Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Joi 09 Iulie 2020 - 3964 vizitatori azi
Rezultatele sedintei Consiliului Local al municipiului Bistrita din 31 octombrie.

1.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Bistrita, pe anul 2013. Hotararea a fost adoptata cu 12 voturi "pentru", in forma prezentata de initiator.Bugetul general de venituri si cheltuieli al municipiului Bistrita pe anul 2013 a fost aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 32/28.03.2013, la nivelul sumei de 166.231 mii lei. Rectificarea bugetului a avut la baza necesitatea redistribuirii unor sume in cadrul proiectelor de investitii prevazute in buget pe anul 2013, dar si Decizia nr. 139/2013 a A.J.F.P. Bistrita-Nasaud privind modificarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal pe anul 2013 la unitatile administrativ teritoriale, astfel:

 I. BUGETUL LOCAL
1. LA VENITURI: nu se suplimenteaza.
 2. LA CHELTUIELI: propunerile de modificare sunt intre cele doua sectiuni, respectiv intre sectiunea de dezvoltare si cea de functionare:
 A. SECTIUNEA DE FUNCTIONARE:
se majoreaza cu suma de 1.648 mii lei astfel:
- cap. 51.02. "Autoritati publice" se majoreaza cu suma de 500 mii lei, reprezentand cheltuieli de personal, urmare a primirii noului plafon conform Deciziei nr. 139/2013 a A.J.F.P. BN;
- cap. 54.02 "Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor" se majoreaza cu suma de 95 mii lei pentru cheltuieli de personal;
- cap. 5502 "Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi" se diminueaza cu suma de 120 mii lei (economii rezultate din diminuarea dobanzii la imprumut);
- cap. 61.02 "Ordine publica si siguranta nationala" se diminueaza cu suma de 84 mii lei ca urmare a:
a.) suplimentarii cu suma de 46 mii lei a cheltuielilor de personal aferente SVSU;
b.) diminuarii transferurilor cu suma de 130 mii lei reprezentand cheltuieli de personal la Politia Locala, ca urmare a neangajarii posturilor vacante.
- cap.65.02 "Invatamant" se majoreaza cu suma de 666 mii lei, necesara pentru:
a.) 300 mii lei utilitati aferente anului 2013;
b.) 366 mii lei pentru reparatii curente la scoli, conform anexei.
- cap. 67.02 "Cultura, recreere si religie" (Centrul Cultural Municipal) se majoreaza cu suma de 41 mii lei (transfer pentru utilitati - 21 mii lei; Uniunea Artistilor Plastici pentru "Salonul anual jubiliar 25" - 20 mii lei);
- cap. 70.02 "Locuinte, servicii si dezvoltare publica" se majoreaza cu suma de 550 mii lei (subventie transport local: 350 mii lei; apa meteorica: 200 mii lei).
 B. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE:
se diminueaza cu suma de 1.648 mii lei.
 II. BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
 1. LA VENITURI:
se diminueaza cu suma de 80 mii lei, astfel:
 
a. SECTIUNEA DE FUNCTIONARE:
se diminueaza cu suma de 89 mii lei, astfel:
- cap. 61.10 "Ordine publica si siguranta nationala" se diminueaza cu suma de 130 mii lei reprezentand transfer la Politia Locala;
- cap. 67.10 "Cultura, recreere si religie" se majoreaza cu suma de 41 mii lei reprezentand transfer la Centrul Cultural Municipal.
 
b. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE:
se suplimenteaza astfel:
- cap. 61.02 "Ordine publica si siguranta nationala" se suplimenteaza cu suma de 9 mii lei reprezentand transfer pentru investitii la Politia Locala.
 2. LA CHELTUIELI:
se diminueaza cu suma de 80 mii lei, astfel:
 a. SECTIUNEA DE FUNCTIONARE:
se diminueaza cu suma de 89 mii, astfel:
- cap. 61.10 "Ordine publica si siguranta nationala" se diminueaza cu suma de 130 mii lei reprezentand cheltuieli de personal la Politia Locala, urmare a neangajarii posturilor vacante;
- cap. 67.10 "Cultura, recreere si religie" se majoreaza cu suma de 41 mii lei pentru utilitati la Centrul Cultural Municipal.
 b. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE:
se suplimenteaza cu 9 mii lei astfel:
- cap. 61.10 "Ordine publica si siguranta nationala" se suplimenteaza cu suma de 9 mii lei, conform anexei la prezentul raport.
 Bugetul general rectificat de venituri si cheltuieli al municipiului Bistrita pe anul 2013 nu se modifica decat in structura, ramanand la suma de 172.793 mii lei.
 .
2. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local si bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local al municipiului Bistrita pe trimestrul III 2013.
Hotararea a fost adoptata cu 12 voturi "pentru", in forma prezentata de initiator.
Bugetul general al municipiului Bistrita a fost aprobat, potrivit H.C.L. nr. 32/28.03.2012, la nivelul sumei de 166.231 mii lei la venituri, iar la cheltuieli la nivelul sumei 167.563 mii lei.
Executia pe bugete la nivelul trimestrului III 2013 se prezinta astfel:

1. Bugetul local  (mii lei)

 
 
Indicator
 
Prevederi
buget 2013
 
Prevederi
trim. III
 
Realizari
trim. III
      %
realizare
(trim. III)
Venituri total d.c.:
 
164,168.00
 
133,062.00
 
123,983.00
75.52%
Sectiunea de functionare
 
117,592.00
 
94,819.00
 
104,147.00
88.57%
Sectiunea de dezvoltare
 
46,576.00
 
38,243.00
 
19,836.00
42.59%
Cheltuieli total d.c.:
 
164,471.00
 
131,461.00
 
104,574.00
63.58%
Sectiunea de functionare
 
117,592.00
 
94,238.00
 
85,940.00
73.08%
Sectiunea de dezvoltare
 
46,879.00
 
37,223.00
 
18,634.00
39.75%

La sectiunea de functionare, veniturile sunt realizate in procent de 75,52%, iar la cheltuieli in procent de 73,08%. Se estimeaza ca, pana la finele anului, cheltuielile de functionare vor fi realizate la nivelul prevederilor.

La sectiunea de dezvoltare, atat la venituri cat si la cheltuieli, realizarile sunt in proportie mai mica, in principal din cauza neinceperii sau inceperii cu intarziere a lucrarilor de investitii cu finantare pe fonduri europene, respectiv: Parcul industrial, Regenerare urbana a centrului istoric - Axa turistica 1. 2. 3., Centrul Cultural Municipal "George Cosbuc" Bistrita, Reabilitare Centrul Comunitar pentru Tineret Bistrita, Eficienta energetica a blocurilor de locuit.
 
2. Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local (mii lei).

 

 
Indicator
Prevederi buget 2013
Prevederi trim. III
Realizari
Trim. III
%
realizare (trim. III)
Venituri total d.c.:
 
15,646.00
 
12,309.00
 
11,041.00
70.57%
Sectiunea de functionare
 
14,180.00
 
11,930.00
 
10,842.00
76.46%
Sectiunea de dezvoltare
 
1,466.00
 
379.00
 
199.00
13.57%
Cheltuieli total d.c.:
 
