Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Vineri 14 August 2020 - 30180 vizitatori azi
Rezultatele dezbaterilor din sedinta Consiliului Local al municipiului Bistrita din 20.02.2014.

1.Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al municipiului Bistrita.

Hotararea a fost adoptata cu 17 voturi "pentru".
Avand in vedere faptul ca mandatul de presedinte de sedinta cu care a fost investit domnul consilier Sorin Hangan s-a incheiat, s-a impus alegerea unui nou presedinte care sa conduca sedintele Consiliului Local al municipiului Bistrita pe parcursul urmatoarelor trei luni.
Prin vot, mandatul de presedinte de sedinta a fost incredintat domnului consilier local Alexandru Bria.
 
2. Proiect de hotarare pentru aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Bistrita pentru activitati nonprofit de interes local in anul 2014.
Hotararea a fost adoptata cu 18 voturi "pentru", in forma prezentata de initiator.
Aprobarea acestui ghid da posibilitatea finantarii, prin bugetul local, a proiectelor persoanelor fizice si persoanelor juridice fara scop patrimonial, asociatiilor si fundatiilor constituite conform legii sau cultelor religioase recunoscute conform legii, care activeaza in folosul comunitatii municipiului Bistrita si propun desfasurarea unor actiuni sau programe care sa contribuie la interesul public local al municipiului Bistrita in domeniile specificate in Programul anual al finantarilor nerambursabile. Ghidul cuprinde principiile, cadrul general, procedura pentru atribuirea contractelor de finantare nerambursabila din fonduri publice si caile de atac ale actului sau deciziei autoritatilor finantatoare care aplica procedura de atribuire a contractelor de finantare nerambursabila de la bugetul local al municipiului Bistrita. Atribuirea contractelor de finantare nerambursabila se face in concordanta cu Programul anual, in limita fondurilor publice alocate de Consiliul Local al municipiului Bistrita pentru fiecare domeniu. Deoarece Consiliul local al municipiului Bistrita poate cofinanta proiectele beneficiarilor cu maxim 90% din bugetul total al proiectului, beneficiarul finantarii trebuie sa asigure o contributie proprie de minim 10%.
Domeniile pentru care se acorda finantare nerambursabila de la bugetul local, in baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes local, sunt: tineret, protectia mediului, sport, cultura si culte, educatie, social, relatii internationale si interdisciplinar.
Obiectivul prioritar al Programului anual de finantare de la bugetul local pe anul 2014 este "Dinamizarea Zonei Pietonale Liviu Rebreanu, a Parcului Municipal, a Centrului de Arta Traditionala "Casa cu Lei", a Padurii Schullerwald si a Strandului Municipal, prin organizarea de activitati culturale, sportive, ecologice, sociale, educative, de tineret si de promovare turistica".
Valoarea finantarii solicitate / proiect se va incadra intre valoarea minima si valoarea maxima stabilite pentru fiecare domeniu in parte:

 

Nr. Crt.
Domeniul de activitate finantat
Valoarea finantarii solicitate/proiect (lei)
Valoarea minima (lei)
Valoarea maxima (lei)
1
Tineret
3.000
15.000
2
Protectia mediului
3.000
15.000
3
Sport
3.000
15.000
4
Cultura si culte
3.000
25.000
5
Educatie
3.000
15.000
6
Social
3.000
15.000
7
Relatii internationale
3.000
20.000
8
Interdisciplinar
3.000
15.000

 

Nr.
crt.
Domeniul de
activitate finantat
 
         2014 (LEI)
1.
Tineret
40.000
2.
Protectia mediului
30.000
3.
Sport
50.000
4.
Cultura si culte
100.000
5.
Educatie
40.000
6.
Social
55.000
7.
Relatii internationale
40.000
8.
Interdisciplinar
45.000
TOTAL
 
400.000

 

Comisiile de evaluare a proiectelor care vor beneficia de finantare de la bugetul local al municipiului Bistrita in anul 2014:
 
