacasului de cult este la 20 m fata de axul strazii Ghinzii, iar fata de limitele laterale si de cea posterioara, este la 3 m. In spatiul rezultat, la strada sunt organizate parcari si accese, iar in spatiile rezultate din retragerile laterale si cea posterioara la 3 m, se vor amenaja spatii verzi cu perdele de protectie fata de vecinatati.
Regimul de inaltime va fi cel specific unui lacas de cult si deoarece nu poate fi definit prin numarul de nivele supraterane, este stabilita inaltimea maxima la cornisa a obiectivului propus catre limitele parcelei astfel:
- catre limita laterala stanga si limita posterioara, inaltimea maxima la cornisa a lacasului de cult va fi de 5 m;
- catre limita laterala dreapta, inaltimea maxima la cornisa va putea fi de 8 m, datorita vecinatatii cu drumul de acces privat.
Aspectul exterior trebuie sa fie in concordanta cu functiunea constructiei, sa nu creeze discrepante in aspectul desfasurat al strazii. Se va urmari armonizarea noilor constructii cu aspectul cladirilor invecinate, ridicarea aspectului arhitectural al cladirilor si a aspectului urbanistic in general.
Accesele la constructiile propuse se vor asigura din strazile existente si propuse a se realiza. Imprejmuirile se vor realiza din materiale transparente cu inaltimea max. 1,7 m la frontul strazii si max. 2,2 m pe celelalte laturi, inaltime soclu max. 0,60 m sau gard viu, imprejmuiri opace numai pentru separarea unor servicii functionale sau asigurarea protectiei vizuale. Asigurarea cu utilitati a obiectivelor, respectiv racordarea si extinderea retelelor existente in zona de apa, canalizare, energie electrica, gaze naturale, telecomunicatii, se va face pe cheltuiala investitorilor.
2. Proiect de hotarare privind stabilirea valorii contributiei zilnice de hrana pentru copiii care frecventeaza cresele din cadrul Directiei Municipale de Sanatate Bistrita datorata de parinti / reprezentanti legali.
Hotararea a fost adoptata cu 18 voturi "pentru", in forma prezentata de initiator.
Avandu-se in vedere dificultatea incadrarii in suma de 6 lei / zi / copil in ceea ce priveste contributia zilnica pentru hrana acestora, prin acest proiect de hotarare s-a propus cresterea cu un leu a sumei / zi / copil. Demersul a fost impus de majorarile repetate la preturile alimentelor.
Directia Municipala de Sanatate Bistrita, infiintata in baza Hotararii nr. 154 / 29.07.2009 a Consiliului Local al municipiului Bistrita, are in subordine patru crese ce insumeaza 283 de locuri.
3. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 30/28.02.2008 privind constituirea "Asociatiei Intercomunitare Silvice Bistrita - Livezile", pentru gestionarea fondului forestier si a fondului cinegetic proprietatea publica a municipiului Bistrita si a comunei Livezile, cu modificarile si completarile ulterioare.
Hotararea a fost adoptata cu 14 voturi "pentru", in forma prezentata de initiator.
Din cauza schimbarilor legislative referitoare la regiile publice locale prin aparitia Ordonantei de urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, a aparut necesitatea modificarii si actualizarii actelor care stau la baza infiintarii Asociatiei Intercomunitare Silvice Bistrita - Livezile.
Actualizarea Actului constitutiv si a Statutului Asociatiei Intercomunitare Silvice Bistrita - Livezile a fost necesara si din cauza obligativitatii modificarii componentei nominale a Consiliului de administratie al Asociatiei, din cauze obiective, respectiv alegerea unor noi primari si consilieri locali. Astfel, Consiliul de administratie al Asociatiei va fi format din 7 (membri) persoane, din care patru reprezentanti ai municipiului Bistrita si trei reprezentanti ai comunei Livezile. Obligatoriu, cei doi primari ai unitatilor administrativ teritoriale asociate fac parte din Consiliul de administratie.
Asociatia Intercomunitara Silvica Bistrita - Livezile, fiind apreciata ca autoritate publica tutelara a operatorului specific R.P.L. Ocolul Silvic al municipiului Bistrita R.A., capata noi atributii, inclusiv de reorganizare a conducerii Regiei. Ca urmare, procedura de evaluare sau selectie prealabila a membrilor Consiliului de administratie al operatorului specific va fi efectuata de un expert independent, persoana fizica sau juridica specializata in recrutarea resurselor umane.
Prin vot au fost desemnati reprezentantii municipiului Bistrita in Consiliul de Administratie al "Asociatiei Intercomunitare Silvice Bistrita - Livezile":
- domnul Ovidiu Teodor Cretu - Primarul municipiului Bistrita;
- Domnul consilier Vasile Moldovan;
- Domnul consilier George Avram;
- Domnul consilier Sorin Hangan;
4. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 64/26.03.2009 privind infiintarea Regiei publice locale "Ocolul silvic al municipiului Bistrita" R.A. - structura cu specific silvic, prin reorganizarea Serviciului public municipal "Ocolul Silvic al municipiului Bistrita", cu completarile si modificarile ulterioare.
Hotararea a fost adoptata cu 15 voturi "pentru", cu modificari.
Din cauza schimbarilor legislative referitoare la regiile publice locale, prin aparitia Ordonantei de urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, precum si din cauza expirarii mandatului membrilor Consiliului de administratie, a aparut necesitatea modificarii, respectiv actualizarii Actului constitutiv, Statutului si Regulamentului de organizare si functionare ale Regiei publice locale "Ocolul silvic al municipiului Bistrita" R.A.
Astfel, conducerea Regiei va fi asigurata de Consiliul de administratie, format din 5 (cinci) membri, din care un reprezentant al autoritatii tutelare, respectiv Asociatia Intercomunitara Silvica Bistrita - Livezile, un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice si trei persoane cu experienta in administrarea / managementul unor regii autonome profitabile din domeniul de activitate.
Reprezentantul autoritatii publice tutelare, respectiv al Asociatiei Intercomunitare Silvice Bistrita - Livezile si cele trei persoane cu experienta in administrarea / managementul unor regii autonome profitabile din domeniul de activitate, vor fi desemnate de Consiliul de administratie al asociatiei in urma recrutarii efectuate de un expert independent - persoana fizica sau juridica specializata in recrutarea resurselor umane. Desemnarea reprezentantului Ministerului Finantelor Publice va fi efectuata in baza unei evaluari / selectii prealabile, organizata, in conditiile legii, la nivelul acestui minister.
