Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Vineri 05 Iunie 2020 - 3280 vizitatori azi
Sedinta extraordinara a Consiliului local Bistrita, in 10 iunie 2014.

Primarul municipiului Bistrita; avand in vedere: urgenta determinata de termenul limita de 10.06.2014 de depunere a cererii unice de plata pe suprafata la Agentia de Plati si Subventii in Agricultura; prevederile art.39 alin.2, alin.3, alin.5 si alin.6 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; prevederile art.39, alin.2 si alin.3, ale art.40, alin.1 din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului local al municipiului Bistrita aprobat prin Hotararea nr.250/26.11.2009 a Consiliului local al municipiului Bistrita;

in temeiul art.68 alin.1, art.115 alin.1 lit."a" din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

D I S P U N E :

 ART.1. - Se convoaca Consiliul local al municipiului Bistrita in sedinta extraordinara, in data de 10 iunie 2014, ora 14,00. Sedinta va avea loc in sala de sedinte a Primariei municipiului Bistrita, cu urmatoarea

ordine de zi:

1.     Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului local al municipiului Bistrita nr.31/27.03.2014 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica deschisa a terenului in suprafata de 214 ha, proprietate publica a municipiului Bistrita, situat in municipiul Bistrita, localitatea componenta Unirea, Dealul Cocos, in scop agricol

 

PRIMAR,

OVIDIU TEODOR CRETU

 

AVIZ DE LEGALITATE  -  SECRETAR GAFTONE FLOARE

 

Bistrita, la 4 IUNIE 2014

Nr. 656  SA/ex.4.

.

Foto - arhiva Marius Chiuzan.

0 comentarii2261 vizualizări05 iunie 2014
rss 2.0
rss 2.0