I. Comisia de evaluare a proiectelor depuse pentru a obtine finantare de la bugetul local al municipiului Bistrita in domeniile "tineret, sport si educatie":
1. Cretu Ovidiu - presedinte;
2. Chirlesan Nicolae - membru;
3. Cincea Dumitru Matei - membru;
4. Scurtu Nicolae - membru;
5. Muthi Adrian Gelu - consilier local - membru;
6. Talos Florin - consilier local - membru;
7. Rus Constantin - consilier local - membru;
8. Antoneac Adriana - secretar.
II. Comisia de evaluare a proiectelor depuse pentru a obtine finantare de la bugetul local al municipiului Bistrita in domeniul "social":
1. Gaftone Floare - presedinte;
2. Dreptate Radu - membru;
3. Magerusan Onita - membru;
4. Sabadi Bianca - membru;
5. Bria Alexandru - consilier local - membru;
6. Armean Marius - consilier local - membru;
7. Sarmasan Mihai - consilier local - membru;
8. Nicolae Camelia - secretar.
III. Comisia de evaluare a proiectelor depuse pentru a obtine finantare de la bugetul local al municipiului Bistrita in domeniul "cultura":
1. Peteleu Ioan - presedinte;
2. Cosma Dorel - membru;
3. Milesan Gabriela - membru;
4. Popartac Maria - membru;
5. Moldovan Sever - membru;
6. Tabara Camelia - consilier local - membru;
7. Antal Atilla - consilier local - membru;
8. Tuta Gheorghe - consilier local - membru;
9. Marisca Susana - secretar.
IV. Comisia de evaluare a proiectelor depuse pentru a obtine finantare de la bugetul local al municipiului Bistrita in domeniile "relatii internationale, protectia mediului si interdisciplinar":
1. Avram George - presedinte;
2. Cocesiu Liliana - membru;
3. Hriscu Luciana - membru;
4. Simion Elena - membru;
5. Molnar Iosif Augustin - consilier local - membru;
6. Hangan Sorin - consilier local - membru;
7. Toniuc Alexandru - consilier local - membru;
8. Suster Mihaela - secretar.
.
3.Proiect de hotarare privind atribuirea de denumiri de strazi in municipiul Bistrita si localitatile componente.
Hotararea a fost adoptata cu 17 voturi "pentru".
Avandu-se in vedere extinderea intravilanului municipiului Bistrita in urma adoptarii H.C.L. nr. 136/2013 privind aprobarea Planului Urbanistic General al municipiului Bistrita, s-a impus atribuirea de denumiri noi pentru 47 de strazi in zonele nou introduse in intravilan si prelungirea a 19 strazi existente.
 
Noile denumiri sunt:

 

nr. crt.
Zona
Tip
Nume propus
Lungime (m)
1
UTR 13
Strada noua
Valea Scurta
965
2
UTR 18
Alee noua
Saturn
270
3
 
Alee noua
Mercur
250
4
 
Strada noua
Uranus
710
5
 
Strada noua
Orion
600
6
 
Strada noua
Galaxiei
200
7
 
Strada noua
Astrelor
700
8
UTR 19
Strada noua
Podirei
670
9
 
Strada noua
Sub Coasta
910
10
 
Strada noua
La Halda
640
11
 
Strada noua
Vinului
890
12
 
Strada noua
Steininger
585
13
 
Strada noua
Izvorul Sarat
1,700
14
 
Strada noua
Bradetului
310
15
 
Strada noua
Valea Stegii
660
16
 
Strada noua
Baholt
530
17
 
Strada noua
Haiducului
340
18
 
Strada noua
Cicoarei
345
19
 
Strada noua
Holdei
380
20
 
Strada noua
Spicului
380
21
UTR 22
Strada noua
Valea Stanelor
800
22
 
Strada noua
Iazului
670
23
 
Strada noua
Valea Magherusului
740
24
 
Strada noua
Cailei
316
25
 
Strada noua
Alunis
630
26
UTR 25
Strada noua
Crizantemei
470
27
 
Strada noua
Matei Corvin
1,100
28
 
Strada noua
Vlad Tepes
700
29
 
Strada noua
Bogdan Voda
700
30
 
Strada noua
Iancu Jianu
880
31
 
Strada noua
Brancoveanu
600
32
UTR 29
Strada noua
Agrisului
295
33
 
Strada noua
Zmeurei
275
34
 
Strada noua
Strugurasului
340
35
 
Strada noua
Izvorul Rece
1,105
36
 
Strada noua
Catinei
690
37
 
Strada noua
Caprioarei
730
38
UTR 40
Strada noua
G-ral Wilhelm Zehner
305
39
 
Strada noua
Cpt. Oniga Pompei
300
40
 
Strada noua
Mrs. Leonida Pop
1,000
41
 
Strada noua
Bisericii
500
42
UTR 41
Strada noua
Valea Slatinitei
2,490
43
UTR 36
Strada noua
Rachitei
750
44
 
