Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Vineri 05 Martie 2021 - 12510 vizitatori azi
Sedinta a C.J. in data de 1 aprilie 2014.

DISPOZITIE privind convocarea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud in sedinta extraordinara la data de 1 aprilie 2014, ora 10ºº. Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud;Avand in vedere:-  Hotararea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr. 40/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, cu modificarile si completarile ulterioare;

-         avizul de legalitate nr. IA/4465 din 31.03.2014 al Serviciului juridic, contencios, resurse umane.

In temeiul prevederilor art. 94 alin. (2) si art. 106 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

 DISPUNE: Art. 1. Se convoca Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud in sedinta extraordinara la data de 1 aprilie 2014, ora 10ºº, in sala de sedinte a Palatului Administrativ al judetului Bistrita-Nasaud, cu urmatorul proiect al ordinii de zi:

 1.   Proiect de hotarare privind aprobarea si depunerea Proiectului « Concept de amenajare, functionare si revitalizare a unor spatii interioare si curtii Muzeului Judetean Bistrita-Nasaud ».

       Initiator: Emil Radu Moldovan - presedinte Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud

 

2.   Proiect de hotarare privind aprobarea pretului minim pentru vanzarea prin licitatie publica a spatiilor medicale, conex act medical 3 si conex act medical 4, situate in municipiul Bistrita, str. Garii, nr. 9-11, a caietului de sarcini si desemnarea consilierilor judeteni in comisia pentru vanzarea spatiilor medicale.

       Initiator: Emil Radu Moldovan - presedinte Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud

 

3.   Raspuns la Plangerea prealabila formulata de S.C. TRANSMIXT SA, inregistrata la Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud sub nr. VII/4058/21.03.2014, formulata impotriva Hotararii Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr. 151/28.11.2013 privind aprobarea Regulamentului, Caietului de sarcini si Programului judetean de transport public de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.01.2014-31.12.2019, in judetul Bistrita-Nasaud si Hotararii Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr. 152/28.11.2013 privind aprobarea Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public judetean de persoane prin curse regulate, pentru perioada 01.01.2014-31.12.2019, in judetul Bistrita-Nasaud .

 Art. 2. Prezenta dispozitie se aduce la cunostinta publica prin mass-media locala si pe site-ul www.portalbn.ro .

 Art. 3. Prezenta dispozitie se comunica de catre Serviciul administratie si relatii publice cu: 

- Administratorul public

                - Directia administratie locala

                - Directia economica

                - Directia dezvoltare durabila, proiecte europene

                - Arhitect sef

                - Biroul audit public intern

                - Biroul achizitii publice

                - Compartimentul Cabinet presedinte

        - Institutia Prefectului judetul Bistrita-Nasaud.

 

PRESEDINTE,

EMIL RADU MOLDOVAN

 

                                        Aviz de legalitate:

            SECRETARUL JUDETULUI,

                      IOSIF REDL

 

Nr. 72, Din 31.03.2014

MN / 2 ex.

.

Foto - arhiva Bistritanews.ro

0 comentarii2324 vizualizări31 martie 2014
rss 2.0
rss 2.0