16,678.00
 
12,284.00
 
9,038.00
54.19%
Sectiunea de functionare
 
14,997.00
 
11,690.00
 
8,795.00
58.65%
Sectiunea de dezvoltare
 
1,681.00
 
594.00
 
243.00
14.46%
La sectiunea de functionare, cheltuielile sunt realizate doar in procent de 58,65%, din cauza neefectuarii platilor pentru reparatii curente la fatade cladiri si amenajari parcari in municipiu, lucrari care sunt in derulare si se estimeaza ca pana la finele anului vor fi realizate.
La sectiunea de dezvoltare, realizarile sunt in procent mai mic din cauza neangajarii cheltuielilor, in principal, pentru: construire locuinte de necesitate; achizitie teren pentru realizare locuinte sociale; achizitie imobil din strada Crinilor "Prima scoala romaneasca", aceste obiective aflandu-se in diverse stadii de realizare.
.
3. Proiect de hotarare privind acordarea a trei Burse de Merit "Nosa" unor studenti cu domiciliul in municipiul Bistrita.
Hotararea a fost adoptata cu 14 voturi "pentru", in forma prezentata de initiator.
Primaria municipiului Bistrita sustine performanta scolara la toate nivelurile, fapt concretizat prin programe adresate, cu precadere, celor care s-au remarcat prin rezultate deosebite atat la invatatura cat si la concursurile scolare nationale si internationale si care, prin meritele lor, au adus un plus de valoare imaginii municipiului Bistrita. Astfel Primaria municipiului Bistrita a instituit, prin Hotararea nr. 96/2009 a Consiliului Local al municipiului Bistrita, acordarea anuala a doua Burse de Merit "Nosa" unor studenti cu domiciliul in municipiul Bistrita, care au absolvit unul din liceele sau grupurile scolare din municipiu. Bursa de Merit "Nosa", in valoare de 500 lei / luna, constituie o sustinere financiara a beneficiarului, pe toata durata studiilor universitare de baza pana la obtinerea licentei.
In anul 2013 a fost modificat regulamentul de acordare a Burselor de Merit "Nosa" prin Hotararea nr. 84/ 31.07.2013 a Consiliului Local al municipiului Bistrita. Astfel au fost modificate grilele de evaluare, performanta elevilor fiind evaluata dupa alt punctaj. De asemenea, in cazul in care se inscriu elevi care au obtinut premiile I, II, III sau mentiune la una din olimpiadele internationale recunoscute de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, sumele alocate platii burselor se suplimenteaza.
In urma evaluarii celor zece dosare depuse la Serviciul Educatie, Turism, Comisia juridica si administratie publica locala a Consiliului Local al municipiului Bistrita a acordat trei Burse de Merit "Nosa" - doua burse in urma punctajelor si o bursa acordata din oficiu ca urmare a unui rezultat bun obtinut la o olimpiada internationala. In acest sens, elevul Fustos Raymond Ervin, absolvent al Colegiului National "Andrei Muresanu" si student in anul I la Facultatea de Stiinte Politice Administrative si ale Comunicarii din cadrul Universitatii "Babes Bolyai" - Cluj-Napoca, a obtinut o mentiune la etapa internationala a Olimpiadei Internationale de Limba, Literatura si Cultura Maghiara "Apaczai Csere Janos", beneficiind din oficiu de aceasta bursa. De asemenea, elevii Pop Alexandra, absolventa a Colegiului National "Andrei Muresanu", studenta in anul I la Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj - Napoca, Facultatea de Medicina Generala, care a totalizat 421 de puncte si Galan Raul Ionut, absolvent al Colegiului National "Andrei Muresanu" si student in anul I la New York University din Abu Dhabi - Facultatea de Diplomatie si Limbi Arabe, care a obtinut 361 de puncte, sunt beneficiarii a doua Burse de Merit "Nosa" in anul 2013.
Cuantumul unei Burse de Merit "Nosa" este de 500 de lei pe luna, adica 6.000 de lei pe an, suma ce va fi prevazuta in bugetul de venituri si cheltuieli al municipiului Bistrita. Pentru anul 2013, sumele se acorda pentru lunile octombrie, noiembrie si decembrie, in cuantum de 4.500 de lei, respectiv 1.500 de lei pentru fiecare beneficiar. Pentru anul viitor, sumele vor fi incluse in bugetul de venituri si cheltuieli al municipiului Bistrita pentru anul 2014.
