Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Vineri 05 Iunie 2020 - 3606 vizitatori azi
Stimulent financiar pentru incadrarea in munca a elevilor si studentilor.

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Bistrita-Nasaud  aminteste angajatorilor din judet ca pot beneficia de un stimulent financiar lunar in valoare de 50% din valoarea  indicatorului social de referinta in vigoare, pentru incadrarea in munca a elevilor si studentilor pe perioada vacantei de vara. (La data prezentei valoarea indicatorului social de referinta este de 500 lei.) Stimulentul financiar se acorda din bugetul asigurarilor pentru somaj pentru o perioada de maximum 60 de zile lucratoare intr-un an calendaristic, pentru fiecare elev si student caruia i s-a incheiat contract individual de munca.

           In cazul tinerilor in varsta de pana la 18 ani, contractul individual de munca incheiat cu durata timpului de munca de 6 ore pe zi si de 30 de ore pe saptamana, se considera incheiat cu norma intreaga.

           Beneficiaza de stimulentul financiar lunar prevazut mai sus angajatorii care incadreaza in munca elevi si studenti in baza unui contract individual de munca pe durata determinata, egala sau mai mica decat durata vacantei, sau a unui contract de munca temporara, numai daca durata misiunii de munca temporara este egala sau mai mica decat durata vacantei.

          Pentru a beneficia de acordarea stimulentului financiar mentionat, angajatorii trebuie sa incheie o conventie cu A.J.O.F.M. Bistrita - Nasaud, in termen de 30 de zile de la data angajarii elevilor si studentilor. In vederea incheierii conventiei angajatorii depun o cerere insotita de urmatoarele documente:

-tabel nominal cuprinzand elevii si studentii incadrati in munca pe perioada vacantei ;

-adeverinta eliberata de institutia de invatamant prin care se atesta ca persoana are statut de

elev sau student si urmeaza cursurile intr-o institutie de invatamant de stat sau particular, cuprinzand si precizarea expresa a perioadei de vacanta ;

-actul de identitate al elevului sau studentului, in copie ;

-contractul de munca, in copie ;

-declaratie pe proprie raspundere a angajatorului ;

Stimulentul financiar se acorda angajatorilor lunar, proportional cu timpul efectiv lucrat de

catre elevii si studentii in cauza pe perioada de vacanta din luna respectiva, fara a depasi numarul de ore corespunzatoare programului normal de lucru si nu se acorda pentru perioada concediului de odihna cuvenit. In perioada in care raporturile de munca ale elevilor si studentilor incadrati in munca sunt suspendate potrivit legii, stimulentul financiar lunar nu se acorda si aceasta perioada nu face parte din perioada maxima de acordare a stimulentului financiar lunar.

         In Programul de Ocupare al Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Bistrita - Nasaud pentru anul 2014 s-a estimat incadrarea a 150 elevi si studenti prin stimulentul financiar acordat de agentie. De aceea invitam angajatorii din judet care doresc sa incadreze in munca aceste persoane  sa-si anunte ofertele de munca la sediul agentiei din Bistrita, str. Garii, nr.2-4 . Mai multe informatii privind stimularea incadrarii in munca a elevilor si studentilor pot fi obtinute de la doamna Simionca Georgeta, telefon 0263 - 236295, int.104.

 

Director Executiv

RAPAN OTILIA

 

 

Intocmit,

PREDA ADINA - consilier EURES.

.

Foto - arhiva Bistritanews.ro

0 comentarii2037 vizualizări18 iunie 2014
rss 2.0
rss 2.0