Modificare adoptata in plenul sedintei: Consiliul de administratie al asociatiei se va intruni odata pe luna.
Nota: Proiectul de hotarare nu a fost avizat de legalitate de catre secretarul municipiului Bistrita. Hotararea adoptata nu va fi contrasemnata de secretarul municipiului.
5. Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si a statului de functii ale Directiei municipale de servicii sociale Bistrita.
Hotararea a fost adoptata cu 16 voturi "pentru", in forma prezentata de initiator.
Prin proiectul de hotarare s-a propus suplimentarea posturilor de natura contractuala cu un post, prevazut cu studii superioare de lunga durata, in specialitatea pedagogie sociala, cu o experienta in specialitatea studiilor absolvite de minim 5 ani, la Oficiul pentru consilierea rromilor din cadrul Directiei municipale de servicii sociale Bistrita.
Demersul a fost dictat de urmatoarele motive:
- pe teritoriul municipiului exista un numar foarte mare de cetateni de etnie rroma, cu un numar foarte mare de copii, care de cele mai multe ori se confrunta cu riscul esecului si al abandonului scolar;
- multi dintre copiii proveniti din familii cu posibilitati materiale reduse, in special din randul familiilor de rromi, sunt angrenati in activitati extrascolare, cum ar fi colectarea deseurilor reciclabile sau cersetoria;
- procesul educational al acestor copii este afectat de conditiile de trai mizere ale familiilor din care provin - nivel de trai sub pragul de saracie, la care se adauga probleme sociale cum ar fi alcoolismul, delincventa, violenta in familie si in afara ei;
- educatia copilului este un drept fundamental garantat de Constitutie si toti cetatenii, indiferent de etnie, se bucura de egalitate de sanse;
- in organigrama aprobata prin Hotararea nr. 70/21.04.2011 a Consiliului Local al municipiului Bistrita privind infiintarea serviciului public de interes local Directia municipala de servicii sociale Bistrita, ca serviciu public cu personalitate juridica, in cadrul Oficiului pentru consilierea rromilor exista doar doua posturi de natura contractuala, ocupate la aceasta data, din care unul de medic, dar care sunt insuficiente raportat la numarul rromilor de pe teritoriul municipiului Bistrita.
.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea sustinerii financiare a Clubului Sportiv Municipal Bistrita pentru activitatea desfasurata de echipele de handbal masculin si handbal feminin in anul competitional 2013-2014.
Hotararea a fost adoptata cu 18 voturi "pentru", cu modificari.
Primaria municipiului Bistrita sustine fenomenul sportiv, sub toate formele de manifestare, incepand de la incurajarea practicarii sporturilor de masa de la cele mai fragede varste, prin programe bine directionate initiate de autoritatea publica locala, pana la finantarea sporturilor de performanta care au contribuit si contribuie la promovarea imaginii municipiului in tara si in lume. Mentinerea standardelor de performanta ale echipei feminine, cat si reinfiintarea celei masculine, sunt obiective pentru realizarea carora costurile financiare sunt imposibil de suportat in totalitate de catre conducerea clubului. Pentru anul competitional 2013-2014, clubul a solicitat suma de 600.000 lei, din care 257.050 lei pentru turul competitional, atat pentru handbal feminin cat si pentru reinfiintarea si mentinerea la standarde de performanta a echipei de handbal masculin.
Prin adresa nr. 1.130/30.08.2013 inregistrata la Primaria municipiului Bistrita cu nr. 69.668/30.08.2013, Clubul Sportiv Municipal a adus in atentia Consiliului Local necesitatea sustinerii financiare a echipelor de handbal feminin si masculin, motivat de debutul cu data de 14 septembrie a Campionatului de handbal feminin Divizia A si a imposibilitatii clubului de a sustine financiar echipa in campionat.
Obiectivele pe care echipa de handbal feminin a Clubului Sportiv Municipal Bistrita le urmareste pentru anul competitional 2013-2014 sunt: sustinerea pregatirii sportivelor in vederea atingerii parametrilor morfofunctionali necesari realizarii obiectivelor de performanta, clasarea pe unul din locurile III-VII in sezonul 2013-2014, pastrarea, in componenta lotului, a sportivelor autohtone in proportie de 60%.
In ceea ce priveste handbalul masculin, Clubul Sportiv Municipal isi propune pentru anul competitional 2013-2014 reinfiintarea echipei cu componentii lotului de juniori I de la LPS Bistrita (100% localnici).
In acest context, prin proiectul de hotarare s-au propus urmatoarele:
- Consiliul Local al municipiului Bistrita va asigura finantarea Clubului Sportiv Municipal Bistrita cu suma de 600.000 lei pentru activitatile sportive ale echipelor de handbal masculin si feminin, in anul competitional 2013 - 2014;
- Consiliul Local al municipiului Bistrita va asigura finantarea Clubului Sportiv Municipal Bistrita pentru activitatile sportive ale echipelor de handbal masculin si feminin cu suma de 257.050 lei, conform solicitarii de finantare, necesara in turul campionatului 2013-2014 si prevazuta in bugetul local pe anul 2013 la Cap. 67.02 "Cultura, recreere si religie";
- pentru returul campionatului se va avea in vedere alocarea, in bugetul de venituri si cheltuieli a anului 2014, a sumei de 342.950 lei, conform solicitarii de finantare, pentru a asigura sprijin financiar Clubului Sportiv Municipal Bistrita pentru activitatile sportive desfasurate de echipele de handbal masculin si handbal feminin;
- pentru returul anului competitional 2013 - 2014, alocarea banilor se va face prin hotarare, de catre Consiliul Local al municipiului Bistrita;
- la finalul turului si returului anului competitional 2013 - 2014, Clubul Sportiv Municipal Bistrita va prezenta Consiliului Local al municipiului Bistrita un raport cu privire la indeplinirea obiectivelor asumate;
- neindeplinirea obiectivelor propuse atrage dupa sine sistarea finantarii echipelor de handbal feminin si masculin ale Clubului Sportiv Municipal Bistrita.
Modificare adoptata in plenul sedintei: pentru anul 2014, suma aprobata pentru echipa de handbal - fete este de 400.000 lei, iar pentru echipa de handbal - baieti, de 50.000 lei.
7. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie pentru obiectivul de investitii: "Modificare sistem de incalzire de pe sobe de teracota pe centrala termica proprie pe gaze naturale la Gradinita nr. 16, str. Cerbului, municipiul Bistrita".
Hotararea a fost adoptata cu 17 voturi "pentru", in forma prezentata de initiator.
Gradinita nr. 16 din municipiul Bistrita, situata pe str. Cerbului, nr. 27, este o unitate de invatamant prescolar care isi desfasoara activitatea intr-un corp de cladire cu regim de inaltime P+1E, cuprinzand patru sali de clasa, doua vestiare, birou, hol, casa scarii si grupuri sanitare. Incalzirea acestei unitati de invatamant este asigurata in perioada friguroasa cu sobe de teracota ce functioneaza cu gaze naturale.
Prin realizarea investitiei propuse se va putea asigura incalzirea uniforma a tuturor incaperilor, un confort termic optim pentru desfasurarea activitatilor prescolare, prepararea optima a apei calde menajere, precum si o economie la consumul de combustibil. Pentru asigurarea caldurii necesare crearii conditiilor optime de desfasurare a activitatilor scolare, s-a optat pentru montarea unei microcentrale pe gaze naturale, de 24 kW.
Instalatia de incalzire se va realiza cu tevi din cupru - materiale rezistente, de calitate superioara, cu o durata de viata de 50 ani. Alimentarea cu gaze naturale se va face din bransamentul existent.
Finantarea lucrarii se face din fondurile bugetului local si din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinatie, potrivit legii.
8. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul de investitii: "Reabilitare imobil str. Alexandru Odobescu nr. 17, municipiul Bistrita".
Hotararea a fost adoptata cu 15 voturi "pentru", in forma prezentata de initiator.
In imobilul mentionat isi desfasoara activitatea Directia Economica - Serviciul Impozite si Taxe din cadrul Primariei municipiului Bistrita. Cladirea a fost construita la mijlocul secolului XIX, suferind pe parcursul anilor numeroase reparatii si modificari. Are un regim de inaltime S+D+P+M si urmatoarele functiuni: la demisol - birouri, arhiva, centrala termica; la parter - ghisee, birouri; la mansarda - birouri, oficiu.
Cladirea este intr-o stare tehnica necorespunzatoare. Au fost identificate degradari din cauza ca fundatiile nu au hidroizolatie orizontala. Aceasta a condus la infiltratii de apa pana in peretii structurali, care la nivelul subsolului si demisolului sunt afectati de igrasie cu aspect de mucegai si ciuperci. Tencuielile si zugravelile sunt si ele afectate, pardoselile sunt deteriorate si uzate, tamplariile exterioare si interioare (ferestre si usi) sunt degradate si neetanse, instalatiile sanitare sunt vechi etc. Mentinerea cladirii in starea actuala poate conduce la agravarea problemelor semnalate si implicit la cresterea costurilor pentru combaterea acestora. Toti acesti factori fac necesara si oportuna interventia asupra constructiei, pentru aducerea ei la conditii normale de siguranta.
Obiectivul investitiei este acela de a combate toate problemele depistate, respectiv de creare a unor spatii suplimentare prin mansardarea cladirii, astfel incat s-au propus o serie de interventii:
- reabilitarea cladirii va cuprinde lucrari in vederea eliminarii umiditatii din peretii de la subsol prin executarea de santuri in jurul fundatiilor constructiei, santuri care vor fi umplute cu pietris pentru a permite uscarea fundatiilor, fiind prevazut un dren perimetral in jurul constructiei;
- reparatii la tencuieli, in locurile unde exista fisuri si crapaturi;
- peretii exteriori se vor termoizola prin placarea pe exterior cu vata minerala bazaltica;
- reconditionarea tamplariei exterioare din lemn;
- refacerea integrala a tencuielilor de pe fatada;
- modernizarea grupurilor sanitare;
- inlocuirea pardoselilor din parchet.
In ceea ce priveste structura:
- se va asigura accesul pe verticala pentru persoanele cu dizabilitati prin montarea a doua lifturi de balustrada ce vor asigura accesul pe verticala de la nivelul terenului amenajat si parter si de la nivelul terenului amenajat si subsol;
- se vor decoperta toate straturile existente de pe planseu pentru a se realiza noua structura a mansardei propuse. Se vor realiza peretii exteriori si cei de compartimentare la nivelul mansardei. Peste peretii de la mansarda se va executa o centura din beton armat, care asigura conlucrarea structurii;
- mansarda va fi realizata din pereti exteriori din zidarie de caramida, iar peretii interiori se vor face din pereti tip sandwich din gipscarton, pe structura metalica usoara, termoizolati cu vata minerala la interior.
Sarpanta:
- prin mansardarea integrala a cladirii se va desface si reface integral sarpanta, se va demonta si monta invelitoarea, se vor demonta si remonta jgheaburile si burlanele, iar in planul acoperisului se vor monta luminatoare;
- sarpanta va fi realizata din lemn de rasinoase, iar invelitoarea din tigla ceramica tip solz;
- termoizolarea mansardei se va face cu saltele de vata minerala bazaltica si se va izola, de asemenea, planseul.
Cladirea are o suprafata construita de 289,97 mp si o suprafata desfasurata de 688,97 mp.
Finantarea se va face din fondurile bugetului local si din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinatie, potrivit legii.
9. Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Suplimentare putere electrica pentru Complexul de agrement Heidenfeld din localitatea componenta Viisoara, municipiul Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud".
Hotararea a fost adoptata cu 17 voturi "pentru", in forma prezentata de initiator.
In prezent, alimentarea cu energie electrica la Complexul de agrement Heidenfeld se realizeaza printr-un bransament electric trifazat din postul de transformare PTA 20/0,4 kV Itsaia - 250 kVA, care subtraverseaza calea ferata si este realizat cu un cablu in lungime de 140 m si un bloc de protectie si masura a energiei electrice consumate.
In perioada in care aici se desfasoara activitati artistice, necesarul de putere electrica nu este suficient pentru scena, reflectoare, instalatii de sonorizare si activitati adiacente.
Tinand cont de cele constatate in teren, se impune realizarea unei retele noi din postul trafo din zona blocurilor de locuinte sociale, care sa devina retea principala cu folosirea in regim de rezerva a actualei alimentari din postul Itsaia.
Pentru alimentarea in viitor si a consumatorilor casnici din zona, se propune realizarea a doua firide de bransament E2+4, iar pentru alimentarea complexului, o firida de distributie retea de tip E4+4 si o putere electrica de cel putin 225 kW.
