Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Luni 21 Septembrie 2020 - 8354 vizitatori azi
D I S P O Z I T I E privind convocarea Consiliului local Bistrita in data de 18 decembrie 2013, ora 14,00.

Primarul municipiului Bistrita;avand in vedere:prevederile art.39 alin.1, alin.3, alin.5 si alin.6 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;prevederile art.39 alin.1 si alin.3, ale art.40 alin.1 din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului local al municipiului Bistrita aprobat prin Hotararea nr.250/26.11.2009 a Consiliului local al municipiului Bistrita;

in temeiul art.68 alin.1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, D I S P U N E :

 

ART.UNIC - Se convoaca Consiliul local al municipiului Bistrita in sedinta ordinara, in data de 18 decembrie 2013, ora 14,00. Sedinta va avea loc in sala de sedinte a Primariei municipiului Bistrita, cu urmatoarea

ordine de zi:

 

1.     Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Bistrita pe anul 2013

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

 

2.     Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local la data de 10 decembrie 2013

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

 

3.     Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale datorate de persoanele fizice si juridice din municipiul Bistrita in anul 2014

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

 

4.     Proiect de hotarare privind stabilirea taxelor speciale, datorate de persoanele fizice si juridice din municipiul Bistrita in anul 2014

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

 

5.     Proiect de hotarare privind stabilirea costului mediu lunar de intretinere pentru anul 2014, datorat de persoanele varstnice ingrijite in Caminul pentru Persoane Varstnice Bistrita si a contributiei lunare de intretinere a acestora 

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

 

6.           Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire statie de betoane, hala industriala confectii metalice, productie depozitare, birouri, laborator, platforme tehnologice" in municipiul Bistrita, localitatea componenta Viisoara, beneficiar SC BALASTIERA MIHAIESTI SRL.

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

 

7.     Proiect de hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a unor mese, pentru comercializarea de produse in Piata Independentei Nord si Piata Decebal

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

 

8.     Proiect de hotarare privind prelungirea prin act aditional a duratei contractelor de inchiriere, pentru terenurile pe care sunt amplasate chioscuri si tonete in pietele municipiului Bistrita

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

 

9.     Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a cheltuielilor legate de proiectul "Centrul National de Informare si Promovare Turistica Bistrita - vector al cresterii atractivitatii turistice locale si nationale", in vederea solicitarii finantarii prin Programul Operational Regional 2007-2013

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

 

10. Proiect de hotarare privind participarea municipiului Bistrita in calitate de partener la realizarea proiectului "ESIMEC - Delivery Phase", finantat prin programul URBACT II

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

 

11.       Proiect de hotarare privind aprobarea Retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si particular din municipiul Bistrita, pentru anul scolar 2014 - 2015

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

 

12. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de inchiriere incheiate cu unele asociatii si fundatii din municipiul Bistrita

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

 

13. Proiect de hotarare privind inchirierea directa a spatiului situat in municipiul Bistrita str.Lupeni nr.2, in suprafata de 58,44 mp, in favoarea Consiliului Judetean al Persoanelor Varstnice Bistrita - Nasaud, cu destinatia de "sediu"

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

 

14. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei contractului de inchiriere incheiat cu Damacus Maria Intreprindere Familiala, pentru spatiul situat in incinta sediului Primariei municipiului Bistrita, Piata Centrala nr.6, cu destinatia de "chiosc - alimentatie publica"

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

 

15. Proiect de hotarare privind prelungirea duratei contractului de comodat incheiat pentru spatiul situat in municipiul Bistrita, Piata Centrala nr.22, in favoarea Asociatiei Nevazatorilor din Romania - Filiala Judeteana Bistrita-Nasaud, cu destinatia de "sediu"

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

 

16. Proiect de hotarare privind inchirierea directa a spatiului situat in municipiul Bistrita, Aleea Ineu (fostul PT 6), in suprafata de 465 mp, in favoarea Organizatiei Municipale PNL Bistrita si Organizatiei Municipale PSD Bistrita, cu destinatia de "sediu"

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

 

17. Proiect de hotarare privind aprobarea reducerii cuantumului chiriilor pentru terenurile de sport amenajate in incinta unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul Bistrita pentru perioada sezonului de iarna (decembrie 2013 - februarie 2014)

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

 

18. Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii din proprietatea publica a municipiului Bistrita in proprietatea privata a municipiului Bistrita a unor bunuri, ca urmare a dezafectarii de la utilitatea publica

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

 

 19. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii nr.92/24.06.2010 privind aprobarea actului aditional la contractul de concesiune nr.218/T/ 30.11.2007, incheiat in favoarea Directiei pentru Sport a judetului Bistrita-Nasaud si inscrierea in domeniul public al municipiului Bistrita a constructiilor in suprafata de 164,60 mp, realizate la mansarda imobilului situat in municipiul Bistrita, str. Parcului nr.18

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

 

20. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei contractului de inchiriere nr.88/E/107/14.05.2013 incheiat cu S.C. THERMO IZOSYSTEM S.R.L. pentru teren si constructii situate in incinta "Bazei de Agrement MHC" din municipiul Bistrita, pentru desfasurarea activitatilor de comert, alimentatie publica si agrement

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

 

21. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Blocuri de locuinte cu destinatia de locuinte sociale Viisoara - etapa II, municipiul Bistrita

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

 

22. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiilor de fezabilitate pentru unele obiective de investitii privind amenajarea de strazi in zonele noi de locuinte din municipiul Bistrita - etapa 3 

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

 

23. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Construirea a 8 locuinte de necesitate in localitatea componeneta Viisoara, str.Dealul Viilor, municipiul Bistrita

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

 

24. Proiect de hotarare privind aprobarea cofinantarii pentru obiectivul de investitii "Amenajare drum comunal 8C, Bistrita - Slatinita

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

 

25. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului local al municipiului Bistrita nr.106/26.09.2013 privind aprobarea sustinerii financiare a Clubului Sportiv Municipal Bistrita pentru activitatea desfasurata de echipele de handbal masculin si handbal feminin in anul competitional 2013 - 2014

- initiatior: Primarul municipiului Bistrita

26.       Diverse

 

PRIMAR,

OVIDIU TEODOR CRETU

 

 

 AVIZ DE LEGALITAT

    SECRETAR,

  GAFTONE FLOARE

 Bistrita, la 11 DECEMBRIE 2013

Nr. 1531

SA/ex.4.

.

Foto - Marius Chiuzan.

0 comentarii2268 vizualizări14 decembrie 2013
rss 2.0
rss 2.0