Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Joi 09 Iulie 2020 - 4486 vizitatori azi
Rezultatul dezbaterilor din sedinta Consiliului Local al municipiului Bistrita.

Proiect de hotarare privind stabilirea unor masuri de organizare si exploatare a pajistilor permanente aflate in proprietatea publica a municipiului Bistrita. Hotararea a fost adoptata cu 14 voturi "pentru".

In conformitate cu Ordonanta de urgenta nr. 34/2013 si Hotararea Guvernului Romaniei nr. 1.064/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 34/2013, organizarea, administrarea si exploatarea acestor suprafete se va face in baza unui "Amenajament pastoral" care se va elabora si aproba pana la 1 noiembrie 2014. Pana la elaborarea acestei documentatii, gestionarea suprafetelor de pajisti se va face in baza Regulamentului de organizare si exploatare a pajistilor permanente aflate in proprietatea municipiului Bistrita.
In acest context, hotararea adoptata de Consiliul Local al municipiului Bistrita cuprinde:
- aprobarea Regulamentului privind organizarea si exploatarea suprafetelor de pajisti permanente, proprietate publica a municipiului Bistrita. Regulamentul privind organizarea si exploatarea pajistilor proprietate publica a municipiului Bistrita va sta la baza gestionarii suprafetelor de pajisti din proprietatea municipiului Bistrita si se va aplica in sezonul de pasunat din anul 2014;
- suprafata pentru pasunatul animalelor in anul 2014 este stabilita prin Dispozitia Primarului municipiului Bistrita, nr. 235/28.02.2014 privind stabilirea suprafetei pentru pasunatul animalelor in anul 2014;
- aprobarea inchirierii prin licitatie publica a suprafetei stabilite pentru pasunatul animalelor, crescatorilor de animale din municipiul Bistrita si din localitatile componente, conform Regulamentului de organizare, administrare si exploatare a pajistilor proprietatea municipiului Bistrita;
- procedura de licitatie publica pentru inchirierea suprafetelor de pajisti se va organiza de catre Ocolul Silvic al municipiului Bistrita R.A., in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
- durata inchirierii suprafetelor de pajisti proprietatea municipiului Bistrita este de 5 ani. Pana la aprobarea amenajamentului pastoral, inchirierea suprafetelor de pajisti proprietatea municipiului Bistrita se face cu respectarea Regulamentului privind organizarea si exploatarea suprafetelor de pajisti permanente, proprietate publica a municipiului Bistrita;
- incepand cu anul 2015, modul de gestionare a pajistilor se va stabili prin amenajamentul pastoral care se va intocmi in conditiile legii, pana la data de 1 noiembrie 2014, prin grija R.P.L. Ocolul Silvic al municipiului Bistrita, cu sprijinul directiilor din aparatul de specialitate al primarului si conform legislatiei in vigoare;
- aprobarea "Contractului cadru de inchiriere" pentru suprafetele de pajisti in care sunt prevazute drepturile si obligatiile gestionarului suprafetelor de pajisti, precum si ale utilizatorilor acestor suprafete, care este prezentat la Anexa nr. 2 din hotarare;
- prevederile Regulamentului si Amenajamentul pastoral, dupa aprobarea acestuia, fac parte integranta din Contractul de inchiriere incheiat cu utilizatorii si prevaleaza in interpretarea clauzelor contractuale;
- pretul de pornire a licitatiei publice pentru inchirierea suprafetelor de pajisti este de 96 lei / ha, calculat potrivit legii;
- suprafetele de pajisti se vor repartiza pe baza incarcaturii de animale asigurate de catre utilizatorii acestor suprafete, de minim 0,3 UVM maxim 1 UVM/ha;
- taxa pe teren conform Codului fiscal si chiria se constituie venit la bugetul local si vor fi platite de catre utilizatorii suprafetelor de pajisti inaintea intocmirii contractelor de inchiriere pentru suprafetele de pajisti;
- chiria pentru suprafetele de pajisti, stabilita in urma licitatiei, se va indexa anual cu rata inflatiei;
- acordarea de mandat cu titlu gratuit Ocolului Silvic al municipiului Bistrita R.A. pentru organizarea procedurilor de inchiriere si pentru urmarirea executarii contractelor de inchiriere, conform contractului de mandat prevazut in Anexa nr. 3.
- aprobarea Autorizatiei de pasunat, in baza careia este permis accesul pe suprafata de pajiste inchiriata, dupa aprobarea taxei pe teren si chiriei aferente si prin care se stabileste perioada de pasunat.

.

Foto - Marius Chiuzan.
0 comentarii2506 vizualizări03 aprilie 2014
rss 2.0
rss 2.0