Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Vineri 18 Iunie 2021 - 14587
Program anual al finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Bistrita pe anul 2014.

Autoritatea finantatoare Municipiul Bistrita, cu sediul in Bistrita, Piata Centrala, nr. 6, cod fiscal 4347569, telefon 0263/224706, fax 0263/231046, e-mail: primaria@primariabistrita.ro, in baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, face cunoscute domeniile pentru care se acorda finantari nerambursabile pentru anul de executie financiara 2014.

Domeniile pentru care se acorda finantari nerambursabile si suma de 400.000 lei, aprobata pentru anul 2014, conform bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Bistrita pe anul 2014, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Bistrita nr. 5/6.02.2014, sunt prezentate in Programul anual al finantarilor nerambursabile:
 
Nr. Crt.
Domeniul de activitate finantat
Suma aprobata 2014
- lei -
  1.  
Tineret
40.000
  1.  
Protectia mediului
30.000
  1.  
Sport
50.000
  1.  
Cultura
100.000
  1.  
Educatie
40.000
  1.  
Social
55.000
  1.  
Relatii internationale
40.000
  1.  
Interdisciplinar
45.000
 
TOTAL
400.000

 

Autoritatea finantatoare Municipiul Bistrita, cu sediul in Bistrita, Piata Centrala, nr. 6, Cod Fiscal 4347569, telefon 0263/224706, fax 0263/231046, e-mail: primaria@primariabistrita.ro, in baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, face cunoscuta intentia de a atribui contracte de finantare nerambursabila pentru anul de executie financiara 2014.
In perioada 24 februarie - 13 martie 2014, Primaria Municipiului Bistrita lanseaza sesiunea de selectie a proiectelor care vor beneficia de finantare nerambursabila de la bugetul local al municipiului Bistrita pe anul 2014, in baza Legii nr. 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general.
Pe plan local, acordarea de finantari nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Bistrita este reglementata de Ghidul solicitantului privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Bistrita pentru activitati nonprofit de interes local in anul 2014, care poate fi consultat pe site-ul Primariei municipiului Bistrita, la adresa www.primariabistrita.ro, sectiunea "Finantari nerambursabile" sau la Registratura Primariei municipiului Bistrita, situata in localitatea Bistrita, strada Gheorghe Sincai, nr. 2.
Ghidul se aplica solicitantilor persoane fizice sau persoane juridice fara scop patrimonial - asociatii sau fundatii constituite conform legii - sau culte religioase recunoscute conform legii, care depun propuneri de proiecte in conformitate cu domeniile si obiectivele prevazute in Programul anual al finantarilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bistrita. Din bugetul local al municipiului Bistrita vor fi finantate proiecte de interes public in domeniile: tineret, protectia mediului, sport, cultura, educatie, social, relatii internationale si interdisciplinar.
Cererile de finantare, intocmite conform modelului prevazut in Ghidul solicitantului, se vor depune la Registratura Primariei municipiului Bistrita, situata in localitatea Bistrita, strada Gheorghe Sincai, nr. 2.
Termenul limita de depunere a proiectelor pentru care se solicita finantare nerambursabila de la bugetul local al municipiului Bistrita este 13 martie 2014, ora 14.00.
Precizam ca accelerarea procedurii de selectie se datoreaza necesitatii de demarare a proiectelor asociatiilor si fundatiilor din municipiul Bistrita care solicita finantare de la bugetul local.
Selectia si evaluarea proiectelor depuse in vederea finantarii nerambursabile se va face de catre comisiile de evaluare, lista finala a castigatorilor urmand sa fie aprobata prin Hotarare a Consiliului Local al municipiului Bistrita.
Informatii suplimentare cu privire la procedura de selectie a proiectelor pot fi obtinute la sediul Primariei municipiului Bistrita, situat in Bistrita, Piata Centrala, nr. 6, telefon 0263/224706 (int. 183).

www.primariabistrita.ro
.
Foto - arhiva Marius Chiuzan.
 
0 comentarii3080 vizualizări23 februarie 2014
rss 2.0
rss 2.0