Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Vineri 14 August 2020 - 31062 vizitatori azi
Sedinta Consiliului Local Bistrita din 22 decembrie 2010 - rezultate.

1. Proiect de hotarare privind unele masuri de interzicere a comercializarii anumitor plante si substante asimilate plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope, a noilor substante cu proprietati psihoactive denumite generic "etnobotanice" sau "spice", pe raza municipiului Bistrita.

Proiectul de hotarare a fost initiat de consilierii locali PSD Rus Constantin, Avram George, Tabara Camelia, Bria Dumitru Alexandru, Rad Aurora, Pasca Marius Vasile si Kozuk Andrei Ioan. In data de 16 decembrie, proiectul de hotarare a fost supus consultarii publice, cele peste 100 de persoane care au dat curs invitatiei municipalitatii declarandu-se de acord cu initiativa legislativa.

Astfel, pe raza municipiului Bistrita se interzice desfasurarea oricaror activitati de producere, fabricare, depozitare, comert, publicitate, detinere si distribuire a plantelor, substantelor si preparatelor cu efecte stupefiante, halucinogene, euforice si psihotrope, de orice fel, inclusiv a noilor substante cu proprietati psihoactive denumite generic "etnobotanice" sau "spice", care aduc atingere sau pun in pericol viata si sanatatea populatiei, ordinea si linistea publica, cu exceptia celor a caror productie si desfacere se desfasoara sub controlul, supravegherea si aprobarea Ministerului Sanatatii. Pe teritoriul administrativ al municipiului Bistrita se interzice publicitatea de orice fel, inclusiv prin distribuirea sau oferirea de esantioane gratuite, pentru plantele, produsele si substantele descrise la articolul 1. Conducerea unitatilor de invatamant de pe raza municipiului Bistrita, medicii din cabinetele medicale scolare si dirigintii au obligatia de a initia si organiza, cu invitarea reprezentantilor altor institutii implicate, actiuni de preventie si informare a elevilor din scoli si a parintilor acestora, cu privire la aspectele ilegalitatii si efectele daunatoare sanatatii pe care le au plantele, substantele si preparatele cu efecte stupefiante, halucinogene, euforice si psihotrope descrise la articolul 1. Nerespectarea interdictiei constituie contraventie si se sanctioneaza conform art. 73 din Ordonanta Guvernului nr. 99/2000, republicata, privind comercializarea produselor si serviciilor de piata. Constatarea si aplicarea sanctiunilor se face de catre organele de control abilitate ale primariei, in conformitate cu Ordonanta Guvernului Romaniei nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Prevederile Hotararii nr. 153/2009 a Consiliului Local al municipiului Bistrita, privind stabilirea unor masuri de buna gospodarire a municipiului Bistrita si ale Hotararii nr. 21/2009 a Consiliului Local al municipiului Bistrita, privind aprobarea regulamentului de autorizare si desfasurare a activitatilor comerciale pe raza municipiului Bistrita, se completeaza in mod corespunzator.

Proiectul de hotarare a fost adoptat cu 20 de voturi "pentru", cu o modificare: activitatile mentionate se interzic pe o raza de 5 km in jurul unitatilor de invatamant de pe teritoriul municipiului Bistrita.

 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire cladire multifunctionala" in municipiul Bistrita, strada Crinilor, nr. 2-8. Beneficiar: S.C. CONSULT IMOBIL S.R.L. si Negrea Alina Valentina.

Se propune aprobarea P.U.Z. mentionat si a Regulamentului local de urbanism aferent conform Proiectului nr. 450/2009 intocmit S.C. Ami Proiect S.R.L. Cladirea multifunctionala va avea regimul de inaltime cuprins intre P + 4 E si partial P + 7 E, in zona de inchidere a campului vizual cu un cap de perspectiva. Regimul de inaltime propus pentru functiunea institutiilor publice, respectiv gradinita existenta, va fi maxim P + 2 E. Amplasarea constructiilor noi, indiferent de functiunea pe care o vor adaposti, va trebui astfel realizata incat sa fie rezolvata problema spatiilor de parcare a autovehiculelor - proprii sau a eventualilor musafiri si clienti, a garajelor necesare in spatiul propriei incinte, o data cu realizarea investitiei de baza. Amplasarea cladirii multifunctionale se va face in limitele unui procent de ocupare a terenului POT max = 50% si a unui coeficient de utilizare a terenului CUT max = 3.4. Accesul se va realiza din strada Locotenent Calin si strada Crinilor. Se vor realiza spatii verzi si plantare de arbusti, alaturat parcajelor si aleilor de incinta. Se vor realiza locuri de parcare conform Regulamentului General de Urbanism pentru fiecare functiune. Toate utilitatile - apa, canalizare, curent, gaze naturale - se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor, odata cu constructiile, iar solutia de racordare se va impune dupa caz, de catre unitatile furnizoare ale utilitatilor respective.

Proiectul de hotarare a fost adoptat cu 17 voturi "pentru", in forma propusa de initiator.

 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate al proiectului "Infiintarea pepinierei Poligon - Valea Castailor, municipiul Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud".

Regenerarea suprafetelor de paduri intra in atributiile proprietarilor acestor suprafete conform Legii nr. 146/2008 - Codul silvic, art. 17, alin. 2, lit. c. Prin efectuarea lucrarilor de regenerare se urmareste instalarea si mentinerea vegetatiei forestiere, cresterea productivitatii arboretelor, asigurarea continuitatii productiei de lemn si intensificarea functiei de protectie exercitate de aceste suprafete forestiere. Regenerarea padurilor se realizeaza pe cale naturala in cazul aplicarii unor lucrari care favorizeaza instalarea si dezvoltarea semintisului si pe cale artificiala prin plantarea de puieti forestieri, insamantare directa, butasire. Dintre metodele de regenerare artificiala, cea mai eficienta si folosita este plantarea de puieti forestieri. Pentru asigurarea puietilor forestieri necesari lucrarilor de regenerare a padurilor, precum si a puietilor de talie mijlocie - mare si a arbustilor ornamentali care sunt utilizati pentru aliniamentele stradale si zonele verzi din municipiul Bistrita, Consiliul Local al municipiului Bistrita, prin Hotararea nr. 12/31.01.2008, si-a dat acordul pentru infiintarea unei pepiniere silvice pe o suprafata de 1,50 ha teren aflat in proprietatea publica a municipiului Bistrita, ridul "Valea Castailor".

Producerea puietilor forestieri intr-o pepiniera proprie va permite reducerea costurilor cu achizitionarea anuala a acestora si obtinerea unui material saditor adaptat la conditiile pedoclimatice din arealul in care urmeaza sa fie plantat.

Studiul de fezabilitate pentru "Infiintarea pepinierei Poligon - Valea Castailor" - municipiul Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud, analizeaza conditiile stationale, stabileste solutiile tehnice si evalueaza costurile pentru infiintarea pepinierei silvice.

In urma lucrarilor de amenajare, suprafata de teren care apartine pepinierei va fi sistematizata astfel:

1) Suprafata de cultura reprezinta suprafata de teren ocupata efectiv de culturi, fiind impartita in 7 sole din care 3 vor fi ocupate de puieti forestieri (4.668 mp) si 4 sole vor fi ocupate de puieti ornamentali (9.355 mp). De asemenea, pe suprafata de 240 mp se vor amplasa 2 solarii;

2) Suprafata de deservire (1300 mp) este suprafata ocupata de drumuri si constructii.

Pentru amenajarea pepinierei silvice sunt prevazute urmatoarele lucrari: pregatirea terenului; executarea imprejmuirii; executarea drumurilor; confectionarea solariilor; infiintarea culturilor forestiere; construirea cladirii administrative.

Pregatirea terenului in vederea infiintarii culturilor forestiere consta in lucrarile de nivelare a terenului, efectuarea araturii adanci si pregatirea patului germinativ. Suprafata pepinierei se va imprejmui cu gard din plasa de sarma pe stalpi din lemn de stejar.

