Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Miercuri 03 Martie 2021 - 11320 vizitatori azi
D I S P O Z I T I E privind convocarea Consiliului local al municipiului Bistrita in sedinta ordinara, in data de 22 decembrie 2010, ora 16,00.

Primarul municipiului Bistrita; avand in vedere: prevederile art.39 alin.1, alin.3, alin.5 si alin.6 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;prevederile art.39, alin.1 si alin.3, ale art.40, alin.1 din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului local al municipiului Bistrita aprobat prin Hotararea nr.250/26.11.2009 a Consiliului local al municipiului Bistrita; in temeiul art.68 alin.1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, D I S P U N E : 

ART.UNIC - Se convoaca Consiliul local al municipiului Bistrita in sedinta ordinara, in data de 22 decembrie 2010, ora 16,00. Sedinta va avea loc in sala de sedinte a Primariei municipiului Bistrita, cu urmatoarea  ordine de zi:

 1.       Proiect de hotarare privind unele masuri de interzicere a comercializarii anumitor plante si substante asimilate plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope, a noilor substante cu proprietati psihoactive denumite generic "etnobotanice" sau "spice", pe raza municipiului Bistrita.

- initiatori: consilierii municipali PSD

2.     Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire cladire multifunctionala" in municipiul Bistrita, str. Crinilor, nr. 2-8. Beneficiar S.C. CONSULT IMOBIL S.R.L. si Negrea Alina - Valentina.

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

3.     Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate al proiectului: "Infiintarea pepinierei Poligon - Valea Castailor, municipiul Bistrita, judetul Bistrita - Nasaud".

        - initiator: Primarul municipiului Bistrita.

4.     Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hot?rarii nr.56/30.03.2006 a Consiliului Local al municipiului Bistrita privind infiintarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al municipiului Bistrita.  

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

5.     Proiect de hotarare privind stabilirea costului mediu lunar de intretinere pentru anul 2011, datorat de persoanele varstnice ingrijite in Caminul pentru Persoane Varstnice Bistrita si a contributiei lunare de intretinere a acestora

- initiator:  Primarul municipiului Bistrita

6.      Proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemtiune la cumparare asupra imobilului situat in municipiul Bistrita, Piata Centrala nr.7, inscris in CF 55432, provenit din conversia colii CF 2363 nr.top 1558, proprietatea S.C PHARMAFARM S.A Cluj Napoca.

                                                                             - initiator: Primarul municipiului Bistrita

7.     Proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemtiune la cumparare asupra imobilului situat in municipiul Bistrita, Piata Centrala nr.38, inscris in CF 52518, provenit din conversia colii CF 7379/III, nr. top.1369/2/1/III, proprietatea  domnului Griga Horia Razvan.

-initiator: Primarul municipiului Bistrita

8.     Proiect de hotarare privind acordul Consiliului local al municipiului Bistrita cu privire la cesiunea contractului de inchiriere nr. 86/24.05.2007, incheiat cu S.C GEOPERICLE S.R.L Bistrita, pentru spatiul situat in municipiul Bistrita str. Independentei - PT 15, in favoarea  S.C ALCRISTI GEO PROD COM S.R.L Bistrita.

-initiator: Primarul municipiului Bistrita

9.     Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii si a pretului de vanzare pentru terenul in suprafata de 9 mp, situat  in municipiul Bistrita str. A. Muresanu bl. 30, in favoarea S.C "POPICK" S.R.L teren de sub constructie, aferent spatiului comercial.

-initiator: Primarul municipiului Bistrita

10.     Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii si a pretului de vanzare a cotei de 40/349 parti teren, situat in municipiul Bistrita, str. L. Rebreanu nr. 37, in favoarea S.C "BISTRITA" S.R.L, teren de sub constructie aferent spatiului comercial proprietate.

-initiator: Primarul municipiului Bistrita

11.     Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii si  a pretului de vanzare pentru cota  de 21,75/90513 parti teren, proprietatea privata a municipiului Bistrita, situat in municipiul Bistrita B-dul Decebal nr. 40, bl. K1 in favoarea S.C "KEPTON COM" S.R.L teren de sub constructie, aferent spatiului comercial existent.

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

12.     Proiect de hotarare privind prelungirea duratei contractelor de inchiriere incheiate pentru cabinele telefonice amplasate de catre S.C. ROMTELECOM S.A pe terenuri proprietatea municipiului Bistrita.

-initiator: Primarul municipiului Bistrita

13.     Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de inchiriere incheiate cu agentii economici care isi fac reclama in nume propriu pe panouri publicitare de mici dimensiuni amplasate pe stalpii de iluminat public proprietatea municipiului.

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

14.     Proiect de hotarare privind aprobarea efectuarii unui schimb de terenuri situate in localitatea componenta Ghinda, intre Parohia Ortodoxa Ghinda si un teren proprietatea Statului Roman, in vederea realizarii Programului ISPA "Reabilitare si extindere sistem de alimentare cu apa si canalizare in zona orasului Bistrita"

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

15.     Proiect de hotarare privind atribuirea cu titlu gratuit a spatiului situat in municipiul Bistrita, str. Liviu Rebreanu nr.38, in suprafata de 56.30 mp in favoarea Asociatiilor nonprofit "Pro Apararea Drepturilor Omului" Bistrita si "Clubul Amazoanelor Bistritene", cu destinatia de "sediu".

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

16.      Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Complex sportiv polivalent in extravilanul municipiului Bistrita, localitatea componenta Unirea - zona Poligon" Beneficiar: Primaria municipiului Bistrita 

 - initiator: Primarul municipiului Bistrita

17.     Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie pentru obiectivul de investitii: "Modernizare si consolidare sala de consiliu a Primariei municipiului Bistrita".

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

18.     Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie pentru obiectivul de investitii:"Reabilitare scoala generala nr.5 "Lucian Blaga", Bistrita.

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

19.     Proiect de hotarare privind asocierea municipiului Bistrita cu cele 22 de unitati administrativ-teritoriale arondate Serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor Bistrita, in vederea furnizarii in conditii de calitate a unor servicii publice specifice activitatii de evidenta a persoanelor.

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

 

DIVERSE:

20.      Plangere prealabila formulata de doamna Marc Elena Egreta inregistrata la Primaria municipiului Bistrita sub nr.114118/13.12.2010 impotriva Hotararii nr.214/2009 pentru modificarea Hotararii nr. 16/26.02.2009 a Consiliului Local al municipiului Bistrita privind aprobarea Regulamentului privind activitatea de blocare a autovehiculelor oprite sau stationate neregulamentar, precum si de ridicare, transport, depozitare si eliberare a acestor autovehicule in municipiul Bistrita.

 

PRIMAR,

OVIDIU TEODOR CRETU

 

 

     AVIZ DE LEGALITATE

                                                                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

GAFTONE FLOARE

 

Bistrita, la 16.12.2010

Nr.2616

TLG/ex.5

0 comentarii4081 vizualizări16 decembrie 2010
rss 2.0
rss 2.0