.
4. Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Bistrita nr. 4/26.01.2012 privind transmiterea in folosinta gratuita a retelei electrice subterane de joasa tensiune, inclusiv bransamentele de la blocurile sociale nr. 7 (B3), 8 (B4) si 9 (B5), realizata in cadrul obiectivului de investitii: "Asigurare utilitati aferente amplasamentului PUZ locuinte sociale Viisoara, municipiul Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud", catre S.C. F.D.E.E. ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA NORD S.A. - S.D.E.E. Bistrita.
Hotararea a fost adoptata cu 15 voturi "pentru", in forma prezentata de initiator.
In zona Complexului de agrement Viisoara s-au proiectat, intr-o prima etapa, 9 blocuri de locuinte sociale care sunt in diferite stadii de executie. Pentru aceste blocuri, alimentarea cu energie electrica este asigurata printr-o retea electrica subterana de joasa tensiune din postul de transformare realizat, prin contractul de racordare nr. 60501102757 cu S.C. F.D.E.E. Electrica Transilvania Nord S.A. Sucursala Bistrita, pana la firidele de bransament de la fiecare scara de bloc.
Datorita faptului ca in decembrie 2011 s-au finalizat 3 blocuri de locuinte sociale, pentru incheierea de catre locatari a contractelor de furnizare energie electrica s-a predat partial catre S.C. F.D.E.E. "ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA NORD" S.A. - S.D.E.E. Bistrita reteaua electrica si bransamentele - numai pentru blocurile nr. 7 (B3), 8 (B4) si 9 (B5), in baza prevederilor Hotararii Consiliului Local al municipiului Bistrita, nr. 4/26.01.2012.
Tinand cont de faptul ca la ora actuala sunt finalizate integral lucrarile de alimentare cu energie electrica, dar si de necesitatea predarii unitare a mijlocului fix (Cartea constructiei), este necesara modificarea si completarea astfel a Hotararii Consiliului Local al municipiului Bistrita nr. 4/26.01.2012.
.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii si a pretului de vanzare a spatiilor proprietate privata a municipiului Bistrita, situate in municipiul Bistrita, str. Dragos Voda nr. 11, sc. B.
Hotararea a fost adoptata cu 14 voturi "pentru", in forma prezentata de initiator.
Prin Hotararea nr. 155/26.10.2006 a Consiliului Local al municipiului Bistrita s-a aprobat inscrierea in proprietatea privata a municipiului Bistrita si in evidentele de carte funciara, a 31 de imobile cu destinatia de locuinte de serviciu, aflate in administrarea consiliului local, in vederea vanzarii catre actualii detinatori, la cererea acestora. Pana la aceasta data au fost vandute 19 locuinte.
In blocul situat in municipiul Bistrita, str. Dragos Voda nr. 11, scara B, Primaria municipiului Bistrita detine doua apartamente - proprietate privata a municipiului Bistrita - care au fost inchiriate unei institutii si unei asociatii.
Prin cererile nr. 70.645/03.09.2013 si 73.295/12.09.2013, cei doi chiriasi au solicitat, avand acordul institutiei, respectiv al asociatiei, cumpararea celor doua garsoniere.
Concret, s-au stabilit urmatoarele:
- aprobarea vanzarii spatiilor situate in municipiul Bistrita, str. Dragos Voda nr. 11, scara B, avand destinatia de locuinta proprietate privata a municipiului Bistrita, aflate in administrarea Consiliului Local al municipiului Bistrita, catre actualii chiriasi, la cererea acestora;
- pretul de vanzare se va putea achita integral in termen de 30 de zile sau in maxim 60 de rate lunare, cu un avans minim de 10% la semnarea contractului de vanzare-cumparare, conform angajamentului de plata;
- modul de plata in rate lunare este stabilit in procesele verbale de negociere, prevazute in anexele 2 si 3 care fac parte integranta din prezenta hotarare;