Drumurile se vor realiza pe o lungime de 893 ml, din care drum pietruit (drumul de acces la pepiniera si drumul dintre cele doua tipuri de sole) pe o distanta de 313 ml, iar pe o distanta de 580 ml se va amenaja drum de pamant (drumurile dintre sole). Pentru evitarea inundarii suprafetei pepinierei in situatia unor ploi torentale, canalul existent se va regulariza si decolmata. Dupa pregatirea terenului si amenajarea solelor se va trece la insamantarea efectiva a puietilor forestieri de foioase pe cele 3 sole in suprafata de 4.668 mp, utilizand seminte din speciile gorun, tei, paltin de munte etc.

Producerea puietilor de talie mijlocie, mare si ornamentali, se va face pe cele 4 sole in suprafata de 9.355 mp, iar plantarea acestora se va efectua in functie de necesitati si posibilitatile materiale. Tehnologia de cultura pentru producerea puietilor forestieri din speciile de rasinoase impune construirea a doua solarii, cu o lungime de 30 m si o latime de 4 m fiecare.

Sediul administrativ al pepinierei va avea o suprafata construita de 137,0 mp, in regim de inaltime S + P, fiind compus din: 3 pivnite pentru pastrarea materialului saditor; birou, vestiar, magazie echipamente, magazie lemne, baie, hol.

Principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investitii sunt:

- valoarea totala: 335,83 mii lei (inclusiv TVA), din care C+M: 287,37 mii lei (inclusiv TVA);

- capacitatea investitiei: suprafata totala 15.563 mp; suprafata efectiva pentru culturi 14.263 mp;

- durata de realizare a investitiei: 2 ani.

Investitia este prevazuta sa se realizeze cu finantare din bugetul R.P.L. Ocolul Silvic al municipiului Bistrita R.A.

Proiectul de hotarare a fost adoptat cu 21 de voturi "pentru", in forma propusa de initiator.

 

4. Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii nr. 56/30.03.2006 a Consiliului Local al municipiului Bistrita privind infiintarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al municipiului Bistrita.

Avandu-se in vedere prevederile art. 7 litera (q) din Hotararea Guvernului nr. 1.579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenta si necesitatea stimularii participarii voluntare a populatiei municipiului Bistrita in cadrul serviciului de urgenta, se impune modificarea art. 5 din Hotararea nr. 56 din 30. 03. 2006 a Consiliului Local al municipiului Bistrita in sensul precizarii coeficientilor de stabilire a cuantumului orar al compensatiei acordate pe categorii de functii ale voluntarilor raportat la salariul (orar) minim pe economie.

Proiectul de hotarare propune modificarea art. 5 al H.C.L. nr. 56/30.03.2006 astfel: "Se stabileste cuantumul orar al compensatiei acordate voluntarului, calculat la timpul efectiv prestat la interventii si la activitati de pregatire diferentiat pe categorii de functii dupa cum urmeaza:

a) 4.55 lei / ora sef de formatie (coeficient 1,3);

b) 4, 00 lei / ora sef de echipa (coeficient 1,15);

c) 3.53 lei / ora membru de formatie (coeficient 1).

Cuantumul orar se va modifica in raport cu salariul orar minim pe economie, conform legii".

Proiectul de hotarare mai propune aprobarea modelului Contractului de voluntariat, prevederile acestuia urmand sa intre in vigoare de la data de 01.01.2011.

Proiectul de hotarare a fost adoptat cu 21 voturi "pentru", in forma propusa de initiator.

 

5. Proiect de hotarare privind stabilirea costului mediu lunar de intretinere pentru anul 2011, datorat de persoanele varstnice ingrijite in Caminul pentru Persoane Varstnice Bistrita si a contributiei lunare de intretinere a acestora.

Conform art. 25 din Legea nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, consiliile locale stabilesc anual costul mediu lunar de intretinere inainte de adoptarea bugetelor proprii. Costul mediu lunar de intretinere are in vedere cheltuielile de intretinere, pentru hrana si gospodarie, obiecte de inventar, echipament si cazarmament, materiale sanitare, in conformitate cu clasificatia bugetara specifica bugetelor autoritatilor administratiei publice locale. Nu se iau in calcul la stabilirea costului mediu lunar de intretinere cheltuielile aferente platii salariilor pentru personalul angajat in camine, platii medicamentelor si cheltuielile de capital.

Astfel, proiectul de hotarare propune un cost mediu lunar de intretinere pentru anul 2011, datorat de persoanele varstnice pentru serviciile de ingrijire efectuate in Caminul pentru Persoane Varstnice Bistrita prin Serviciul public municipal "Directia Municipala de Servicii Sociale", in cuantum de 565 lei.

Se propune, de asemenea, modalitatea de acoperire a valorii integrale a contributiei, astfel:

a) persoanele varstnice care au venituri si sunt ingrijite in camin datoreaza contributia lunara de intretinere in cuantum de pana la 60 % din valoarea veniturilor personale lunare, fara a se depasi costul mediu lunar de intretinere, respectiv 565 lei;

b) diferenta pana la concurenta valorii integrale a contributiei de intretinere se va plati de catre sustinatorii legali ai persoanelor varstnice ingrijite in camin daca realizeaza un venit pe membru de familie mai mare decat salariul minim brut pe economie in vigoare;

c) consiliile locale ale localitatilor de domiciliu al persoanelor varstnice internate in Camin vor suporta diferenta dintre costul total de intretinere si contributia proprie a acestora sau a apartinatorilor, potrivit Hotararii nr. 202/22.12.2004 privind asocierea Consiliului Local al municipiului Bistrita cu consiliile locale ale localitatilor din judetul Bistrita-Nasaud in vederea asigurarii unui standard ridicat de ingrijire a persoanelor din Caminul pentru Persoane Varstnice Bistrita.

Prin sustinatori legali se intelege sotul sau sotia, copilul natural sau infiat, nepoti, stranepoti, frati si surori, iar obligatia de intretinere se datoreaza in conditiile prevazute in Titlul II, cap. IV din Codul Familiei.

Angajamentul de plata privind achitarea contributiei de intretinere de catre persoana varstnica sau/si de catre apartinatorii acesteia reprezinta actul de vointa manifestat cu discernamant de aceste persoane.

La incheierea angajamentului de plata, persoana varstnica sau, dupa caz, sustinatorii legali ai acestora, vor fi asistati din oficiu de un reprezentat al autoritatii tutelare, desemnat prin grija directorului executiv al Directiei Administratie Publica, Juridic.

Contributia de intretinere se va achita lunar la casieria Directiei Municipale de Servicii Sociale.

Comparativ cu anul 2010, nivelul contributiei lunare de intretinere a scazut din cauza diminuarii cheltuielilor materiale cu 20%, conform Ordonantei de Urgenta nr. 55/23.06.2010.

Proiectul de hotarare a fost adoptat cu 21 de voturi "pentru", in forma propusa de initiator.

 

 

6. Proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemtiune la cumparare asupra imobilului situat in municipiul Bistrita, Piata Centrala, nr. 7, inscris in CF 55432, provenit din conversia colii CF 2363, nr. top. 1558, proprietatea S.C. PHARMAFARM S.A. Cluj-Napoca.

Prin adresa nr. 1.161/09.11.2010 inregistrata la Primaria municipiului Bistrita cu nr. 103.990/11.11.2010, Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, prin Directia pentru Cultura, Culte si Patrimoniul Cultural National Bistrita-Nasaud, comunica neexercitarea dreptului de preemtiune asupra imobilului in suprafata utila de 58,88 mp, Sud=323,06 mp si o Sc la sol = 237,06 din imobilul situat in municipiul Bistrita, str. Piata Centrala, nr. 7, proprietatea S.C. PHARMAFARM S.A. Cluj-Napoca. Prin urmare, conform prevederilor art. 4, alin. 8 si alin. 9 din Legea nr. 422/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, se transfera dreptul de preemtiune la cumparare catre autoritatile publice locale.