Finantarea lucrarii se va face din bugetul de venituri si cheltuieli al municipiului Bistrita pe anul 2013.
10. Proiect de hotarare privind insusirea modificarilor si completarilor inventarului domeniului public al municipiului Bistrita, aprobat prin Hotararea nr. 187/30.09.2009 a Consiliului Local al municipiului Bistrita, cu modificarile si completarile ulterioare.
Hotararea a fost adoptata cu 17 voturi "pentru", in forma prezentata de initiator.
Prin Hotararea nr. 164/30.09.2010, Consiliul Local al municipiului Bistrita a aprobat amenajarea unor strazi din zonele noi de locuinte a municipiului Bistrita, cat si in localitatile componente ale municipiului, impartite in 5 grupe, prevazute in Planul Urbanistic Zonal Bistrita - Viisoara, UTR 28, 28/2, aprobat prin Hotararea nr. 37/1996 a Consiliului Local al municipiului Bistrita. In anul 2011 a fost demarat obiectivul de investitii "Amenajare strazi in zonele noi de locuinte a municipiului Bistrita - etapa 3, din care fac parte strazi amplasate in diferite zone ale municipiului Bistrita.
Proiectul de hotarare a propus inscrierea, in proprietatea publica a municipiului Bistrita, a 13 strazi noi care au fost lasate la punerile in posesie, cu dimensiunile necesare realizarii proiectelor de amenajare aflate in derulare, respectiv completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Bistrita la CAPITOLUL I "Drumurile comunale, vicinale, strazile cu trotuarele aferente, parcari, pasajele, podurile, podetele precum si zonele de protectie ale acestora", subcapitolul A "Drumuri comunale, vicinale, strazi cu trotuarele aferente si parcari", in sensul ca dupa pozitia nr. 772 se introduc 13 pozitii noi, respectiv pozitiile nr. 773 - 785: strazile Mesterului, Vasile Haja, David Galatean, Faleza, Livius Gubesch, Mircea Caluseriu, Horvath Pal, Umbroasa, Insorita, Ulmului, Gorunului, Labirintului, Simfoniei.
De asemenea, a fost necesara si inscrierea in inventar a doua parcari situate in lungul str. Busuiocului, amenajate odata cu aceasta, respectiv pozitiile 786 -787. Totodata a fost modificata pozitia nr. 24 - strada Busuiocului prin majorarea lungimii strazii cuprinsa in inventar, amenajata in anul 2004, cu investitia aflata in curs de executie pe aceeasi strada, respectiv o suprafata de 101 ml asfaltata si 106 ml pietruita, precum si completarea inventarului cu suprafetele de teren aferente parcarilor deja amenajate, mai sus mentionate.
In vederea realizarii obiectivului de investitii "Bretea de legatura intre str. Tarpiului si str. Subcetate, municipiul Bistrita", al carui studiu de fezabilitate a fost aprobat prin Hotararea nr. 59/21.04.2011 a Consiliului Local al municipiului Bistrita, a fost necesara introducerea in domeniul public a unei suprafete de 5.310,12 mp, aferenta bretelei de legatura intre ansamblul de locuinte Subcetate (str. Busuiocului) si strada Tarpiului, suprafata reiesita in plus ca urmare a masuratorilor efectuate prin lucrarea de cadastru general, respectiv completarea CAP.V - subcapitolul D "Alte bunuri imobile" cu o pozitie noua, pozitia 100, aferenta suprafetei de teren mentionata.
Prin acest proiect de hotarare s-au mai propus urmatoarele:
Se insuseste modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Bistrita, aprobat prin Hotararea nr. 187/30.09.2009 a Consiliului Local al municipiului Bistrita, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:
a) urmatoarele pozitii se modifica:
1. CAPITOLUL I. "Drumurile comunale, vicinale, strazile cu trotuarele aferente, parcari, pasajele, podurile, podetele precum si zonele de protectie ale acestora" subcapitolul A. "Drumuri comunale, vicinale, strazi cu trotuarele aferente si parcari" se modifica dupa cum urmeaza:
a) pozitia nr. 24 "strada Busuiocului", coloana nr. 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"1. Lungime = 340,5 m, Latime = 11 m, Suprafata = 3745,50 mp, Imbracaminte = asfaltica, 2. Lungime = 106 m, Latime = 14 m, Suprafata = 1484 mp, Imbracaminte = pietruita".
b) pozitia nr. 769 "Strada Aviator Mihai Berbecariu", coloana nr. 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Lungime = 230 m, Latime = 5,5 m, Suprafata = 1.265 mp, Imbracaminte = pietruita".
c) pozitia nr. 770 "Strada Tudor Jarda", coloana nr. 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Lungime = 550 m, Latime = 6 m, Suprafata = 3.300 mp, Imbracaminte = pietruita".
d) pozitia nr. 771 "Strada Remus Cristian Bucur", coloana nr. 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Lungime = 250 m, Latime = 8 m, Suprafata = 2.000 mp, Imbracaminte = pietruita".
.
Proiect de hotarare privind stabilirea destinatiei spatiului proprietate publica a municipiului Bistrita, situat in fostul punct termic nr. 3 din str. Trandafirilor.
Hotararea a fost adoptata cu 15 voturi "pentru", in forma prezentata de initiator.
Spatiile situate in fostele puncte termice, impreuna cu terenul aferent, fac parte din proprietatea publica a municipiului Bistrita, fiind inscrise in inventarul bunurilor care apartin domeniului public la Capitolul V "Terenurile si cladirile in care isi desfasoara activitatea Consiliul local si primaria precum si institutiile publice de interes local" - Subcapitolul D. "Alte bunuri imobile". In luna iunie 2013, prin Hotararea nr. 79/27.06.2013, Consiliul Local al municipiului Bistrita a stabilit unele masuri de valorificare a spatiilor proprietate publica a municipiului Bistrita, situate in punctele termice din municipiu.
Pentru spatiul din fostul punct termic 3 - str. Trandafirilor, in suprafata de 314 mp, s-a aprobat initial amenajarea unui sediu pentru R.P.L. Ocolul Silvic Bistrita R.A. Ulterior s-a constatat ca suprafata este mai mare decat cea necesara amenajarii sediului regiei, astfel ca s-a propus mutarea acestuia in PT 29. Pentru spatiul din fostul punct termic 3 s-a propus, in schimb, destinatia de "Centru multifunctional pentru activitati sociale", activitate pentru care se poate solicita finantare din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala.