- Primarul municipiului Bistrita este imputernicit sa semneze contractul de vanzare - cumparare si sa inscrie ipoteca in evidentele de Carte Funciara pana la achitarea integrala a pretului.
.
6. Proiect de hotarare privind prelungirea duratei contractului de inchiriere incheiat pentru spatiul in suprafata de 239,66 mp situat in municipiul Bistrita, str. C.R.Vivu - PT 30 in favoarea S.C. AQUABIS S.A. Bistrita.
Hotararea a fost adoptata cu 15 voturi "pentru", in forma prezentata de initiator.
Spatiul situat in str. C.R. Vivu - PT. 30, in suprafata de 239,66 mp, este inchiriat in favoarea Regiei Autonome Judetene de Apa "AQUABIS" S.A., cu destinatia de atelier intretinere contoare, verificari metrologice, vestiare si magazine pentru Sectia Retele, incepand din anul 2006. Prin Hotararea nr. 161/29.09.2011 a Consiliului Local al municipiului Bistrita s-a aprobat prelungirea termenului inchirierii, pentru perioada 01.11.2011 - 31.10.2013, incheindu-se in acest sens contractul nr. 67/20.10.2011.
Prin cererea nr. 16.048/10.10.2013 inregistrata la Primaria municipiului Bistrita cu nr. 81.386/10.10.2013, S.C. AQUABIS S.A. Bistrita a solicitat prelungirea cu cinci ani a contractului de inchiriere.
In acest context, hotararea statueaza urmatoarele:
- aprobarea prelungirii duratei contractului de inchiriere pentru spatiul in suprafata de 239,66 mp situat in municipiul Bistrita, str. C.R.Vivu - PT 30 in favoarea S.C. AQUABIS S.A. Bistrita, pentru o perioada de 5 ani, incepand cu data de 01.11.2013 pana la data de 31.10.2018;
- pe toata durata contractului se va respecta aceeasi destinatie, sub sanctiunea rezilierii contractului, respectiv "Atelier de intretinere contoare, verificari metrologice, vestiare si magazie pentru Sectia Retele".
.
7. Proiect de hotarare privind aprobarea parcelarii terenului in suprafata de 1195 mp situat in municipiul Bistrita, localitatea componenta Viisoara, nr. 179 - 180, proprietatea municipiului Bistrita.
Hotararea a fost adoptata cu 15 voturi "pentru", in forma prezentata de initiator.
Prin adresa nr. 77.085/25.09.2013, S.C. VICTOR VET S.R.L. a solicitat parcelarea terenului in suprafata de 1195 mp, situat in intravilanul municipiului Bistrita, localitatea componenta Viisoara, nr. 179 - 180, pe care sunt edificate constructii cu destinatia de Circumscriptie sanitar veterinara Viisoara si Caminul cultural Viisoara, proprietatea municipiului Bistrita.
Constructiile aferente Circumscriptiei sanitar veterinare Viisoara, impreuna cu terenul de sub acestea in suprafata de 113 mp, sunt proprietate privata a Statului Roman, aflate in administrarea Agentiei Domeniilor Statului, conform prevederilor art. 1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 89/2004 cu modificarile si completarile urmatoare, fiind folosit de catre S.C. VICTOR VET S.R.L. in baza contractului de concesiune nr. 10/14.05.2013, diferenta de teren, exclusiv suprafata ocupata de constructie, nefacand obiectul prezentului contract.
In vederea inscrierii in evidentele de carte funciara a circumscriptiei sanitar veterinare cu terenul aferent, a fost intocmita o documentatie tehnica de dezlipire prin care se propune parcelarea suprafetei totale de teren in 3 loturi distincte, respectiv suprafata de 113 mp de sub circumscriptia sanitar veterinara, diferenta de teren cu destinatia de curte aferenta acestuia, respectiv 335 mp si suprafata aferenta caminului cultural si curtea acestuia, de 747 mp.
S-au aprobat urmatoarele:
- parcelarea terenului in suprafata de 1195 mp, proprietatea privata a Municipiului Bistrita (Comuna Viisoara), situat in municipiul Bistrita, localitatea componenta Viisoara nr. 179 - 180, identificat in CF Viisoara nr. 22, nr. top. 104 si 105/1/1, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare, dupa cum urmeaza:
a) lotul nr. 1 cu nr. cadastral nou, nr. top. 104/1, 105/1/1/1, in suprafata de 113 mp, se va trece din proprietatea privata a Municipiului Bistrita in proprietatea privata a Statului Roman, cu drept de administrare Agentia Domeniilor Statului si drept de concesiune S.C. VICTOR VET S.R.L., conform OUG nr. 89/2004 cu modificarile si completarile ulterioare;
b) lotul nr. 2 cu nr. cadastral nou, nr. top. 104/2, 105/1/1/2, in suprafata de 335 mp, se inscrie in proprietatea privata a Municipiului Bistrita;
c) lotul nr. 3 cu nr. cadastral nou, nr. top. 104/3, 105/1/1/3, in suprafata de 747 mp, se inscrie in proprietatea publica a Municipiului Bistrita.
- CAP.V. "Terenurile si cladirile in care isi desfasoara activitatea Consiliul local si Primaria precum si institutiile publice de interes local", subcapitolul B. "Centrul cultural municipal "George Cosbuc" si camine culturale" cuprins in Anexa la Hotararea nr. 187/30.09.2009 a Consiliului Local al municipiului Bistrita, cu modificarile si completarile ulterioare, pozitia nr. 2 coloana 3, se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Bistrita, cartier Viisoara, str. Principala nr. 179, suprafata construita 344 mp, suprafata desfasurata 344 mp, teren aferent 747 mp, CF Viisoara nr.22, nr. top.104/3, 105/1/1/3".
.
8. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii in folosinta temporara a unui numar de trei camere in regim de internat, situate in incinta imobilului internat al Liceului Tehnologic Forestier din municipiul Bistrita, str. Romana nr. 26, in favoarea "Club Fotbal Gloria 1922" Bistrita, in reorganizare judiciara, pentru cazarea elevilor sportivi din municipiul Bistrita.
Hotararea a fost adoptata cu 14 voturi "pentru", in forma prezentata de initiator.
Prin adresa nr. 923/01.10.2013, "Club Fotbal Gloria 1922" Bistrita, in reorganizare judiciara, a solicitat Liceului Tehnologic Forestier Bistrita inchirierea a trei camere in internatul liceului pentru cazarea elevilor sportivi din municipiul Bistrita, care activeaza la acest club sportiv. Urmare a acestei solicitari, Liceul Tehnologic Forestier Bistrita a considerat oportuna inchirierea celor trei camere si a solicitat, prin adresa inregistrata la Primaria municipiului Bistrita cu nr. 81.321/10.10.2013, inchirierea celor trei camere in suprafata de 20 mp fiecare, situate in internatul scolii, in favoarea "Club Fotbal Gloria 1922" Bistrita aflat in reorganizare judiciara.
Avandu-se in vedere faptul ca Primaria municipiul Bistrita a mai transmis in folosinta cinci camere in regim de internat, situate in incinta Corpului B al Colegiului Tehnic "Grigore Moisil" Bistrita, in favoarea cadrelor didactice din municipiul Bistrita, precum si faptul ca aceste camere raman altfel neutilizate din cauza ca tot mai putini elevi solicita camere de internat, s-a propus atribuirea temporara a celor trei camere situate in incinta internatului Colegiului Tehnologic Forestier din municipiul Bistrita, in favoarea "Club Fotbal Gloria 1922" Bistrita, in reorganizare judiciara.
Hotararea mai prevede:
- o redeventa lunara in suma de 90,00 lei / luna / camera in regim de internat, din care un procent de 20% se va face venit la bugetul de venituri si cheltuieli al municipiului Bistrita, Serviciul public municipal "Directia Patrimoniu" si un procent de 80% se face venit extrabugetar in contul Liceului Tehnologic Forestier, Bistrita;
- protocolul se incheie pe durata unui an scolar, cu drept de prelungire prin acordul partilor, in baza unei solicitari scrise si la propunerea Consiliului de Administratie al Liceului Tehnologic Forestier Bistrita;
- pe toata perioada protocolului se va pastra destinatia de camere in regim de internat a spatiilor date in folosinta, sub sanctiunea rezilierii de drept a acestuia;
- lucrarile de intretinere si reparatii cad in sarcina utilizatorului acestora, fara posibilitatea de a fi compensate in contul redeventei.
 