Imobilul situat in str. Piata Centrala, nr. 7, proprietatea S.C. PHARMAFARM S.A. Cluj-Napoca, figureaza pe Lista Monumentelor Istorice ale municipiului Bistrita, COD LMI 2010: BN - II - m - B-01454.

Proiectul de hotarare propune Consiliului Local al municipiului Bistrita neexercitarea dreptului de preemtiune la cumparare a imobilului in cauza.

Proiectul de hotarare a fost adoptat cu 21 de voturi "pentru", in forma propusa de initiator.

 

7. Proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemtiune la cumparare asupra imobilului situat in municipiul Bistrita, Piata Centrala, nr. 38, inscris in CF 52518, provenit din conversia colii CF 7379/III, nr. top. 1369/2/1/III, proprietatea domnului Griga Horia Razvan.

Prin adresa nr. 1.163/09.11.2010 inregistrata la Primaria municipiului Bistrita cu nr. 103.992/11.11.2010, Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, prin Directia pentru Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural National Bistrita-Nasaud, comunica neexercitarea dreptului de preemtiune asupra unei parti in suprafata de 51,46 mp din imobilul situat in municipiul Bistrita, str. Piata Centrala, nr. 38, proprietatea domnului Griga Horia Razvan. Drept urmare, conform prevederilor art. 4, alin. 8 si alin. 9 din Legea nr. 422/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, se transfera dreptul de preemtiune la cumparare catre autoritatile publice locale.

Imobilul situat in municipiul Bistrita, str. Piata Centrala, nr. 38, inscris in CF 52518, provenit din conversia colii CF 7379/III, nr. top.1369/2/1/III, este compus din 2 camere, bucatarie, hol, baie, pivnita, magazie si are suprafata totala utila de 51,46 mp, impreuna cu cota indiviza de 16,74% parti din partile comune indivize (fundatii, elevatii, pereti, plansee, sarpante, invelitoare). Imobilul figureaza pe Lista Monumentelor Istorice ale municipiului Bistrita, COD LMI 2010: BN -II- m-B-01467.

Proiectul de hotarare propune Consiliului Local al municipiului Bistrita neexercitarea dreptului de preemtiune la cumparare a unei parti din imobilul situat in municipiul Bistrita, str. Piata Centrala, nr. 38, inscris in CF 52518, provenita din conversia pe hartie a CF 7379/III, cu nr. top 1369/2/1/III, compus din 2 camere, bucatarie, hol, baie, pivnita, magazie, in suprafata utila totala de 51,46 mp, impreuna cu cota indiviza de 16,74% din partile comune indivize, proprietatea domnului Griga Horia Razvan.

Proiectul de hotarare a fost adoptat cu 21 de voturi "pentru", in forma propusa de initiator.

 

8. Proiect de hotarare privind acordul Consiliului Local al municipiului Bistrita cu privire la cesiunea contractului de inchiriere nr. 86/24.05.2007, incheiat cu S.C. GEOPERICLE S.R.L. Bistrita pentru spatiul situat in municipiul Bistrita, str. Independentei - PT 15, in favoarea S.C. ALCRISTI GEO PROD COM S.R.L. Bistrita.

Spatiul situat in municipiul Bistrita, str. Independentei - PT 15, in suprafata de 117,60 mp, a fost inchiriat in baza Hotararii nr. 76/26.04.2007 a Consiliului Local al municipiului Bistrita in favoarea S.C. GEOPERICLE S.R.L. Bistrita, incheindu-se in acest sens contractul de inchiriere nr. 86/24.05.2007. Termenul inchirierii este de 10 ani, respectiv de la data de 01.05.2007 pana la data de 30.04.2017.

In anul 2008, societatea a intrat in faliment, administrarea acestei societati fiind preluata de catre lichidatorul judiciar ULTRALEX IPURL Bistrita. In evidentele contabile ale Directiei Patrimoniu, S.C. GEOPERICLE S.R.L. figureaza cu un debit restant in valoare totala de 22.749,31 lei, reprezentand chirie restanta in suma de 11.528,54 lei si penalitati de intarziere de 11.220,77 lei.

Prin adresa nr. 24.659/26.03.2010, S.C. AL CRISTI GEO PROD COM S.R.L. Bistrita solicita cesionarea contractului de inchiriere nr. 86/24.05.2007 si se obliga sa respecte si sa isi asume toate drepturile si obligatiile pe care S.C. GEOPERICLE S.R.L. si le-a asumat in contractul de inchiriere sus-mentionat, iar cu adresa nr. 28.646/07.04.2010, depune si acceptul lichidatorului judiciar ULTRALEX IPURL Bistrita cu privire la cesiune.

Astfel, proiectul de hotarare propune aprobarea cesionarii contractului de inchiriere nr. 86/24.05.2007, incheiat cu S.C. GEOPERICLE S.R.L. Bistrita in baza Hotararii nr. 76/26.04.2007 a Consiliului Local al municipiului Bistrita privind unele masuri de reabilitare si valorificare a spatiilor din municipiul Bistrita situate in punctele termice, proprietatea publica a municipiului Bistrita, in favoarea S.C. ALCRISTI GEO PROD COM S.R.L. Bistrita pentru spatiul situat in municipiul Bistrita, str. Independentei - PT 15, cu conditia achitarii integrale a debitelor restante cu care figureaza S.C. GEOPERICLE S.R.L. in evidenta Directiei Patrimoniu. Contractul de inchiriere cu S.C. AL CRISTI GEO PROD COM S.R.L. se va incheia la data achitarii integrale a debitelor restante, dar nu mai tarziu de 30 de zile de la comunicarea prezentei hotarari.

Proiectul de hotarare a fost adoptat cu 21 de voturi "pentru", in forma propusa de initiator.

 

9. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii si a pretului de vanzare pentru terenul in suprafata de 9 mp, situat in municipiul Bistrita, str. A. Muresanu, bl. 30, in favoarea S.C. "POPICK" S.R.L., teren de sub constructie, aferent spatiului comercial.

Prin Hotararea nr. 51/26.03.2001 a Consiliului Local al municipiului Bistrita s-a aprobat concesionarea directa a unui teren in suprafata de 9 mp, situat in municipiul Bistrita, str. A. Muresanu, bl. 30, catre S.C. "POPICK" S.R.L. in vederea extinderii spatiului comercial. Urmare a adoptarii hotararii mentionate s-a incheiat contractul de concesiune nr. 7399/670/E/29.03.2001. Conform prevederilor Hotararii nr. 22/31.01.2008 a Consiliului Local al municipiului Bistrita privind aprobarea Regulamentului de vanzare prin negociere directa a unor bunuri imobile, terenuri sau constructii situate in municipiul Bistrita, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele care au calitatea de concesionari pot solicita cumpararea terenului care a facut obiectul concesiunii numai dupa intocmirea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Avand in vedere ca sunt indeplinite conditiile, in sensul ca investitia a fost finalizata, conform Autorizatiei de construire, la aceasta data fiind incheiat si procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor, proiectul de hotarare propune:

- aprobarea dezmembrarii terenului in suprafata de358 mp, identificat in CF Bistrita nr. 59120 - provenita din conversia pe hartie a CF nr. 306 nr. top. 53/2/1, 53/3/1, dupa cum urmeaza:

a) parcela cu nr. top. nou 53/2/1/1 si 53/3/1/1, in suprafata de 349 mp, se reinscrie pe vechiul proprietar;

b) parcela cu nr. top nou 53/2/1/2 si 53/3/1/2, in suprafata de 9 mp, se inscrie in proprietatea privata a municipiului Bistrita, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare;

- aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 9 mp, proprietatea privata a municipiului Bistrita, situat in municipiul Bistrita, str. A. Muresanu, bl. 30, identificat in CF Bistrita nr. 59120 - provenita din conversia pe hartie a CF nr. 306, nr. top. nou 53/2/1/2, 53/3/1/2, in favoarea S.C. "POPICK" S.R.L., teren aferent spatiului comercial proprietate, pentru care s-a intocmit contractul de concesiune nr. 7399/670/E/29.03.2001, incheiat cu SC "POPICK" SRL;

- aprobarea pretului de vanzare a terenului in suma de 1.071 euro, (119 euro/mp), la care se adauga TVA, conform procesului-verbal nr. 112.093/09.12.2010 al Comisiei de negociere a preturilor de vanzare a terenurilor, prevazut in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotarare;

- cumparatorul este obligat ca, in termen de 15 zile de la data comunicarii prezentei hotarari, sa incheie contractul de vanzare-cumparare in forma autentica;

- pretul se va achita in lei la cursul euro din data platii, integral, la data incheierii contractului de vanzare cumparare.

