Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Marti 25 Februarie 2020 - 7922 vizitatori azi
Ajutor pentru incalzirea locuintei.

In conformitate cu OuG nr. 70/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, ajutorul pentru incalzirea locuintei este o masura de sprijin, suportata din bugetul de stat si/sau, dupa caz, din bugetele locale, destinata consumatorilor vulnerabili cu venituri pe membru de familie situate pana la 1,230 ISR (615 lei) si care are drept scop acoperirea integrala sau, dupa caz, a unei parti din cheltuielile cu incalzirea locuintei. Ajutorul se acorda pentru consumatorii de energie termica in sistem centralizat, energie electrica, gaze naturale si lemne, carbuni, combustibili petrolieri. Acesta se acorda numai pentru un singur sistem de incalzire, acesta fiind cel principal utilizat.

Prin Ordonanta Guvernului nr. 27/27.08.2013 au fost modificate prevederile OuG nr. 70/2011, iar prin HG nr. 778/09.10.2013 au fost modificate normele metodologice de aplicare a OuG 70/2011, aprobate prin HG nr. 920/2011. Principalele modificari aduse actelor normative mentionate sunt urmatoarele:

 

Ø      Introducerea indicatorului social de referinta (ISR) ca element de raportare a cuantumurilor ajutoarelor si nivelurilor de venituri, in conformitate cu prevederile art. 14 din Legea asistentei sociale nr. 292/2011. Valoarea actuala a ISR = 500 lei;

 

Ø      Ajustarea cuantumului ajutoarelor pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale pentru a echilibra cuantumul ajutorului acordat pentru primele trei trepte de venituri, diferentele fiind mari intre acestea desi veniturile sunt apropiate;

 

Ø      Introducerea ajutoarelor pentru incalzirea locuintei cu energie electrica in aceleasi limite de venituri;

 

Ø      Introducerea obligativitatii prezentarii de documente justificative privind componenta familiei, veniturile realizate si situatia juridica a locuintei, pentru a se evita acordarea de drepturi necuvenite si inregistrarea de debite ce nu pot fi recuperate;

 

Ø      Introducerea anchetei sociale ca mijloc de verificare a indeplinirii de catre solicitanti a conditiilor de acordare a ajutoarelor pentru incalzirea locuintei, in situatiile care nu pot fi determinate cu exactitate pe baza documentelor justificative prezentate. Ancheta sociala va fi obligatorie pentru solicitarea ajutorului de incalzire cu energie electrica pentru a evita acordarea de ajutoare pentru mai multe sisteme de incalzire utilizate in aceeasi gospodarie;

 

Ø      Pentru ajutoarele de incalzire cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri se reglementeaza plata acestora la inceputul sezonului rece, pentru toate lunile sezonului, respectiv aceeasi procedura ca si in cazul beneficiarilor de ajutor social in baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, care utilizeaza pentru incalzirea locuintei acest tip de combustibil. Totodata, pentru beneficiarii de ajutor social plata ajutorului va fi efectuata, in continuare din bugetele locale.

 

In cazul beneficiarilor de ajutor de incalzire cu gaze naturale si energie electrica, furnizorii de gaze naturale si, respectiv, de energie electrica transmit facturile reprezentand consumul de gaze naturale, respectiv de energie electrica, care vor contine, defalcat, ajutorul pentru gaze naturale sau ajutorul pentru energie electrica, precum si suma individuala de plata stabilita ca diferenta intre contravaloarea consumului si ajutorul efectiv calculat.

 

Limitele de venituri si cuantumurile maxime ale ajutoarelor pentru incalzirea locuintei sunt cele din anexa 1 la prezentul comunicat.

 

Pentru a beneficia de aceste ajutoare consumatorii vulnerabili trebuie sa depuna, la primaria de domiciliu, o cerere insotita de documente justificative privind componenta familiei si veniturile obtinute in luna anterioara depunerii cererii. Aceste venituri calculate pe membru de familie nu trebuie sa depaseasca 1,230 ISR (615 lei).

 

Formularul de cerere si declaratie a componentei familiei si a veniturilor va fi pus la dispozitia solicitantilor de primariile de domiciliu, dar poate fi obtinut si in format electronic de pe site-urile primariilor, al Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala, precum si pe site-urile agentiilor judetene pentru plati si inspectie sociala, respectiv a municipiului Bucuresti (pe site-ul Agentiei Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala Bistrita-Nasaud se gaseste la adresa: http://www.ajpsbn.xhost.ro/formulare/cerere_incalzire.pdf).

 

De asemenea pentru a putea beneficia de ajutor de incalzire persoanele singure, respectiv familiile nu trebuie sa aiba in proprietate, inchiriere, comodat ori alta forma de detinere cel putin unul dintre bunurile cuprinse in lista bunurilor ce conduc la excluderea acordarii ajutorului social, bunuri care se regasesc in anexa 4 la Normele metodologice de aplicare a HG nr. 50/2011, modificata prin HG nr. 778/2013. Aceste bunuri se regasesc in anexa 2 la prezentul comunicat.

 

Termenul limita pentru depunerea cererii pentru a beneficia de ajutor de incalzire pentru intreg sezonul rece, noiembrie 2013 - martie 2014, este 20 noiembrie 2013. Daca consumatorii vulnerabili indeplinesc conditiile de acordare pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei se face prin dispozitie a primarului, dupa cum urmeaza:

 

a)      incepand cu luna depunerii cererii pentru cei care au depus documentele pana la data de 20 a lunii respective;

 

b)      incepand cu luna urmatoare pentru cei care au depus documentele dupa data prevazuta la lit. a);

 

c)      incepand cu luna depunerii cererii pentru beneficiarii de ajutor social al caror drept de ajutor social este stabilit incepand cu acea luna indiferent de data la care a fost depusa cererea. 

 

 

 

Director executiv

Bob Nastasia-Ani.

.

Foto - arhiva Marius Chiuzan.


0 comentarii2009 vizualizări31 octombrie 2013
rss 2.0
rss 2.0