(Proiect de hotarare in completare pe ordinea de zi)
.
9. Proiect de hotarare privind acordarea mandatului special Primarului municipiului Bistrita in vederea adoptarii de catre Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de Alimentare cu Apa si de Canalizare in judetul Bistrita-Nasaud a Hotararii privind aprobarea Listei de investitii prioritare pentru Proiectul "Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Bistrita-Nasaud".
Hotararea a fost adoptata cu 15 voturi "pentru", in forma prezentata de initiator.
Prin Hotararea nr. 222 /29.11.2007 a Consiliului Local al municipiului Bistrita s-a aprobat constituirea Asociatiei de dezvoltare intercomunitara pentru servicii de alimentare cu apa si de canalizare in judetul Bistrita-Nasaud, asocierea municipiului Bistrita cu judetul Bistrita-Nasaud in cadrul Asociatiei de dezvoltare intercomunitara pentru servicii de alimentare cu apa si de canalizare in judetul Bistrita-Nasaud, precum si actul constitutiv al asociatiei.
In Adunarea Generala a Asociatiei, municipiul Bistrita este reprezentat de Primarul municipiului, domnul Ovidiu Teodor Cretu, desemnat prin Hotararea nr. 75/12.07.2013 a Consiliului Local al municipiului Bistrita.
Prin adresa nr. 723/24.10.2013 inregistrata la Primaria municipiului Bistrita cu nr. 85.173/24.10.2013, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de alimentare cu apa si de canalizare in judetul Bistrita-Nasaud a comunicat faptul ca, in luna noiembrie 2013 va avea loc sedinta Adunarii Generale a Actionarilor Asociatiei, iar pe ordinea de zi figureaza aprobarea Listei de Investitii prioritare pentru proiectul "Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bistrita Nasaud", propusa a fi finantata prin Fondul de Coeziune, Faza a II-a (2014 - 2020). Prin aceeasi adresa s-a solicitat, conform art. 23 alin. 1 din Statutul actualizat al Asociatiei, mandat special din partea Consiliului Local al municipiului Bistrita pentru reprezentantul municipiului Bistrita, in vederea aprobarii, in sedinta AGA ADI Apa - Canalizare, a Listei de Investitii prioritare, faza a II-a (2014 - 2020).
Consiliul Local al municipiului a acordat mandat special domnului Ovidiu-Teodor Cretu, Primarul municipiului Bistrita, sa voteze si sa semneze in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de Alimentare cu Apa si de Canalizare in judetul Bistrita-Nasaud, in numele si pe seama municipiului Bistrita, Hotararea privind aprobarea Listei de investitii prioritare pentru sectorul de apa si apa uzata, propusa a fi finantata din fondurile de coeziune in Faza a II-a de prioritate (2014-2020) in cadrul Proiectului "Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Bistrita-Nasaud".
 
Doua proiecte de hotarare au fost retrase de pe ordinea de zi, de catre initiator:
 
1. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei "Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Bistrita si Regulamentul local de urbanism".
Beneficiar: Consiliul Local al municipiului Bistrita.
 
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii «Construirea a 8 locuinte de necesitate in localitatea componenta Viisoara - str. Dealul Viilor», in municipiul Bistrita.
 
DIVERSE.
1. Raport de activitate Business Park Bistrita Sud pentru perioada 1.07.2013 - 30.09.2013.
Consiliul Local al municipiului Bistrita a aprobat raportul de activitate prezentat, cu 16 voturi "pentru".
.
Foto - Marius Chiuzan.
1 comentariu5418 vizualizări04 noiembrie 2013
rss 2.0
rss 2.0