Imobilul teren care face obiectul vanzarii nu este obiectul unor cereri de reconstituire a dreptului de proprietate privata sau de restituire depuse in baza legilor reparatorii si nici nu face obiectul vreunui litigiu.

Proiectul de hotarare a fost adoptat cu 21 de voturi "pentru", in forma propusa de initiator.

 

10. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii si a pretului de vanzare a cotei de 40/349 parti teren, situat in municipiul Bistrita, str. L. Rebreanu, nr. 37, in favoarea S.C. "BISTRITA" S.R.L., teren de sub constructie, aferent spatiului comercial proprietate.

Prin adresa inregistrata la Primaria municipiului Bistrita sub nr. 105.262/16.11.2010, domnul Ciogolea Vasile, reprezentant al S.C. "BISTRITA" S.R.L., cu sediul in municipiul Bistrita, str. L. Rebreanu, nr. 37, solicita cumpararea cotei de 40/349 parti teren situat in municipiul Bistrita, str. L. Rebreanu, nr. 37, teren de sub constructie, aferent spatiului comercial proprietate.

Conform Cap. I, art. 1, lit."f" din Hotararea nr. 209/29.10.2009 a Consiliului Local al municipiului Bistrita, privind modificarea Hotararii nr. 22/31.01.2008 a Consiliului Local al municipiului Bistrita privind aprobarea Regulamentului de vanzare a imobilelor constructie si teren proprietate privata a municipiului Bistrita, terenurile detinute in baza unui contract de inchiriere si pentru care detinatorii au un drept de preemtiune la cumparare, pe care l-au exercitat in scris, pot face obiectul vanzarii-cumpararii.

In baza Raportului de evaluare intocmit de catre Expert Evaluator titular ANEVAR Georgita I. Ion, in data de 09.12.2010, Comisia stabilita prin Hotararea nr. 122/31.07.2008 a negociat pretul de vanzare al terenului.

Astfel, proiectul de hotarare propune:

- aprobarea inscrierii in proprietatea privata a municipiului Bistrita a cotei de 40/349 parti teren situat in municipiul Bistrita, str. L. Rebreanu, nr. 37, identificat in CF Bistrita nr. 51115 - provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 285, nr. top. 1082;

- aprobarea vanzarii cotei de 40/349 parti teren, proprietatea privata a municipiului Bistrita, situat in municipiul Bistrita, str. L. Rebreanu, nr. 37, identificat in CF Bistrita nr. 51115 - provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 285, nr. top. 1082, in favoarea S.C. "BISTRITA" S.R.L., teren de sub constructie, aferent spatiului comercial proprietate;

- aprobarea pretului de vanzare al terenului in suma de 4.760 euro, (119 euro/mp), la care se adauga TVA, conform procesului-verbal nr. 112.100/09.12.2010 al Comisiei de negociere a preturilor de vanzare a terenurilor, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare;

- cumparatorul este obligat ca, in termen de 15 zile de la data comunicarii prezentei hotarari, sa incheie contractul de vanzare-cumparare in forma autentica;

- pretul se va achita in lei, la cursul euro din data platii, cu un avans de 10% la data incheierii contractului de vanzare-cumparare, iar diferenta in 36 de rate lunare egale.

Imobilul teren care face obiectul vanzarii nu este obiectul unor cereri de reconstituire a dreptului de proprietate privata sau de restituire depuse in baza legilor reparatorii si nici nu face obiectul vreunui litigiu.

Proiectul de hotarare a fost adoptat cu 21 de voturi "pentru", in forma propusa de initiator.

 

 

11. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii si a pretului de vanzare pentru cota de 21,75/90513 parti teren, proprietatea privata a municipiului Bistrita, situat in municipiul Bistrita, B-dul Decebal, nr. 40, bl. K1, in favoarea S.C. "KEPTON COM" S.R.L., teren de sub constructie, aferent spatiului comercial existent.

Prin Hotararea nr. 106/09.07.2003 a Consiliului Local al municipiului Bistrita s-a aprobat concesionarea directa a unui teren in suprafata de 21,75 mp, situat in municipiul Bistrita, B-dul Decebal, nr. 40, bl. K1, societatii comerciale "KEPTON COM" S.R.L., in vederea extinderii spatiului comercial existent pe terenul proprietatea privata a municipiului Bistrita. Urmare a adoptarii hotararii mentionate, s-a incheiat contractul de concesiune nr. 14.711/541/25.07.2003 pentru o perioada de 10 ani, incepand cu data de 25.07.2003, iar redeventa stabilita prin contractul de concesiune este achitata la zi.

Conform prevederilor Hotararii nr. 22/31.01.2008 a Consiliului Local al municipiului Bistrita privind aprobarea Regulamentului de vanzare prin negociere directa a unor bunuri imobile, terenuri sau constructii situate in municipiul Bistrita, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele care au calitatea de concesionari pot solicita cumpararea terenului care a facut obiectul concesiunii numai dupa intocmirea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor. 

Avand in vedere faptul ca sunt indeplinite conditiile, in sensul ca investitia a fost finalizata, conform Autorizatiei de construire, la aceasta data fiind incheiat si procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor cu nr. 45/30.12.2003, se propune vanzarea terenului in suprafata de 21,75 mp, solicitata de catre S.C. "KEPTON COM" S.R.L. prin adresa nr. 111.409/02.12.2010.

In baza Raportului de evaluare intocmit de catre Evaluator ANEVAR Grapini Rodica, inregistrat la Primaria municipiului Bistrita cu nr. 111.409 in data de 02.12.2010, Comisia stabilita prin Hotararea nr. 122/31.07.2008 a negociat pretul de vanzare al terenului.

Astfel, proiectul de hotarare propune:

- aprobarea vanzarii cotei de 21,75/90513 parti teren, situat in municipiul Bistrita, B-dul Decebal, nr. 40, bl. K1, proprietatea privata a municipiului Bistrita, identificat in CF Bistrita nr. 2108, nr. top. 1815/a/1/1/2/1/1/1/1/2 si 1816/12/a/1/a/1/2/1/1/1/1//3/2, in favoarea S.C. "KEPTON COM" S.R.L., teren de sub constructie, aferent spatiului comercial proprietate;

- aprobarea pretului de vanzare al terenului, in suma de 2.588,25 euro, (119 euro/mp), la care se adauga TVA, conform procesului-verbal nr. 112.099/09.12.2010 al Comisiei de negociere a preturilor de vanzare a terenurilor, prevazut in anexa, care face parte integranta din prezenta hotarare;

- cumparatorul este obligat ca, in termen de 15 zile de la data comunicarii prezentei hotarari, sa incheie contractul de vanzare-cumparare in forma autentica;

- pretul se va achita in lei, la cursul euro din data platii, integral, la data incheierii contractului de vanzare-cumparare.

