Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Miercuri 12 August 2020 - 30426 vizitatori azi
Sedinta ordinara a Consiliului local Bistrita in data de 20.02.2014.

Primarul municipiului Bistrita;avand in vedere:prevederile art.39 alin.1, alin.3, alin.5 si alin.6 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;prevederile art.39 alin.1 si alin.3, ale art.40 alin.1 din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului local al municipiului Bistrita aprobat prin Hotararea nr.250/26.11.2009 a Consiliului local al municipiului Bistrita;in temeiul art.68 alin.1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

 D I S P U N E :

 ART.UNIC - Se convoaca Consiliul local al municipiului Bistrita in sedinta ordinara, in data de 20 februarie 2014, ora 14,00. Sedinta va avea loc in sala de sedinte a Primariei municipiului Bistrita, cu urmatoarea

 ordine de zi:

 1.     Proiect de hotarare pentru aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Bistrita pentru activitati nonprofit de interes local in anul 2014

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

2.     Proiect de hotarare privind atribuirea de denumiri de strazi in municipiul Bistrita si localitatile componente.

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

3.     Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al municipiului Bistrita in Consiliul de Administratie al unitatilor de invatamant preuniversitar particular din municipiul Bistrita

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

4.     Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii in administrarea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud a unor terenuri apartinand domeniului public al municipiului Bistrita, in vederea realizarii unor platforme echipate cu containere semiingropate pentru colectarea deseurilor

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

  5.     Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita a unui spatiu in suprafata de 72,06 mp, situat in municipiul Bistrita, Piata Centrala nr.1, in favoarea Consiliului Judetean al Persoanelor Varstnice Bistrita-Nasaud.

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

6.     Proiect de hotarare pentru completarea anexei nr.1 la Hotararea nr.171/02.12.2002 a Consiliului local al municipiului Bistrita privind stabilirea unor masuri cu privire la vanzarea spatiilor comerciale proprietate privata a statului si a celor de prestari servicii, aflate in administrarea Consiliului local al municipiului Bistrita precum si cu privire la respectarea destinatiei legale a spatiilor inchiriate asociatiilor, fundatiilor si partidelor politice

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

7.     Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta cu titlu gratuit a spatiului situat in municipiul Bistrita, str. Dornei nr.12, in suprafata de 41.96 mp suprafata de mp in favoarea Spitalului Judetean de Urgenta Bistrita, cu destinatia de "Cabinet stomatologic"

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

8.     Proiect de hotarare privind stabilirea destinatiei spatiului proprietate publica a municipiului Bistrita, in suprafata de 269 mp, situat in fostul punct termic nr.17 din str. Octavian Goga

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

9.     Diverse

PRIMAR,

OVIDIU TEODOR CRETU

 

 

AVIZ DE LEGALITATE

    SECRETAR,

GAFTONE FLOARE

 

 

 

Bistrita, la 13 FEBRUARIE 2014

Nr. 160

CTT/ex.4.

 

.

Foto - arhiva Marius Chiuzan.

1 comentariu2296 vizualizări14 februarie 2014
rss 2.0
rss 2.0