Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Vineri 15 Ianuarie 2021 - 16332 vizitatori azi
Rezultatele dezbaterilor din sedinta Consiliului Local al municipiului Bistrita din 6 februarie 2014..

1.Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Bistrita pe anul 2014. Hotararea a fost adoptata cu 13 voturi "pentru" si 7 abtineri.

La intocmirea proiectului Bugetului general al Municipiului Bistrita s-au avut in vedere urmatoarele:

- Legea finantelor publice locale nr. 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea bugetului de stat nr. 356/2014;

- Adresa A.J.F.P.B.N. nr. 38.791/30.12.2013 inregistrata la Primaria municipiului Bistrita cu nr. 104.368/30.12.2013, privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru bugetele locale si a cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2014;

- Adresa A.J.F.P.B.N. nr. 178/06.01.2014 inregistrata la Primaria municipiului Bistrita cu nr. 575/07.01.2014, privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finantarea drepturilor asistentilor personali si a altor cheltuieli;

- Adresa A.J.F.P.B.N. nr. 944/10.01.2014 inregistrata la Primaria municipiului Bistrita cu nr. 3.169/13.01.2014, privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor;

- Adresa Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr. 232/09.01.2014 inregistrata la Primaria municipiului Bistrita cu nr. 2.740/13.01.2014, privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru bugetele locale si a cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2014;

- Procesul verbal de afisare a proiectului de buget pe anul 2014, nr. 104.206/30.12.2013.

Pentru anul 2014, bugetul general este in suma de 217.514.000 lei la venituri si de 259.316.000 lei la cheltuieli, diferenta de 41.802.000 lei reprezentand excedentul financiar al bugetului general pe anul 2013, in suma de 20.302.000 lei, si bugetul imprumuturilor interne in suma de 21.500.000 lei, care nu se evidentiaza la venituri.

Bugetul General se compune din urmatoarele bugete:

1. Bugetul local cuprinde veniturile proprii (impozitele si taxele locale, cotele defalcate din venit), sume defalcate din TVA, sume din fonduri externe nerambursabile, subventii de la bugetul de stat si respectiv cheltuielile structurate pe cele doua sectiuni - functionare si dezvoltare - pe capitole si subcapitole de cheltuieli.

Bugetul local pe cele doua sectiuni este, la venituri, in suma de 208.852.000 lei, iar la cheltuieli in suma de 226.310.000 lei. Excedentul anului anterior este de 17.458.000 lei.

2. Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local este, la venituri, in suma de 17.345.000 lei, iar la cheltuieli in suma de 20.189.000 lei, diferenta reprezentand excedentul anului anterior, de 2.844.000 lei.

Acest buget cuprinde:

a. Bugetul Centrului Cultural Municipal "George Cosbuc" Bistrita, in suma de 3.590.000 lei;

b. Bugetul Politiei Locale, in suma de 5.150.000 lei;

c. Bugetul Directiei Patrimoniu, in suma de 5.121.000 lei;

d. Bugetul Directiei de Administrare a Pietelor, in suma de 1.692.000 lei;

e. Bugetul Directiei Municipale de Servicii Sociale, in suma de 315.000 lei;

f. Bugetul Directiei de Servicii Publice, in suma de 265.000 lei;

g. Bugetul unitatilor din invatamantul preuniversitar de stat, in suma de 4.056.000 lei.

3. Bugetul imprumuturilor interne este in suma de 21.500.000 lei.

Programul anual pentru acordarea de finantari nerambursabile de la bugetul local alocate pentru activitati nonprofit de interes local pe anul 2014 este in suma de 400.000 lei.

Completari / modificari ale proiectului de hotarare, adoptate prin vot in plenul sedintei:

1. Propunerea Comisiilor de specialitate reunite ale Consiliului Local al municipiului Bistrita: la Cap. 65.02.04 Invatamant secundar, poz. 3 Colegiul Tehnic "Grigore Moisil", se inlocuieste denumirea investitiei "platforma informatica" cu "statie de lucru";

2. Propunerea domnului consilier Kiss Lazslo: introducerea unui capitol nou prin care se aloca echipei de volei masculin 100.000 lei din fondul de rezerva;

3. Propunerea domnului consilier Gheorghe Tuta: numarul trotuarelor care urmeaza sa fie pavate va creste prin marirea cu 3000 mp a suprafetei inscrise initial in proiectul de buget, valoarea lucrarilor ramanand, insa, neschimbata;

4. Propunerea domnului consilier Marius Lucian Armean, de completare a studiului de specialitate privind "Linia verde de transport public utilizand mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau norma de poluare redusa".