12. Proiect de hotarare privind stabilirea destinatiei spatiului proprietate publica a municipiului Bistrita, situat in fostul punct termic nr. 4 din str. Garii nr. 30.
Hotararea a fost adoptata cu 16 voturi "pentru", in forma prezentata de initiator.
In luna iunie 2013, prin Hotararea nr. 79/27.06.2013, Consiliul Local al municipiului Bistrita a stabilit unele masuri de valorificare a spatiilor proprietate publica a municipiului Bistrita, situate in fostele puncte termice din municipiu.
In vederea atragerii finantarii pentru realizarea unor obiective de investitii prin fonduri structurale, exercitiul financiar 2014 - 2020, a fost necesara corelarea destinatiei acestor imobile cu posibilitatea aplicarii actiunilor - cheie aferente obiectivelor tematice stabilite in Cadrul Strategic Comun pentru fondurile structurale 2014 - 2020. In acest context, s-a impus modificarea destinatiilor unor spatii cuprinse in anexa hotararii mentionate. Astfel, pentru spatiul situat in fostul punct termic 4 situat pe str. Garii nr. 30, in suprafata de 426 mp, s-a propus destinatia de Dispecerat operativ al Politiei Locale a municipiului Bistrita.
13. Proiect de hotarare privind stabilirea destinatiei si a modalitatii de valorificare a imobilului proprietate publica a municipiului Bistrita, situat in fostul punct termic nr. 36.
Hotararea a fost adoptata cu 17 voturi "pentru", in forma prezentata de initiator.
Imobilul constructie si teren in suprafata de 149 mp, respectiv fostul punct termic nr. 36, este situat in Parcul Municipal Bistrita si se afla in stare avansata de degradare.
Prin adresa nr. 149/07.01.2013 inregistrata la Primaria municipiului Bistrita cu nr. 780/07.01.2013, S.C. GEODENSIS TRANSCOM S.R.L., concesionar al terenului proprietate privata a municipiului Bistrita in suprafata de 2.270 mp, aferent centrului de infrumusetare corporala cu bazin de inot, a comunicat interesul societatii de a prelua imobilul degradat in vederea modernizarii si integrarii acestuia in complexul existent printr-o extindere necesara amenajarii unor grupuri sanitare si vestiare aferente bazinului de inot si eventual extinderea bazinului.
Avand in vedere starea avansata de degradare a constructiei si pericolul producerii unor accidente, precum si raportat la prevederile cuprinse in documentatiile de urbanism aprobate pentru parcul municipal, in vederea asigurarii aceluiasi regim juridic si valorificarii imobilului, s-a considerat oportuna trecerea din proprietatea publica in proprietatea privata a municipiului Bistrita a imobilului constructie si teren - fostul PT 36, in vederea dezafectarii de la utilitatea publica si demolarii.
S-a propus, de asemenea, in vederea valorificarii, concesionarea directa a terenului de 149 mp catre S.C. GEODENSIS TRANSCOM S.R.L., motivat de posibilitatea extinderii centrului de intretinere corporala cu bazin de inot existent si realizarii unor functiuni compatibile cu cele aprobate prin planurile urbanistice. Pe cale de consecinta, contractul de concesiune nr. 6.645/387/E/29.05.2009 incheiat cu S.C. "GEODENSIS TRANSCOM" S.R.L. Bistrita se va modifica prin act aditional, in sensul modificarii suprafetei, a cuantumului redeventei si obligatiilor partilor.
Astfel, concesionarul are obligatia de a proceda la casarea si valorificarea constructiei, fostul punct termic, pe cheltuiala proprie, cu respectarea prevederilor legale, iar sumele rezultate din valorificarea acesteia se vor face venit la bugetul local al municipiului Bistrita.
Totodata, concesionarul va avea obligatia de a obtine Autorizatia de desfiintare/construire in termen de 1 an de la data incheierii actului aditional la contract si de a finaliza lucrarile in termenul prevazut in autorizatia de construire, in caz contrar se va retrage dreptul de concesiune asupra suprafetei de 149 mp teren, actul aditional incetand de plin drept fara notificare, fara punere in intarziere si fara interventia instantei, revenindu-se la clauzele stabilite in contractul initial.
Pe cale de consecinta se impune radierea pozitiei nr. 24 din Anexa la Hotararea nr. 79/27.06.2013 a Consiliului Local al municipiului Bistrita, precum si a pozitiei nr. 99 la pct.2, Cap.V "Terenurile si cladirile in care isi desfasoara activitatea Consiliul local si primaria precum si institutiile publice de interes local" - subcap. D. "Alte bunuri imobile" din Anexa la Hotararea nr. 80/27.06.2013 a Consiliului Local al municipiului Bistrita.
14. Proiect de hotarare privind prelungirea contractului de concesiune nr. 20.387/189/P/19.10.1998 incheiat cu Casa de Asigurari de Sanatate Bistrita-Nasaud pentru terenul in suprafata de 67,20 mp, situat in municipiul Bistrita, str. Granicerilor nr. 5, pentru extindere cladire.
Hotararea a fost adoptata cu 17 voturi "pentru", in forma prezentata de initiator.
In baza Hotararii nr. 105/28.09.1998 a Consiliului Local al municipiului Bistrita s-a aprobat concesionarea directa a unui teren situat in municipiul Bistrita, strada Granicerilor nr. 5. Astfel s-a incheiat contractul de concesiune nr. 20.387/189/P/19.10.1998 intre Primaria municipiului Bistrita si Casa de Asigurari de Sanatate Bistrita, pe o perioada de 10 ani, respectiv pana la data de 18.10.2008. La data expirarii contractului s-a intocmit Actul Aditional nr. 1/27.01.2009 la contractul de concesiune teren nr. 20387/189/P/19.10.1998, prin care s-a prelungit durata concesiunii pana la data de 18.10.2013.
Obiectul contractului de concesiune era cedarea si preluarea in concesiune a suprafetei de 67,20 mp - teren situat in municipiul Bistrita str. Granicerilor nr. 5, pentru extindere cladire, in vederea crearii accesului in institutie. Pe durata contractului de concesiune, concesionarul si-a achitat redeventa, inclusiv cea aferenta anului 2013, in suma de 1.469 lei.