Strada noua
Carpinis
590
45
UTR 21
Strada noua
Agricultorilor
460
46
 
Strada noua
Pepinierei
465
47
 
Strada noua
Stiubei
465

Prelungiri strazi:

 

nr. crt.
Zona
Tip
Nume existent
Lung. suplim. (m)
1
UTR18
Alee -prelungire
Rasaritului
223
2
 
Alee -prelungire
Fagetului
118
3
 
Alee -prelungire
Trifoiului
1,241
4
 
Strada -prelungire
Soarelui
485
5
 
Alee -prelungire
Orizontului
115
6
UTR 25
Strada -prelungire
Valea Castailor
200
7
 
Strada -prelungire
Tarpiului
810
8
 
Strada -prelungire
Cameliei
410
9
 
Strada -prelungire
Anemonei
270
10
 
Strada -prelungire
Freziei
480
11
 
Drum -prelungire
Dumitrei Vechi
420
12
UTR 29
Drum -prelungire
Dumitrei Nou
4,250
13
UTR 36
Strada -prelungire
Ghinzii
500
14
 
Strada -prelungire
Alunului
740
15
 
Strada -prelungire
Podgoriei
820
16
UTR 15
Strada -prelungire
Socului
265
17
 
Strada -prelungire
Ion Pop Reteganu
160
18
UTR 34
Strada -prelungire
Valea Budacului
410
19
UTR 19
Strada -prelungire
Calea Dejului
650
In plenul sedintei s-a adoptat, prin vot, propunerea Comisiei pentru dezvoltare urbana: "Se modifica traseul strazilor noi "Steininger" si "Vinului", prin prelungirea strazii Steininger pe traseul propus initial pentru strada Vinului si atribuirea denumirii de strada Vinului unei ramificatii care pleaca din strada Steininger pana la DN 17, conform plansei anexate.
Se modifica pozitiile 1 si 2 din Anexa 1, in sensul ca strada Vinului va avea 175 m si strada Steininger 1200 m".
 
4. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Bistrita in Consiliul de Administratie al unitatilor de invatamant preuniversitar particular din municipiul Bistrita.
Hotararea a fost adoptata cu 19 voturi "pentru", in forma prezentata de initiator.
Legea Educatiei Nationale stipuleaza la art. 96 alin. 5: "in invatamantul particular si confesional, in componenta consiliului de administratie sunt inclusi reprezentanti ai fondatorilor. Conducerea consiliului de administratie este asigurata de persoana desemnata de fondatori. In unitatile pentru invatamantul general obligatoriu, consiliul de administratie cuprinde si un reprezentant al consiliului local".
Potrivit Hotararii nr. 15/13.02.2013 a Consiliului Local al municipiului Bistrita privind aprobarea Retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si particular din municipiul Bistrita pentru anul scolar 2013-2014, aici functioneaza 8 unitati de invatamant preuniversitar particular, din care 4 gradinite, doua unitati de invatamant postliceale si doua licee (unul din acestea, Liceul Tehnologic "Petru Rares", este in lichidare si nu se mai regaseste in reteaua unitatilor de invatamant particular pentru anul 2014-2015, aprobata prin Hotararea nr. 149/18.12.2013 a Consiliului Local al municipiului Bistrita). Astfel, prezenta unui consilier local in consiliul de administratie al unitatilor de invatamant particular se impune, in sensul legii, doar pentru o singura unitate de invatamant particular, si anume Liceul Crestin "Logos" care are trei niveluri de invatamant: primar, gimnazial si liceu teoretic.
Cu 19 voturi "pentru", in Consiliul de Administratie al Liceului Crestin "Logos" din municipiul Bistrita, blv. Republicii, nr. 10, a fost desemnata doamna consilier local Ilies Narcisa.
 
5. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii in administrarea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud a unor terenuri apartinand domeniului public al municipiului Bistrita in vederea realizarii unor platforme echipate cu containere semi-ingropate pentru colectarea deseurilor.
Hotararea a fost adoptata cu 19 voturi "pentru", in forma prezentata de initiator.
Prin adresa inregistrata la Primaria municipiului Bistrita cu nr. 2804/13.01.2014, Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud a solicitat transmiterea in administrare a unor suprafete de teren situate in perimetrul municipiului Bistrita, in vederea realizarii unor platforme pe care vor fi amplasate containere semi-ingropate, cu 2, 3 si 4 containere, pentru colectarea deseurilor, necesare in vederea realizarii activitatilor cuprinse in contractul de furnizare "Achizitia de echipamente cu montaj si pubele pentru colectarea deseurilor in judetul Bistrita-Nasaud" aferent proiectului "Sistem de management integrat al deseurilor solide in judetul Bistrita - Nasaud". Suprafetele de teren aferente amplasamentelor punctelor de pre-colectare, apartinand domeniului public al municipiului Bistrita, se transmit in administrarea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud pe perioada derularii contractului de furnizare, urmand a fi preluate de Consiliul Local al municipiului Bistrita, pe baza de protocol si proces verbal de predare-primire, la finalizarea constructiei platformelor.
Concret, s-au aprobat urmatoarele:
- transmiterea in administrarea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud a terenurilor in suprafata totala de 3.144,52 mp, apartinand domeniului public al Municipiului Bistrita, in vederea realizarii a 246 de platforme pentru containere semi-ingropate;
- transmiterea in administrare a suprafetei sus-mentionate se face pe perioada derularii contractului de furnizare "Achizitia de echipamente cu montaj si pubele pentru colectarea deseurilor in judetul Bistrita-Nasaud", aferent proiectului "Sistem de management integrat al deseurilor solide in judetul Bistrita - Nasaud", fara perceperea unor taxe sau impozite locale;
- la finalizarea constructiei platformelor, acestea vor fi preluate pe baza de protocol si proces verbal de predare-primire, de catre Consiliul Local al municipiului Bistrita;
- primarul municipiului Bistrita a fost imputernicit sa semneze in numele Consiliului Local al municipiului Bistrita protocolul si procesul verbal de predare-primire a platformelor executate pe raza municipiului Bistrita in cadrul contractului "Achizitia de echipamente cu montaj si pubele pentru colectarea deseurilor in judetul Bistrita-Nasaud".
 
6. Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita a unui spatiu in suprafata de 72,06 mp, situat in municipiul Bistrita, Piata Centrala nr.1, in favoarea Consiliului Judetean al Persoanelor Varstnice Bistrita - Nasaud.
Hotararea a fost adoptata cu 19 voturi "pentru", in forma prezentata de initiator.
Prin cererea inregistrata la Primaria municipiului Bistrita cu nr. 9.642/31.01.2014, Consiliul Judetean al Persoanelor Varstnice Bistrita-Nasaud a solicitat atribuirea unui spatiu in vederea desfasurarii activitatilor specifice, pana in prezent desfasurandu-si activitatea in incinta Casei Judetene de Pensii.
Prin acest proiect de hotarare, Consiliului Judetean al Persoanelor Varstnice i s-a aprobat atribuirea, in folosinta gratuita, a unui spatiu in suprafata de 72,06 mp, situat in municipiul Bistrita, Piata Centrala nr. 1, cu destinatia de "sediu". Contractul de comodat se incheie pe o perioada de un an, incepand cu data de 01.03.2014. Pe toata perioada derularii contractului se va respecta destinatia prevazuta de sediu.
 