Imobilul teren care face obiectul vanzarii nu este obiectul unor cereri de reconstituire a dreptului de proprietate privata sau de restituire depuse in baza legilor reparatorii si nici nu face obiectul vreunui litigiu.

Proiectul de hotarare a fost adoptat cu 21 de voturi "pentru", in forma propusa de initiator.

 

12. Proiect de hotarare privind prelungirea duratei contractelor de inchiriere incheiate pentru cabinele telefonice amplasate de catre S.C. ROMTELECOM S.A. pe terenuri proprietatea municipiului Bistrita.

Proiectul de hotarare propune aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere teren incheiate pentru cabinele telefonice amplasate de catre S.C. ROMTELECOM S.A. pe terenuri proprietatea municipiului Bistrita. Contractul de inchiriereva fi incheiatpe un an, incepand cu data de 01.01.2011, pentru toate locatiile cuprinse in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare. Durata contractului de inchiriere se prelungeste anual, prin act aditional, la cererea expresa a chiriasului, cu exceptia cazului in care acesta nu a respectat clauzele contractuale sau Consiliul Local al municipiului Bistrita hotaraste ca nu mai este oportuna prelungirea contractelor de inchiriere.

Se propune o chirie in suma de 27 lei/cabina/luna, respectiv 324 lei/cabina/an, suma care va fi indexata anual cu indicele de actualizare la inflatie, publicat de Comisia Nationala pentru Statistica in buletinul statistic de preturi. Plata chiriei se va putea face lunar pana la data de 25 a lunii pentru luna in curs sau anual, pana la data de 31 a lunii martie pentru anul in curs.Neplata chiriei la termenele stabilite duce la aplicarea unor penalitati de intarziere de 0,4% pentru fiecare zi de intarziere, conform legii.

De asemenea, se propune instituirea in sarcina S.C. ROMTELECOM S.A. a obligatiei pastrarii aspectului estetic, a functionalitatii si intretinerii cabinelor telefonice sub sanctiunea rezilierii contractelor de inchiriere.

S.C. ROMTELECOM S.A. este obligata ca, in termen de 30 de zile de la data comunicarii prezentei hotarari, sa inlocuiasca cabinele deteriorate, sa repare, sa inlocuiasca elementele degradate ale cabinelor amplasate pe domeniul public al municipiului Bistrita si sa asigure functionalitatea acestora. Cabinele telefonice amplasate pe terenuri apartinand municipiului Bistrita, pentru care au expirat contractele de inchiriere si nu s-a solicitat prelungirea acestora, vor fi ridicate de catre S.C. ROMTELECOM S.A. in termen de 30 de zile de la data comunicarii prezentei hotarari.

Proiectul de hotarare a fost adoptat cu 21 de voturi "pentru", in forma propusa de initiator.

 

13. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de inchiriere incheiate cu agentii economici care isi fac reclama in nume propriu pe panouri publicitare de mici dimensiuni amplasate pe stalpii de iluminat public proprietatea municipiului.

Proiectul de hotarare propune aprobarea prelungirii duratei contractelor de inchiriere incheiate cu agentii economici care isi fac reclama in nume propriu pe panourile publicitare de mici dimensiuni amplasate pe stalpii de iluminat public, proprietatea municipiului Bistrita, incepand cu data de 01.01.2011. Durata contractului de inchiriere se va prelungi anual, prin act aditional, la cererea expresa a chiriasului, cu exceptia cazului in care acesta nu a respectat clauzele contractuale sau Consiliul Local al municipiului Bistrita hotaraste ca nu mai este oportuna prelungirea contractelor de inchiriere.

De asemenea, se propune stabilirea chiriei la 500 lei/panou/an, suma care va fi indexata anual cu indicele de actualizare a inflatiei. Chiria se plateste anual, pana la data de 31 martie pentru anul in curs, iar neplata chiriei la termenul stabilit atrage plata de penalitati de 0,4% pe zi de intarziere. Pentru neplatachiriei 3 luni consecutiv sau pentru neinlocuirea panourilor degradate in termen de 30 de zile de la data adoptarii prezentei hotarari, Primaria municipiului Bistrita va putea dispune dezafectarea panoului publicitar, cu notificarea prealabila in termen de 15 zile a agentului economic. Acesta va fi obligat la plata cheltuielilor efectuate cu dezafectarea panoului publicitar.

Agentii economici au obligatia intretinerii panourilor publicitare conform prevederilor art. 23, punctele 4 si 5 din Hotararea nr. 153/2009 a Consiliului Local al municipiului Bistrita privind stabilirea unor masuri de buna gospodarire a municipiului Bistrita.

Prevederile prezentei hotarari sunt aplicabile si agentilor economici pentru care se va aproba ulterior amplasarea de panouri publicitare de mici dimensiuni pentru efectuare de reclama in nume propriu pe stalpii de iluminat public proprietatea municipiului Bistrita, in baza conditiilor impuse in certificatele de urbanism eliberate in acest scop.

Incepand cu data de 01.01.2011 se interzice amplasarea panourilor mobile si afiselor pe domeniul public al municipiului Bistrita cu exceptia societatilor comerciale care desfasoara activitati de alimentatie publica.

Proiectul de hotarare a fost adoptat cu 21 de voturi "pentru", in forma propusa de initiator.

 

14. Proiect de hotarare privind aprobarea efectuarii unui schimb de terenuri situate in localitatea componenta Ghinda, intre Parohia Ortodoxa Ghinda si un teren proprietatea Statului Roman, in vederea realizarii Programului ISPA "Reabilitare si extindere sistem de alimentare cu apa si canalizare in zona orasului Bistrita".

In vederea realizarii Programului ISPA "Reabilitare si extindere sistem de alimentare cu apa si canalizare in zona orasului Bistrita" este necesara efectuarea unui schimb de terenuri in zona localitatii componente Ghinda. Prin adresa nr. 86.507/09.10.2010, Parohia Ortodoxa Romana Ghinda, prin preot paroh Samartean Vasile, a comunicat Primariei municipiului Bistrita acordul in vederea efectuarii unui schimb de terenuri in vederea amplasarii constructiilor necesare extinderii retelei de apa si canalizare in localitatea componenta Ghinda.

Terenul proprietatea Parohiei Ortodoxe Romane Ghinda are o suprafata de 2981 mp, iar terenul proprietatea Statului Roman, identificat in CF Bistrita - Ghinda nr. 782, nr. topo. 247/3 si 247/4 are o suprafata totala de 1905 mp si este situat in continuarea proprietatii domnului Tarca Gheorghe din localitatea componenta Ghinda, nr. 32, iar in vederea efectuarii schimbului s-a solicitat si obtinut acordul sau. Avand in vedere ca valorile celor doua terenuri sunt sensibil egale, se propune efectuarea schimbului fara sulta.

Prin Hotararea nr. 90/30.04.2009 a Consiliului Local al municipiului Bistrita a fost aprobat un schimb intre terenul proprietatea Arhiepiscopiei Ortodoxe Romana a Vadului si Feleacului - Protopopiatul Bistrita Parohia Ghinda, in suprafata de 2981 mp, si un teren proprietatea Statului Roman, in suprafata de 2080,6 mp, care nu s-a materializat pana in prezent deoarece Parohia Ghinda nu a mai fost de acord cu terenul care l-ar fi obtinut in urma schimbului. Lucrarile necesare extinderii retelei de apa si canalizare in localitatea componenta Ghinda au fost finalizate in baza Hotararii nr. 90/30.04.2009, iar in vederea clarificarii situatiei juridice a terenului pe care sunt amplasate, este necesara efectuarea prezentului schimb de terenuri.