Avand in vedere faptul ca, in data de 18.10.2013 contractul de concesiune va expira, iar Casa de Asigurari de Sanatate a solicitat prelungirea acestuia prin cererea nr. 58.265/18.07.2013, s-a propus prelungirea termenului contractului avand ca obiect terenul in suprafata de 67,20 mp situat in municipiul Bistrita, str. Granicerilor nr. 5, in favoarea Casei de Asigurari de Sanatate, pe o perioada de 5 ani, incepand cu data de 19.10.2013 pana la data de 18.10.2018.
15. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii si a pretului de vanzare pentru terenul in suprafata de 20 mp, proprietatea privata a municipiului Bistrita, situat in B-dul Decebal bl. 31, sc. B, in favoarea S.C. ROMEXINTER S.R.L., teren aferent extinderii apartamentului si amenajare spatiu comercial.
Hotararea a fost adoptata cu 18 voturi "pentru", in forma prezentata de initiator.
Pentru terenul in suprafata de 20 mp, identificat in C.F. Bistrita nr. 14134, nr. cadastral 7439, in anul 2006 s-a incheiat contractul de concesiune nr. 35.415/162/E/01.07.2006 in favoarea S.C. ROMEXINTER S.R.L., in vederea extinderii spatiului proprietate, pe care il detine in B-dul Decebal, bl. 31, sc. B, ap. 4, amenajat ca spatiu comercial. Serviciile de extindere s-au efectuat conform Autorizatiei de construire nr. 40.317/945/15.08.2006 eliberata de Serviciul Urbanism din cadrul Primariei municipiului Bistrita.
Prin cererea nr. 63.445/06.08.2013, S.C. ROMEXINTER S.R.L., prin reprezentantul legal, a solicitat cumpararea respectivei suprafete de teren, depunand toate documentele necesare in vederea organizarii procedurii de negociere a pretului de vanzare.
Conform prevederilor Hotararii nr. 22/31.01.2008 a Consiliului Local al municipiului Bistrita privind aprobarea Regulamentului de vanzare prin negociere directa a unor bunuri imobile, terenuri sau constructii situate in municipiul Bistrita, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele care au calitatea de concesionari pot solicita cumpararea terenului care a facut obiectul concesiunii numai dupa intocmirea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, in acest caz, procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 9/26.01.2011 intocmit de catre comisia de receptie.
In acest context, prin proiectul de hotarare s-au propus urmatoarele:
- aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 20 mp, proprietatea privata a municipiului Bistrita, situat in Bistrita, B-dul Decebal bl. 31, sc. B, ap. 4, identificat in CF Bistrita nr. 14134, nr. cadastral 7439, in favoarea S.C. ROMEXINTER S.R.L., teren aferent extinderii apartamentului si amenajare spatiu comercial, pentru care s-a intocmit contractul de concesiune nr. 35.415/162/E/01.07.2006;
- aprobarea pretului de vanzare al terenului, in suma de 2.624,00 euro, respectiv 11.743,00 lei, calculat la cursul valutar de 4,4751 lei/euro din data de 19.09.2013, la care se adauga TVA, conform procesului - verbal nr. 75114/19.09.2013 al Comisiei de negociere a preturilor de vanzare a terenurilor;
- pretul de vanzare se va achita in lei, la cursul euro din data emiterii facturii, integral la data incheierii contractului de vanzare - cumparare;
- cumparatorul este obligat ca, in termen de 15 zile de la data comunicarii prezentei hotarari, sa incheie contractul de vanzare-cumparare in forma autentica;
- incepand cu data incheierii contractului de vanzare - cumparare, contractul de concesiune nr. 35.415/162/E/01.07.2006 inceteaza de drept.
Imobilul teren care face obiectul vanzarii nu constituie obiectul unor cereri de reconstituire a dreptului de proprietate privata sau de restituire depuse in baza legilor reparatorii si nici nu face obiectul vreunui litigiu.
.
16. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii si a pretului de vanzare pentru terenul in suprafata de 9 mp, situat in municipiul Bistrita, B-dul Decebal bl. 31, sc. B, ap. 3, in favoarea lui Danoiu Radu Gheorghe si Danoiu Angela, teren aferent extinderii apartamentului si amenajare spatiu comercial.
Hotararea a fost adoptata cu 17 voturi "pentru", in forma prezentata de initiator.
Pentru terenul in suprafata de 9 mp, identificat in CF Bistrita nr. 14134, nr. cadastral 7440, in anul 2006 s-a incheiat contractul de concesiune nr. 35.414/163/E/01.07.2006 in favoarea domnului Danoiu Radu Gheorghe si sotiei Danoiu Angela in vederea extinderii spatiului proprietate pe care il detine in B-dul Decebal, bl. 31, sc. B, ap. 3, amenajat ca spatiu comercial. Serviciile de extindere s-au efectuat conform Autorizatiei de construire nr. 40.322/944/15.08.2006 eliberata de Serviciul Urbanism din cadrul Primariei municipiului Bistrita.
Prin cererea nr. 63.485/06.08.2013, domnul Danoiu Radu Gheorghe a solicitat cumpararea respectivei suprafete de teren depunand toate documentele necesare in vederea organizarii procedurii de negociere a pretului de vanzare.
Conform prevederilor Hotararii nr. 22/31.01.2008 a Consiliului Local al municipiului Bistrita privind aprobarea Regulamentului de vanzare prin negociere directa a unor bunuri imobile, terenuri sau constructii situate in municipiul Bistrita, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele care au calitatea de concesionari pot solicita cumpararea terenului care a facut obiectul concesiunii numai dupa intocmirea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, in acest caz procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 113/15.07.2013, intocmit de catre comisia de receptie.
Astfel, prin proiectul de hotarare s-au propus urmatoarele:
- aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 9 mp, proprietatea privata a municipiului Bistrita, situat in Bistrita, B-dul Decebal bl. 31, sc. B, ap. 3, identificat in CF Bistrita nr. 14134, nr. topo. 7440, in favoarea domnului Danoiu Radu Gheorghe si doamnei Danoiu Angela, teren aferent extinderii apartamentului si amenajare spatiu comercial, pentru care s-a intocmit contractul de concesiune nr. 35414/163/E/01.07.2006;
- aprobarea pretului de vanzare a terenului, in suma de 1.180 euro, respectiv 5.281 lei, calculat la cursul valutar de 4,4751 lei/euro din data de 19.09.2013, la care se adauga TVA, conform procesului-verbal nr. 75.117/19.09.2013 al Comisiei de negociere a preturilor de vanzare a terenurilor;
- pretul de vanzare se va achita in lei, la cursul euro din data emiterii facturii, integral la data incheierii contractului de vanzare - cumparare;
- cumparatorul este obligat ca, in termen de 15 zile de la data comunicarii prezentei hotarari, sa incheie contractul de vanzare-cumparare in forma autentica;
- incepand cu data incheierii contractului de vanzare - cumparare, contractul de concesiune nr. 35.414/163/E/01.07.2006 inceteaza de drept.