7. Proiect de hotarare pentru completarea anexei nr. 1 la Hotararea nr. 171/02.12.2002 a Consiliului Local al municipiului Bistrita privind stabilirea unor masuri cu privire la vanzarea spatiilor comerciale proprietate privata a statului si a celor de prestari servicii, aflate in administrarea Consiliului Local al municipiului Bistrita precum si cu privire la respectarea destinatiei legale a spatiilor inchiriate asociatiilor, fundatiilor si partidelor politice.
Hotararea a fost adoptata cu 19 voturi "pentru", in forma prezentata de initiator.
Unii chiriasi din centrul istoric al municipiului Bistrita au depus dosare in vederea repartizarii unei locuinte sociale si au primit in cursul anului 2013 astfel de locuinte in blocurile nou construite.
Drept urmare, 6 spatii au ramas libere, dar se afla intr-o stare avansata de degradare, iar in vederea valorificarii lor se impune schimbarea destinatiei de locuinta, in spatiu cu alta destinatie decat cea de locuinta, respectiv completarea anexei nr. 1 la Hotararea nr. 171/02.12.2002 a Consiliului Local al municipiului Bistrita, in vederea vanzarii lor in temeiul Legii nr. 550/2002.
Spatiile propuse pentru vanzare nu fac obiectul unor cereri de restituire a dreptului de proprietate privata, depuse in baza legilor reparatorii, nu sunt grevate de sarcini si nu fac obiectul vreunui litigiu.
Spatiile in cauza sunt urmatoarele:

 

Nr. crt.
Adresa spatiului
Suprafata
mp
Destinatia propusa 
1.
Str. N. Titulescu nr. 13
57,31
Spatiu prestari servicii
2.
Str. N. Titulescu nr. 22
90,00
Spatiu prestari servicii
3.
Str. N. Titulescu nr. 22
40,35
Spatiu prestari servicii
4.
Str. L. Rebreanu nr. 16
26,71
Spatiu prestari servicii
5.
Str. Gh. Sincai nr. 12
92,50
Spatiu prestari servicii
6.
Str. Lupeni nr. 2
58,44
Spatiu prestari servicii

 

8. Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta cu titlu gratuit a spatiului situat in municipiul Bistrita, str. Dornei, nr. 12, in suprafata de 41,96 mp, in favoarea Spitalului Judetean de Urgenta Bistrita cu destinatia de "Cabinet stomatologic".
Hotararea a fost adoptata cu 19 voturi "pentru", in forma prezentata de initiator.
Prin adresa nr. 547/28.01.2014, Spitalul Judetean de Urgenta Bistrita a solicitat atribuirea cu titlu gratuit a spatiului cu destinatia "Cabinet stomatologic" situat in incinta Directiei Municipale de Servicii Sociale Bistrita. Solicitarea este motivata atat de faptul ca spatiul in care isi desfasoara activitatea Cabinetul stomatologic de urgenta din cadrul Ambulatoriului integrat al Spitalului de Urgenta Bistrita (Policlinica Bistrita) este dezafectat din cauza lucrarilor de reamenajare care se desfasoara pe o perioada de doi ani, cat si de faptul ca, in municipiul Bistrita, nu exista nici un serviciu de urgenta stomatologica pentru cetatenii municipiului Bistrita. Se impune, astfel, asigurarea functionarii unui serviciu de urgenta medicala care sa asigure urgentele stomatologice din municipiu.
Spatiul va fi folosit atat de Spitalul Judetean de Urgenta Bistrita, cat si de medicul angajat in cadrul Directiei Municipale de Servicii Sociale Bistrita, conform unui program care se va stabili de comun acord intre cele doua institutii.
Contractul de comodat se va incheia incepand cu data de 1 martie 2014, intre Directia Municipala de Servicii Sociale Bistrita si Spitalul Judetean de Urgenta Bistrita.
Spitalul Judetean de Urgenta Bistrita se obliga sa asigure resursa umana proprie si cheltuielile materiale necesare acordarii serviciilor stomatologice acordate beneficiarilor caruia se adreseaza cabinetul.
Directia Municipala de Servicii Sociale Bistrita va asigura din bugetul propriu cheltuielile privind utilitatile, respectiv apa, gaz, energie electrica, pe toata durata contractului, pentru folosinta in comun a spatiului.
Pe toata perioada derularii contractului se va respecta destinatia prevazuta, sub sanctiunea rezilierii de drept a contractului.
 
