Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Duminica 09 August 2020 - 16618 vizitatori azi
Consiliul local Bistrita se convoaca in sedinta ordinara, in 14 noiembrie 2013, ora 14.00.

Primarul municipiului Bistrita;avand in vedere:prevederile art.39 alin.1, alin.3, alin.5 si alin.6 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;prevederile art.39 alin.1 si alin.3, ale art.40 alin.1 din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului local al municipiului Bistrita aprobat prin Hotararea nr.250/26.11.2009 a Consiliului local al municipiului Bistrita;in temeiul art.68 alin.1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, D I S P U N E :

ART.UNIC -Consiliul local al municipiului Bistrita Se convoaca in sedinta ordinara, in data de 14 noiembrie 2013, ora 14,00. Sedinta va avea loc in sala de sedinte a Primariei municipiului Bistrita, cu urmatoarea ordine de zi:

 1.           Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al municipiului Bistrita

2.           Proiect de hotarare privind constituirea comisiei de negociere a transferului imobilelor din cadrul Stadionului "Jean Padureanu"

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

3.           Proiect de hotarare privind actualizarea Planului Urbanistic General al municipiului Bistrita si al Regulamentului local de urbanism, in municipiul Bistrita si localitatile componente

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

4.           Diverse

 

PRIMAR,

OVIDIU TEODOR CRETU

 

AVIZ DE LEGALITATE

    SECRETAR,

GAFTONE FLOARE

 

Bistrita, la 7 NOIEMBRIE 2013

Nr. 1.395 SA/ex.4.

.

Foto - arhiva Marius Chiuzan.

0 comentarii2681 vizualizări08 noiembrie 2013
rss 2.0
rss 2.0