Astfel, proiectul de hotarare propune:

- aprobarea schimbului de terenuri, respectiv terenul proprietatea privata a municipiului Bistrita, in suprafata totala de 1905 mp, identificat in CF Bistrita - Ghinda nr. 782, nr. topo. 247/3 (905 mp) si 247/4 (1000 mp) si terenul proprietatea Arhiepiscopiei Ortodoxe Romane a Vadului si Feleacului - Protopopiatul Bistrita - Parohia Ghinda, in suprafata de 2981 mp, identificat in CF Bistrita - Ghinda nr. 14852, nr. cadastral 8781, in vederea realizarii Programului ISPA "Reabilitare si extindere sistem de alimentare cu apa si canalizare in zona orasului Bistrita";

- schimbul terenurilor mentionate mai sus se va face fara sulta;

- se imputerniceste Primarul municipiului Bistrita sa semneze contractul de schimb in forma autentica;

- contractul se va incheia dupa obtinerea acordului Consiliului Eparhial, in conformitate cu prevederile Hotararii nr. 53/2008 a Guvernului Romaniei privind recunoasterea Statutului pentru organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe Romane;

- terenul identificat in CF Bistrita - Ghinda nr. 14852, nr. cadastral 8781, in suprafata de 2981 mp, se va inscrie in proprietatea publica a municipiului Bistrita la Capitolul V "Terenurile si cladirile in care isi desfasoara activitatea Consiliul local si Primaria precum si institutiile publice de interes local, subcapitolul D. "Alte bunuri imobile".

Imobilele teren care fac obiectul schimbului nu sunt obiectul unor cereri de reconstituire a dreptului de proprietate privata sau de restituire, depuse in baza legilor reparatorii, nu sunt grevate de sarcini si nici nu fac obiectul vreunui litigiu.

Proiectul de hotarare a fost adoptat cu 21 de voturi "pentru", in forma propusa de initiator.

 

15. Proiect de hotarare privind atribuirea cu titlu gratuit a spatiului situat in municipiul Bistrita, str. Liviu Rebreanu, nr. 38, in suprafata de 56,30 mp, in favoarea asociatiilor nonprofit "Pro Apararea Drepturilor Omului" Bistrita si "Clubul Amazoanelor Bistritene", cu destinatia de "sediu".

Conform prevederilor art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, respectiv art. 124 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, unitatile administrativ teritoriale pot da imobile din patrimoniul lor in folosinta gratuita, pe termen limitat, persoanelor juridice fara scop lucrativ, care desfasoara activitate de binefacere sau de utilitate publica, ori serviciilor publice.

La aceasta data, Asociatia "Pro Apararea Drepturilor Omului" Bistrita si Asociatia "Clubul Amazoanelor Bistritene" isi desfasoara activitatea in imobilul situat in municipiul Bistrita, str. Liviu Rebreanu, nr. 18, in suprafata de 37,89 mp, in baza contractului de comodat nr. 99/23.10.2007. Imobilul din str. Liviu Rebreanu, nr. 18, va intra in reabilitare in urma incheierii contractului de finantare intre municipiul Bistrita si Autoritatea de Management a Programului Operational Regional, drept urmare, contractul de comodat sus-amintit se suspenda pe perioada executarii lucrarilor de reabilitare.

La data de 02.11.2010 s-a intocmit procesul-verbal prin care cele doua asociatii sunt de acord ca, pe perioada derularii programului, contractul de comodat sa fie suspendat, astfel ca, prin adresa nr. 112.352/06.12.2010, reprezentantii celor doua asociatii solicita un alt spatiu cu destinatia de "sediu". Spatiul situat in str. Liviu Rebreanu, nr. 38, in suprafata de 56,30 mp, a fost inchiriat Asociatiei "Benita" Bistrita, asociatie care, in luna martie 2009, a renuntat la el, incheindu-se in acest sens procesul-verbal de predare primire nr. 19.228/31.03.2010.

Astfel, proiectul de hotarare propune:

- aprobarea atribuirii cu titlu gratuit a spatiului situat in municipiul Bistrita, str. Liviu Rebreanu, nr. 38, in suprafata de 56,30 mp, in favoarea asociatiilor nonprofit "Pro Apararea Drepturilor Omului" Bistrita si "Clubul Amazoanelor Bistritene", cu destinatia de "sediu";

- contractul de comodat se incheie pe o perioada de 5 ani incepand cu data de 01.01.2011 pana la data de 31.12.2015;

- pe toata perioada contractului de comodat se va respecta destinatia spatiului, prevazuta la art. 1, sub sanctiunea rezilierii de drept a contractului.

Proiectul de hotarare a fost adoptat cu 21 de voturi "pentru", in forma propusa de initiator.

 

 

16. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Complex Sportiv Polivalent" in extravilanul municipiului Bistrita, localitatea componenta Unirea - zona Poligon". Beneficiar: Primaria municipiului Bistrita.

Acest Plan Urbanistic Zonal studiaza un teren cu suprafata de 282,20 ha, situat in extravilanul municipiului Bistrita, localitatea componenta Unirea, Zona Poligon, avand destinatia actuala de pasune si padure. Obiectul P.U.Z. se constituie intr-un studiu ce consta in analiza situatiei existente, potentialul de dezvoltare urbanistica a zonei si propuneri de organizare functionala, volumetrica si tehnica a zonei, urmarindu-se totodata organizarea functionala a intregii suprafete studiate si crearea unor subzone cu dotari sportive, servicii si functiuni complementare.

Documentatia s-a intocmit pentru realizarea unui complex sportiv polivalent pe o suprafata de 282,00 ha, suprafata delimitata in partea de nord-vest de terenuri proprietate privata, iar la sud si est - Dealul Cocos. Terenul este proprietatea municipiului Bistrita, inscris in inventarul bunurilor domeniului public al municipiului Bistrita, aprobat prin H.G.R. nr. 527/2010.

Amplasamentul prezinta o varietate de elemente atractive naturale care pot fi valorificate: denivelarile de teren, perspectiva spre dealurile inconjuratoare si oras, elemente ce pot concura la o arhitectura organica, mulata pe teren, cu multe spatii verzi si deschideri spre natura.

Pe terenul studiat se propune crearea unui complex sportiv polivalent destinat agrementului. Ca si zonare functionala, predominanta va fi functiunea de agrement (dotari sportive si functiuni conexe), dublata de valorificarea la maxim a spatiilor verzi.

Complexul studiat va cuprinde dotarile pentru urmatoarele sporturi: schi, patinaj, inot, polo, baschet, badminton, tenis, fotbal, ciclism, calarie etc.

Dotarile sportive vor fi grupate in trei categorii principale, respectiv sporturi practicabile vara si sporturi practicabile iarna, in aer liber, precum si o categorie de sporturi practicabile in orice perioada a anului, in spatii inchise, amenajate special in acest scop.

Tinand cont de omogenitatea functiunilor si de suprafata terenului, amplasamentul este tratat in sapte unitati teritoriale de referinta, in functie de regimul si de natura functiunilor propuse:

a) UTR 1 - Functiuni complementare terenuri antrenament fotbal:

UTR 1 este situata in partea de N-V a amplasamentului si cuprinde spatii de cazare pentru sportivi, un minihotel cu circa 30 de camere, sali de conferinta, restaurant si bar, spatii de intretinere fizica pentru sportivi, cabinete medicale, spatii administrative, vestiare si grupuri sanitare. Spatiile dintre cladiri se vor amenaja ca spatii verzi, plantate, cu alei pietonale, piste pentru alergare si plimbari cu biciclete.