Imobilul teren care face obiectul vanzarii nu constituie obiectul unor cereri de reconstituire a dreptului de proprietate privata sau de restituire depuse in baza legilor reparatorii si nici nu face obiectul vreunui litigiu.
17. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei protocoalelor pentru spatiile cu destinatia de locuinta de serviciu, incheiate de catre Consiliul Local al municipiului Bistrita cu institutii din municipiul Bistrita.
Hotararea a fost adoptata cu 18 voturi "pentru", in forma prezentata de initiator.
Prin Hotararile nr. 23/12.02.2003, 136/25.09.2003 si 23/23.02.2006 ale Consiliului Local al municipiului Bistrita s-a aprobat transmiterea prin protocol a unor unitati locative avand destinatia de locuinte de serviciu, unor institutii din municipiul Bistrita, pe o perioada 5 ani. La solicitarea institutiilor beneficiare ale protocoalelor, prin Hotararea nr. 188/30.10.2008, durata acestora a fost prelungita cu inca 5 ani.
La data de 30.10.2013, termenul de valabilitate al protocoalelor va expira, iar institutiile beneficiare au solicitat Consiliului local prelungirea acestora. Avand in vedere faptul ca aceste locuinte se inchiriaza de catre institutii doar angajatilor - tineri cu varsta de pana la 35 de ani, s-a propus prelungirea protocoalelor pentru o perioada de un an, incepand cu data de 01.11.2013.
In acest context, prin proiectul de hotarare s-au propus urmatoarele:
- aprobarea prelungirii duratei protocoalelor incheiate de catre Consiliul Local al municipiului Bistrita cu institutii din municipiul Bistrita, privind transmiterea in folosinta pe o perioada de un an, incepand cu data de 01.11.2013, pentru spatiile cu destinatia de locuinte de serviciu, situate in municipiul Bistrita;
- institutiile publice beneficiare sunt obligate sa pastreze destinatia de locuinta de serviciu pe toata durata inchirierii;
- institutiile publice beneficiare vor repartiza locuintele de serviciu angajatilor, tineri sub 35 ani, in baza declaratiilor notariale pe proprie raspundere ca nu detin si nu au detinut in proprietate o locuinta construita din fondurile statului;
- institutiile publice vor incheia cu aceste persoane contracte de inchiriere, accesorii la contractul de munca, respectiv la actul de numire in functia publica;
- chiriasii au posibilitatea sa-si cumpere locuinta in intervalul de un an, cu acordul institutiei beneficiare, conform legii;
- Consiliul local isi da acordul de principiu pentru cesionarea protocoalelor, in intervalul de un an, de catre institutiile beneficiare, in favoarea chiriasilor, in acest caz urmand a se incheia contract de inchiriere cu acestia;
- protocoalele incheiate cu institutiile nu vor mai fi prelungite la expirarea duratei de 1 an, institutiile avand obligatia de a preda locuintele libere de sarcini;
- locuintele necumparate, precum si cele pentru care nu s-a realizat cesionarea, vor fi repartizate persoanelor prevazute in lista de prioritate valabila, aprobata de Consiliul Local al Municipiului Bistrita.
18. Proiect de hotarare privind aprobarea participarii unei delegatii a municipiului Bistrita la "Intalnirea parteneriala" organizata de orasul Herzogenrath, Germania, in perioada 03-07.10.2013.
Hotararea a fost adoptata cu 16 voturi "pentru", cu o completare.
Prin adresa nr. 71.298/05.09.2013, primarul orasului Herzogenrath - domnul Christoph von den Driesch si presedintele Comitetului de parteneriat - domnul Reinhard Granz, au transmis Primariei municipiului Bistrita invitatia de a participa la intalnirea parteneriala organizata de orasul Herzogenrath, Germania, in perioada 03-07.10.2013. Intalnirea parteneriala din acest an are loc sub motto-ul: 2013 - Anul European al Cetatenilor. "Noi suntem Europa! Avem (si) noi un cuvant de spus!"
Intalnirea se focalizeaza pe ideea participarii active si a beneficiilor rezultate din aceasta in cadrul proceselor de dezvoltare la nivel local plecand de la cadrul general european. Ideea participarii tuturor categoriilor de cetateni ar trebui sa ofere impulsuri suplimentare angajamentelor luate in plan personal.
Scopul intalnirii este de a intari si dezvolta parteneriatele orasului Herzogenrath (Germania) cu Plerin (Franta) si Bistrita (Romania), prin atragerea in cadrul unor schimburi deja traditionale a unor categorii diferite de cetateni care inca nu au fost implicate in acest gen de schimburi: Consiliile locale ale tinerilor, tineri dansatori si instrumentisti din orasele partenere care concerteaza impreuna, grupuri de persoane varstnice, dar si reprezentanti oficiali ai oraselor partenere.
Aceasta invitatie se datoreaza unei cereri de finantare aprobata de catre Comisia Europeana, urmand a fi decontate cheltuielile de transport pentru fiecare delegatie participanta.
Delegatia municipiului Bistrita va participa la "Intalnirea parteneriala" organizata de orasul Herzogenrath - Germania, in perioada 3 - 7.10.2013. Delegatia care reprezinta Consiliul Local al municipiului Bistrita va fi formata din urmatoarele persoane:
1. Domnul consilier Antal Atilla;
2. Domnul consilier Muthi Adrian Gelu;  
3. Domnul consilier Bria Alexandru Dumitru;
4. Domnul consilier Moisil Filip.
Completare adoptata in plenul sedintei: la intalnirea parteneriala vor participa patru reprezentanti ai Consiliului Local al municipiului Bistrita in loc de trei, iar cheltuielile de transport vor fi de 5.836 lei.