 

 

 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. Business Park Bistrita Sud S.R.L. pentru anul 2014.

Hotararea a fost adoptata cu 12 voturi "pentru" si 7 abtineri, in forma prezentata de initiator.

Prin proiectul de hotarare s-a aprobat pentru S.C. Business Park Bistrita Sud S.R.L. suma de 180.000 lei la care se adauga suma disponibila in cont la sfarsitul anului 2013, de 63.100 lei.

Pentru atragerea de investitori in Business Park Bistrita Sud, anul acesta sunt programate participari la evenimente specifice: forumuri de investitii, targuri si expozitii, congrese etc. Sunt programate, de asemenea, deplasari la Centrul Roman pentru Promovarea Comertului si a Investitiilor Straine din Bucuresti - fosta Agentie Romana pentru Investitii Straine - care a contribuit substantial la atragerea de investitori in parcurile "Tetarom" Cluj si "Euro Business Parc" Oradea, dar si la cele mai importante parcuri industriale din Romania, respectiv vizite de lucru la ambasade si camere de comert bilaterale.

In cursul acestui an, Business Park Bistrita Sud va beneficia de promovare multimedia prin includerea in Catalogul Parcurilor Industriale din Romania - 2014, la care se adauga emisiuni radio / TV / advertoriale.

 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei publice locale "Ocolul Silvic al municipiului Bistrita" R.A. pe anul 2014.

Hotararea a fost adoptata cu 14 voturi "pentru" si 6 abtineri, in forma prezentata de initiator.

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Regiei publice locale "Ocolul Silvic al municipiului Bistrita" R.A. este elaborat in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2032/19.12.2013 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia.

Bugetul Regiei publice locale "Ocolul Silvic al municipiului Bistrita" R.A. pe anul 2014 asigura cheltuielile de functionare ale regiei, in functie de nivelul nevoilor, astfel incat veniturile totale se prezinta in urmatoarea structura:

  Veniturile totale, estimate in suma de 1.998.000 lei, sunt compuse din:

  Venituri din activitatea de baza, in suma de: 1.627.000 lei

- venituri silvice: 1.627.000 lei

  Venituri din alte activitati, in suma de: 368.000 lei

  Venituri din servicii silvice, reconstructie ecologica: 20.000 lei

Venituri din servicii cu lucrari silvice impaduriri 5,7 ha, in compensare teren forestier din scoatere definitiva, Padurea Schullerwald, a suprafetei de 0,7758 ha de padure: 81.000 lei

         

taxe de drum forestier: 24.700 lei

venituri din servicii (transport, proces tehnologic): 17.000 lei

venituri din gestionarea fondului pastoral: 40.000 lei

imputatii cioate: 1.000 lei

din activitatea de vanatoare: 43.300 lei

redevente si chirii: 10.000 lei

alte venituri din exploatare: 131.000 lei

 

Venituri financiare in suma de: 3.000 lei.

venituri financiare (dobanzi bancare): 3.000 lei.

         

Cheltuielile de functionare programate asigura acoperirea cheltuielilor cu salariile si celelalte cheltuieli ale regiei, conform legii.

  Cheltuielile totale de exploatare pe anul 2014 sunt in suma totala de 1.770.510 lei, din care:

- 15.000 lei cheltuieli ale activitatii de pajisti;

- 41.000 lei cheltuieli cu activitatea de vanatoare;

- 1.714.510 lei cheltuieli ale activitatii silvice.

  Obiectivele de investitii pentru care s-au asigurat surse de finantare sunt: 

  - Amenajament Padure - Proprietatea Municipiului Bistrita in administrare la O.S.M. R.A. - in continuare - 35.655 lei;

- extindere bransament apa pepiniera silvica - lucrare 7.000 lei;

- SF + PT aductiune pasune Valea Boilor - Pepiniera Poligon - 3.000;

- masina de teren paza, vanatoare, mecanizare, PSI si protectia muncii - 35.000 lei;

- calculatoare de birou - 13.500 lei.

07.02.2014 - http://www.primariabistrita.ro

.

Foto - Marius Chiuzan.

0 comentarii3262 vizualizări07 februarie 2014
rss 2.0
rss 2.0