Suprafata de teren ocupata este de 29.821,50 mp;

b) UTR 2 - Zona administrativa "Complex sportiv polivalent":

UTR 2 este situata in zona centrala a teritoriului studiat, in partea de N-V a amplasamentului. Aceasta unitate teritoriala cuprinde un hotel de minim 4 stele, centru spatii cladiri pentru birouri, spatii comerciale, restaurant, baruri, centru multimedia, sali de conferinte, sali pentru spectacole, spatii administrative pentru intregul complex. Spatiile dintre cladiri se vor amenaja ca spatii verzi, plantate, cu alei pietonale, piste pentru alergare si plimbari cu biciclete. Suprafata de teren este de 111.015,20 mp;

c) UTR 3 - Zona terenuri antrenament:

UTR 3 este situata in zona centrala a teritoriului studiat, in partea de N-V a amplasamentului, in vecinatatea UTR 1 si 2. Aceasta unitate teritoriala cuprinde terenurile de baschet si tenis destinate inchirierii, cat si organizarii de competitii sportive. In aceasta unitate teritoriala se afla si aerodromul pentru avioane usoare, precum si dotari conexe. Spatiile dintre cladiri se vor amenaja ca spatii verzi, plantate, cu alei pietonale, piste pentru alergare si plimbari cu bicicleta. Suprafata de teren este de 149.577,70 mp;

d) UTR 4 - Zona destinata activitatilor sportive in aer liber:

UTR 4 este situata in zona sudica a teritoriului studiat, ocupand cea mai mare parte din terenul amenajat. Aceasta unitate teritoriala cuprinde partia de schi, terenul de golf si pista pentru karting, impreuna cu functiunile complementare, respectiv spatii de intretinere, spatii pentru inchiriere de echipament sportiv, instalatia de urcare pe partie tip teleschi, mici spatii comerciale, restaurant, baruri, cafenele, ceainarii. In acest UTR se pot construi spatii de cazare tip pensiuni. Suprafata de teren ocupata este de 846.307,5 mp. Acest UTR se completeaza cu UTR 4" padure, fiind punctul de pornire a partiei de schi;

e) UTR 5 - Zona sala polivalenta:

UTR 5 este situat in zona centrala a teritoriului studiat. Aceasta unitate teritoriala cuprinde o sala polivalenta care va avea o capacitate de 4.000 locuri, cu spatii moderne pentru evenimente sportive, expozitii artistice si comerciale, targuri, sali special amenajate si servicii corespunzatoare pentru organizarea unor mese rotunde, simpozioane, conferinte, sala de forta, centru de recuperare. Suprafata de teren ocupata este de 240.436,00 mp;

f) UTR 6 - Zona spatii de cazare - minihotel pensiune:

UTR 6 este situata in vecinatatea partiei de schi si centrul hipic in zona centrala a teritoriului studiat. Aceasta unitate teritoriala cuprinde spatii de cazare de tip minihotel, pensiune cu restaurant, bar, cafenele si ceainarii. Teritoriul ocupat de aceasta unitate de referinta este preponderent verde, zona de parc amenajat pentru activitati recreative si sportive atat pe timp de vara, cat si in timpul iernii. Suprafata de teren ocupata este de 426.231,7 mp;

g) UTR 7 - Zona Aqualand si patinoar - functiuni:

Aceasta unitate teritoriala cuprinde patinoar acoperit si un patinoar in aer liber si o zona destinata practicarii sporturilor recreative legate de apa, tip Aqualand cu dotari aferente, spatii pentru restaurant, baruri, cafenele. Suprafata de teren este de 554.665,10mp.

Modul de utilizare a terenului propus prin PUZ se prezinta astfel:

Suprafata totala = 282,20 ha, din care:

- constructii si dotari sportive, inclusiv spatii anexa = 48,80 ha;

- spatii verzi, spatii recreere si activitati libere = 183,60 ha;

- partie de schi = 13,68 ha;

- aeroclub avioane usoare = 5,04 ha;

- spatii circulatie auto, parcari, piste de bicicleta, alei pietonale = 17,70 ha;

- zona speciala M.A.N. = 18,50 ha.

Astfel, proiectul de hotarare propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Complex Sportiv Polivalent in extravilanul municipiului Bistrita, localitatea componenta Unirea - zona Poligon", pe terenul cu suprafata de 282,20 ha, proprietatea municipiului Bistrita, respectiv aprobarea Regulamentului local de urbanism aferent PUZ, conform Proiectului nr. 1/2010 intocmit de S.C. "Redgraph" S.R.L. Iasi, prezentat in anexa.

Se va respecta zonarea functionala propusa, functiunea dominanta de agrement cu dotari sportive si functiuni conexe, dublata de valorificarea la maxim a spatiilor verzi.

Datele cuprinse in Planul Urbanistic Zonal completeaza prevederile din documentatia de urbanism "Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Bistrita" si din Regulamentul local de urbanism, aprobat prin Hotararea nr. 43/30.03.2004 a Consiliului Local al municipiului Bistrita pentru suprafata de 282,20 ha din extravilanul municipiului Bistrita, localitatea componenta Unirea, si vor fi preluate in noul Plan Urbanistic General in curs de elaborare.

Proiectul de hotarare a fost adoptat cu 21 de voturi "pentru", in forma propusa de initiator.

 

17. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie pentru obiectivul de investitii: "Modernizare si consolidare sala de consiliu a Primariei municipiului Bistrita".

Prezentul proiect de avizare a lucrarilor de interventii are ca scop modernizarea si consolidarea Salii de Consiliu apartinand Primariei municipiului Bistrita, este elaborat in baza Proiectului nr. 121/2008 - Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii: "Modernizare si consolidare Sala de Consiliu a Primariei municipiului Bistrita", P-ta Centrala, nr. 6, Bistrita si a Raportului de expertiza tehnica intocmit de expertul tehnic MTCT prof. dr. ing. Ioan Gh. Pop in decembrie 2008. Toate propunerile s-au realizat in conformitate cu cerintele unui spatiu care trebuie sa devina reprezentativ pentru localitate, aici desfasurandu-se sedintele Consiliului Local, ale serviciilor diverse din aparatul administrativ al Primariei municipiului (sedinte comisii tehnice, economico-financiare etc.) si diverse intruniri nationale si internationale initiate sau doar gazduite de Primaria municipiului Bistrita.

In expertiza tehnica sunt semnalate neajunsurile cladirii existente. Aceste neajunsuri nu sunt de natura sa afecteze substantial rezistenta si stabilitatea constructiei pana in momentul de fata, dar pot reprezenta un pericol real daca nu se intervine in perioada imediat urmatoare pentru a stopa degradarile. Pentru eliminarea cauzelor care au dus la degradari ale elementelor structurale ale cladirii, pentru a aduce la capacitatea portanta initiala elementele structurale, precum si pentru a aduce la parametri normali de functionare in conditii de siguranta constructia, Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie propune urmatoarele masuri:

1. reabilitarea si consolidarea planseului din grinzi de lemn;

2. lucrari de modernizare;

3. interventii arhitecturale;

4. amenajari interioare.

Fondurile necesare pentru elaborarea documentatiei sunt aprobate prin Hotararea nr. 33/02.03.2010 a Consiliului Local al municipiului Bistrita privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Bistrita pe anul 2010.

Astfel, proiectul de hotarare propune aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie pentru obiectivul de investitii:"Modernizare si consolidare sala de consiliu a Primariei municipiului Bistrita", cu indicatorii tehnico-economici prevazuti in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare. De asemenea, finantarea lucrarii prevazuta la art. 1 se face din fondurile bugetului local si din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinatie, potrivit legii.

Proiectul de hotarare a fost adoptat cu 20 de voturi "pentru", in forma propusa de initiator.

Primarul Bistritei, Ovidiu Teodor Cretu, a facut precizarea ca sumele necesare modernizarii salii nu vor fi cuprinse in bugetul anului 2011.

 

18. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie pentru obiectivul de investitii: "Reabilitare Scoala Generala nr. 5 "Lucian Blaga", Bistrita.

Obiectul investitiei il constituie reabilitarea si modernizarea Scolii Generale nr. 5, Corpul principal, inclusiv modernizarea utilitatilor si crearea de facilitati speciale pentru persoanele cu dizabilitati, precum si constructia unui lift alimentar pentru transportul alimentelor la sala de mese utilizata de clasele care functioneaza in regim step-by-step.