19. Proiect de hotarare privind prelungirea duratei contractului de inchiriere nr. 75.244/04.10.2012 incheiat pentru imobilul teren proprietate privata in suprafata de 3.200 mp, situat in municipiul Bistrita, str. Zavoaie, identificat prin tarlaua 111, parcela 51/1, conform titlului de proprietate nr. 13.250/22.11.2002, cu nr. cadastral nou 12.990, afectat de stocarea temporara a deseurilor municipale.
Hotararea a fost adoptata cu 15 voturi "pentru", in forma prezentata de initiator.
Prin Hotararea nr. 100/20.09.2012, Consiliul Local al municipiului Bistrita a aprobat inchirierea unui teren proprietate privata in suprafata de 3200 mp, situat in municipiul Bistrita, str. Zavoaie, identificat prin tarlaua 111, parcela 51/1, conform titlului de proprietate 13250/22.11.2002, cu nr. cadastral nou 12.990, afectat de stocarea temporara a deseurilor municipale. Contractul de inchiriere a fost incheiat pe 12 luni, cu incepere de la 01.10.2013, cu posibilitate de prelungire cu acordul partilor, in baza unei hotarari a Consiliului Local al municipiului Bistrita.
Depozitul de la Tarpiu a devenit functional la data de 12.03.2013, dar pana in prezent nu a fost stabilit operatorul unic care va proceda la colectarea deseurilor din judetul Bistrita Nasaud, care va avea obligatia de a transporta gratuit intreaga cantitate de deseuri depozitata temporar pe terenul de pe strada Zavoaie. Procedura de stabilire a operatorului este in desfasurare, castigatorul desemnat la sfarsitul lunii iulie fiind contestat. In prezent se procedeaza la solutionarea contestatiilor.
Avand in vedere cele mentionate, prin proiectul de hotarare s-a propus prelungirea duratei contractului de inchiriere nr. 75.244/04.10.2012, pe o perioada de 12 luni, cu posibilitatea de prelungire cu acordul ambelor parti, prin hotarare a Consiliului Local al municipiului Bistrita.
20. Proiect de hotarare privind aprobarea derularii Programului "Scoala dupa Scoala" in unitatile de invatamant din municipiul Bistrita.
Hotararea a fost adoptata cu 17 voturi "pentru", in forma prezentata de initiator.
Proiectul de hotarare a propus urmatoarele:
- aprobarea utilizarii, cu titlu gratuit, a spatiilor proprietate publica a municipiului Bistrita situate in cadrul unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Bistrita, pentru derularea programului "Scoala dupa Scoala";
- identificarea spatiilor disponibile se va efectua de catre Consiliul de Administratie al unitatii de invatamant;
- sumele necesare derularii programului, constand in asigurarea platii energiei electrice si a apei curente, vor fi suportate din bugetul local, respectiv din bugetele unitatilor de invatamant implicate in proiect, cu incadrare in costul standard/elev;
- primarul municipiului Bistrita a fost imputernicit sa semneze Acordul de parteneriat in cadrul Programului "Scoala dupa Scoala", care se va incheia ulterior cu unitatile de invatamant in care se va desfasura programul.
21. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 21/28.02.2013 cu privire la desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Bistrita in Consiliul de Administratie al unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Bistrita.
Hotararea a fost adoptata cu 16 voturi "pentru", in forma prezentata de initiator.
Hotararea nr. 21/28.02.2013 a Consiliului Local al municipiului Bistrita cu privire la desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Bistrita in Consiliul de Administratie al unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Bistrita, s-a modificat dupa cum urmeaza:
(1) Pozitia nr. 13 "Scoala Gimnaziala nr. 2 Bistrita, str. Alexandru Odobescu nr. 8, se elimina;
(2) Coloana nr. 4, pozitia 10, punctul 1 din Anexa la Hotararea Consiliului Local nr. 21/28.02.2013 cu privire la desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Bistrita in Consiliul de Administratie al unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Bistrita se modifica in sensul inlocuirii domnului Sular Claudiu cu domnul consilier Alin Seserman.
(3) Coloana nr. 4, pozitia nr. 15, punctul 2 din Anexa la Hotararea Consiliului Local nr. 21/28.02.2013 cu privire la desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Bistrita in Consiliul de Administratie al unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Bistrita, se modifica in sensul inlocuirii domnului Istrate Cosmin cu doamna Lupsan Viorelia Voicuta - inspector ISJ BN.
 
Opt proiecte de hotarare au fost respinse:
 
1. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Construirea a 8 locuinte de necesitate in localitatea componenta Viisoara - str. Dealul Viilor", in municipiul Bistrita.
Hotararea a fost respinsa, obtinand doar 10 voturi "pentru".
 
2. Proiect de hotarare privind stabilirea destinatiei spatiului proprietate publica a municipiului Bistrita, situat in fostul punct termic nr. 9 din str. Mesteacanului - str. Colibitei.
Hotararea a fost respinsa, obtinand doar 10 voturi "pentru".
 
3. Proiect de hotarare privind stabilirea destinatiei spatiului proprietate publica a municipiului Bistrita, situat in fostul punct termic nr. 19 din str. Nicolae Balcescu.
Hotararea a fost respinsa, obtinand doar 11 voturi "pentru".
 
4. Proiect de hotarare privind stabilirea destinatiei spatiului proprietate publica a municipiului Bistrita, situat in fostul punct termic nr. 29 din str. Stefan cel Mare.
Hotararea a fost respinsa, obtinand doar 11 voturi "pentru".
 
5. Proiect de hotarare privind stabilirea destinatiei spatiului proprietate publica a municipiului Bistrita, situat in fostul punct termic nr. 16 din str. Rodnei.
Hotararea a fost respinsa, obtinand doar 11 voturi "pentru".
 
6. Proiect de hotarare privind stabilirea destinatiei spatiului proprietate publica a municipiului Bistrita, situat in fostul punct termic nr. 10 din str. Sucevei.
Hotararea a fost respinsa, obtinand doar 11 voturi "pentru".
 
7. Proiect de hotarare privind aprobarea sustinerea Clubului Sportiv "For You Bistrita " cu suma de 50.000 lei pentru desfasurarea activitatii pe anul 2013.
Hotararea a fost respinsa, obtinand doar 9 voturi "pentru".
 
8. Proiect de hotarare privind aprobarea sustinerii financiare a Asociatiei Club Sportiv Tennis ELP Bistrita pentru anul 2013.
Hotararea a fost respinsa, obtinand doar 8 voturi "pentru".

.
Foto - Marius Chiuzan.
0 comentarii4697 vizualizări27 septembrie 2013
rss 2.0
rss 2.0