Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Miercuri 05 August 2020 - 17792 vizitatori azi
Noi facilitati acordate angajatorilor pentru incadrarea in munca a absolventilor de invatamant superior prin efectuarea stagiului de 6 luni la incadrare.

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Bistrita-Nasaud informeaza angajatorii care doresc sa incadreze in munca absolventi de invatamant superior, de aparitia Legii nr.335/10.12.2013 privind efectuarea stagiului pentru absolventii de invatamant superior. Prin aceasta lege se reglementeaza perioada de debut in profesie de 6 luni pentru absolventii de invatamant superior, in conformitate cu art.31 alin.(5) din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii.

Sunt definiti urmatorii termeni :

Stagiarul - este debutantul in profesie, angajat cu contract individual de munca.

Contractul de stagiu - este un contract incheiat intre angajator si stagiar, anexa la contractul individual de munca, durata stagiului fiind de 6 luni.

Mentorul - este persoana desemnata de catre angajator dintre salariatii calificati cu o experienta profesionala de cel putin 2 ani in domeniul in care urmeaza sa se realizeze stagiul, care coordoneaza stagiarul pe durata stagiului si care participa la activitatea de evaluare.

Perioada de stagiu - este perioada de timp cuprinsa intre data angajarii si data finalizarii stagiului si care se incheie cu eliberarea unui certificat sau a unei adeverinte semnate de catre angajator.

Evaluarea - este procedura prin care se incheie stagiul si care se afla in responsabilitatea unei comisii de evaluare finala a stagiarului. Promovarea evaluarii se finalizeaza cu un certificat semnat de angajator, prin care, perioada de stagiu constituie vechime in specialitate.

Finantarea stagiului - se poate realiza din bugetul asigurarilor pentru somaj.

Salariul de baza lunar al stagiarului, stabilit prin contractul individual de munca, este cel negociat de parti, pentru un program de 8 ore pe zi, respectiv de 40 de ore pe saptamana, in conditiile legii.

Angajatorii care incheie un contract de stagiu in conditiile prezentei legi primesc lunar, la cerere, din bugetul asigurarilor pentru somaj, pe perioada derularii contractului de stagiu, pentru acel stagiar, o suma egala cu de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj in valoare de 750 lei, in limita fondurilor alocate cu aceasta destinatie ( indicatorul social de referinta al asigurarilor pentru somaj la aceasta data are valoarea de 500 lei).

ATENTIE : Angajatorii nu pot primi dubla finantare pentru aceeasi persoana !

(ceea ce inseamna faptul ca, daca un angajator incadreaza in munca un absolvent de invatamant superior, poate beneficia ori de prevederile art.28,alin.(1) din Legea 335/2013, ori de cele ale art.80, alin.(1), lit.(c) din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca cu modificarile si completarile ulterioare si nu de ambele subventii acordate de agentie in acelasi timp).

Criteriile si modul de acordare a finantarii prevazute mai sus, vor fi stabilite prin norme metodologice care vor aparea pana la data de 12 martie 2014, data la care aceasta lege intra in vigoare.

 

 

 

 

 

Director Executiv,

 

RAPAN OTILIA

 

 

Intocmit,

 

PREDA ADINA - consilier EURES

0 comentarii2555 vizualizări25 februarie 2014
rss 2.0
rss 2.0