Sunt prevazute urmatoarele tipuri de lucrari:

a) lucrari de reabilitare;

b) lucrari de modernizare - constructii;

c) lucrari de modernizare - instalatii (termice, sanitare si electrice).

Astfel, proiectul de hotarare propune aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie pentru obiectivul de investitii:"Reabilitare Scoala Generala nr. 5 "Lucian Blaga", Bistrita", cu indicatorii tehnico-economici prevazuti in Anexa care face parte integranta din prezenta hotarare. Finantarea lucrarii prevazuta la art. 1 se face din fonduri de la bugetul local si din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinatie, potrivit legii.

Proiectul de hotarare a fost adoptat cu 15 voturi "pentru", in forma propusa de initiator.

 

19. Proiect de hotarare privind asocierea municipiului Bistrita cu cele 22 de unitati administrativ-teritoriale arondate Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor Bistrita in vederea furnizarii in conditii de calitate a unor servicii publice specifice activitatii de evidenta a persoanelor.

Serviciul Evidenta Persoanelor Bistrita deserveste un numar de 160.720 persoane, reprezentand atat populatia din municipiul Bistrita - adica 84.630 locuitori - cat si 76.090 locuitori din cele 22 de localitati arondate. Ordonanta nr. 84/2001 a Guvernului Romaniei privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, a prevazut deservirea locuitorilor din comunele arondate pana la constituirea de servicii locale in aceste comune. Insa, timp de aproape 10 ani de la aparitia ordonantei, s-a infiintat un singur serviciu local, la Livezile, iar tendinta nu este una de infiintare de noi servicii locale, mari consumatoare de resurse financiare, ci dimpotriva, de reducere a numarului lor. In cursul anului 2010 a aparut O.U.G. nr. 63 care a dus la dimensionarea personalului Serviciului Evidenta Persoanelor doar la nivelul populatiei municipiului Bistrita, nu si al comunelor arondate.

Pentru stabilirea unei solutii de colaborare cu consiliile locale ale acestor localitati, in data de 8 decembrie a.c., la ora 14.00, a avut loc o intalnire de lucru la care au fost invitati primarii celor 22 comune arondate Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Bistrita. La intalnirea de lucru au fost reprezentate 14 unitati administrative, iar agenda a cuprins urmatoarele puncte:

1. prezentarea obiectivelor intalnirii;

2. prezentarea - pe scurt - a activitatii Serviciului Evidenta Persoanelor;

3. identificarea unor modalitati de colaborare intre Consiliul Local al municipiului Bistrita si consiliile locale ale celor 22 comune (variante: asocierea consiliilor locale ale localitatilor deservite, incheierea unor contracte de servicii sau constituirea unei asociatii de dezvoltare intercomunitara);

4. dezbaterea si luarile de cuvant ale primarilor participanti;

5. semnarea unui acord de principiu cu privire la agrearea uneia dintre variantele de colaborare prezentate.

Participantii au convenit ca, dintre variantele de colaborare prezentate, asocierea celor 23 de unitati administrative este, cel putin in acest moment, cea mai potrivita solutie. In consecinta, primarii prezenti si-au dat acordul de principiu, in unanimitate, pentru varianta adoptarii in consiliile locale a unor hotarari asociere intre municipiul Bistrita si comunele arondate Serviciului Evidenta Persoanelor. S-a acceptat, de asemenea, si propunerea ca unitatile administrative arondate sa plateasca anual o suma de 0,50 lei pentru fiecare locuitor. Aceste sume vor contribui la imbunatatirea serviciilor specifice activitatii de evidenta a persoanelor. Este necesara intensificarea actiunilor cu camera mobila in teren pentru a asigura accesul mai facil la serviciile specifice activitatii de evidenta a persoanelor pentru un numar cat mai mare de cetateni din localitatile arondate. Pentru realizarea acestui obiectiv se impune dotarea serviciului cu un autoturism/o autoutilitara.

Incepand cu anul 2011 se va trece la emiterea cartilor de identitate electronice. Chiar daca nu se cunosc in detaliu conditiile in care se vor elibera noile carti de identitate, investitiile in aparatura si pregatirea personalului sunt, insa, absolut necesare.

Astfel, proiectul de hotarare propune aprobarea asocierii municipiului Bistrita cu unitatile administrativ-teritoriale din judetul Bistrita-Nasaud arondate Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor Bistrita si enumerate in anexa nr. 1, avand ca interes comun furnizarea in conditii de calitate a unor servicii publice specifice activitatii de evidenta a persoanelor. Se propune, de asemenea, aprobarea Contractului de asociere, prevazut in anexa nr. 2, ce se va incheia intre municipiul Bistrita si unitatile administrativ-teritoriale din judetul Bistrita-Nasaud arondate Serviciului Evidenta Persoanelor Bistrita.

Aceasta hotarare va fi adusa la cunostinta publica inclusiv prin publicarea in Monitorul Oficial al judetului Bistrita-Nasaud.

Proiectul de hotarare a fost adoptat cu 21 voturi "pentru", in forma propusa de initiator.

Contractul de asociere se va incheia pe o perioada de 3 ani, cu posibilitate de prelungire prin acordul partilor.

 

In completarea ordinii de zi, au fost dezbatute alte doua proiecte de hotarare:

 

20. Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii nr. 185/28.10.2010 a Consiliului Local al municipiului Bistrita privind prelungirea prin act aditional a duratei contractelor de inchiriere pentru terenurile pe care sunt amplasate chioscuri si tonete in pietele municipiului Bistrita.

Proiectul de hotarare a fost respins, obtinand doar 10 voturi "pentru".

 

21. Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii nr. 186/28.10.2010 a Consiliului Local al municipiului Bistrita privind prelungirea prin act aditional a duratei contractelor de inchiriere pentru mesele din Piata Independentei Nord si Piata Decebal.

Proiectul de hotarare propune modificarea si completarea H.C.L. nr. 186/28.10.2010 cu urmatoarele prevederi:

- prelungirea prin act aditional, pana la data de 31.12.2011 a duratei contractelor de inchiriere pentru mesele din Piata Decebal si Piata Independentei Nord;

- contractele de inchiriere vor inceta inainte de data de 31.12.2011 in situatia in care PUZ "Piata Decebal" sau Planul Urbanistic General al municipiului Bistrita vor prevedea amenajarea celor doua piete agro-industriale prin realizarea de constructii noi, cu functiuni mixte.

Proiectul de hotarare a fost adoptat cu 19 voturi "pentru", in forma propusa de initiator.

 

Diverse:

 

- adresa nr. 115.931/17.12.2010 a doamnei dr. Rus Adelheid Emilia prin care solicita aviz pentru vanzarea imobilului - sediu al Cabinetului individual medical in favoarea doamnei dr. Tuta Tatiana;

consilierii au dat aviz favorabil, cu 21 de voturi "pentru"

 

- plangere prealabila formulata de doamna Marc Elena Egreta, inregistrata la Primaria municipiului Bistrita sub nr. 114.118/13.12.2010 impotriva Hotararii nr. 214/2009 pentru modificarea Hotararii nr. 16/26.02.2009 a Consiliului Local al municipiului Bistrita privind aprobarea Regulamentului privind activitatea de blocare a autovehiculelor oprite sau stationate neregulamentar, precum si de ridicare, transport, depozitare si eliberare a acestor autovehicule in municipiul Bistrita;

consilierii au optat pentru mentinerea hotararii, cu 21 de voturi "pentru"

 

- adresa nr. 1.322/22.11.2010 a Curtii de Conturi a Romaniei - Camera de Conturi jud. Bistrita-Nasaud privind comunicarea Deciziei nr. 34/22.11.2010.

 

0 comentarii6867 vizualizări24 decembrie 2010
rss 2.0
rss 2.0