9. Proiect de hotarare privind stabilirea destinatiei de Centru de zi pentru persoane varstnice spatiului proprietate publica a municipiului Bistrita, in suprafata de 269 mp, situat in fostul punct termic nr. 17 din strada Octavian Goga.
Hotararea a fost adoptata cu 19 voturi "pentru".
Prin Hotararea nr. 79/27.06.2013, Consiliul Local al municipiului Bistrita a stabilit unele masuri de valorificare a spatiilor proprietate publica a municipiului Bistrita, situate in punctele termice din municipiu.
In Strategia de Dezvoltare Locala a Municipiului Bistrita pentru perioada 2010 - 2030, realizata in cadrul Proiectului "Elaborarea Strategiei de dezvoltare locala a municipiului Bistrita pentru perioada 2010-2030", cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational "Dezvoltarea Capacitatii Administrative", s-a propus realizarea unui Centru de zi pentru persoane varstnice in punctul termic din strada Octavian Goga. Prin urmare, s-a propus aprobarea destinatiei de "Centru de zi pentru persoane varstnice", pentru fostul punct termic 17 din strada Octavian Goga, in suprafata de 269 mp, dar si modificarea in mod corespunzator a pozitiei nr. 12 din Anexa la Hotararea nr. 79/27.06.2013 a Consiliului Local al municipiului Bistrita si a pozitiei nr. 87 din Anexa la Hotararea nr. 80/27.06.2013 a Consiliului Local al municipiului Bistrita, cod de clasificare 1.6.5, Capitolul V "Terenurile si cladirile in care isi desfasoara activitatea Consiliul Local si Primaria precum si institutiile publice de interes local" - Subcapitolul D. "Alte bunuri imobile".
Prin vot, s-a adoptat in plenul sedintei propunerea formulata in Comisia juridica si administratie publica locala: titlul proiectului se completeaza cu sintagma "de Centru de zi pentru persoane varstnice" si va fi urmatorul: "Proiect de hotarare privind stabilirea destinatiei de Centru de zi pentru persoane varstnice spatiului proprietate publica a municipiului Bistrita, in suprafata de 269 mp, situat in fostul punct termic nr. 17 din strada Octavian Goga".
 
DIVERSE
 
1. Adresa nr. 5.040 / 17.01.2014 a domnului Ungur Lucian, plangere prealabila impotriva Hotararii nr. 156 / 18.12.2013 a Consiliului Local al municipiului Bistrita, privind aprobarea prelungirii duratei contractului de inchiriere nr. 88 / E / 107 / 14.05.2013 incheiat cu S.C. THERMO IZOSYSTEM S.R.L. pentru teren si constructii situate in incinta "Bazei de Agrement M.H.C." din municipiul Bistrita, pentru desfasurarea activitatilor de comert, alimentatie publica si agrement si Informarea nr. 5.040 / 10.02.2014 a Directiei Patrimoniu si Directiei Administratie Publica, Juridic.
Solicitarile formulate de domnul Ungur Lucian prin adresa nr. 5.040 / 17.01.2014 au intrunit 15 voturi "impotriva" si 4 abtineri.
 
2. Adresa Asociatiei Bistrita Civica, prin avocat Bujor Catalin, inregistrata la Primaria municipiului Bistrita cu nr. 8.909 / 03.02.2014, plangere prealabila impotriva Hotararii nr. 136 / 14.11.2013, privind aprobarea documentatiei de urbanism "Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Bistrita si Regulament local de urbanism", beneficiar: Consiliul Local al municipiului Bistrita, prin care se solicita eliminarea din documentatia de urbanism a variantei ocolitoare Bistrita Sud si Informarea nr. 8.909 / 17.02.2014 a Arhitectului Sef si a Directiei Administratie Publica, Juridic.
Cererea Asociatiei Bistrita Civica, inregistrata la Primaria municipiului Bistrita cu nr. 8.909 / 03.02.2014, a intrunit 5 voturi "pentru", 13 voturi "impotriva" si o abtinere.

sursa - primaria Bistrita
.
Foto - Marius Chiuzan.
0 comentarii4025 vizualizări23 februarie 2014
rss 2.0
rss 2.0