Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Vineri 05 Iunie 2020 - 4344 vizitatori azi
Sedinta ordinara a Consiliului local Bistrita in 26 iunie 2014.

Primarul municipiului Bistrita;avand in vedere:prevederile art.39 alin.1, alin.3, alin.5 si alin.6 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;prevederile art.39 alin.1 si alin.3, ale art.40 alin.1 din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului local al municipiului Bistrita aprobat prin Hotararea nr.250/26.11.2009 a Consiliului local al municipiului Bistrita;in temeiul art.68 alin.1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, D I S P U N E :

 ART.UNIC - Se convoaca Consiliul local al municipiului Bistrita in sedinta ordinara, in data de 26 iunie 2014, ora 14,00. Sedinta va avea loc in sala de sedinte a Primariei municipiului Bistrita, cu urmatoarea ordine de zi:

 1.           Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de eliberare si folosire a autorizatiilor de libera trecere pentru circulatia pe strazile din municipiul Bistrita

 1. 2.           Proiect de hotarare privind insusirea modificarilor si completarilor inventarului domeniului public al municipiului Bistrita, aprobat prin Hotararea nr.187/30.09.2009 a Consiliului local al municipiului Bistrita, cu modificarile si completarile ulterioare
 2. 3.           Proiect de hotarare privind aprobarea repartizarii unei locuinte sociale proprietatea publica a municipiului Bistrita
  1. 4.     Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat incheiat intre municipiul Bistrita si Centrul de Educatie Incluziva "Lacrima" Unirea, pentru imobilul, anexele si terenul aferent situate in localitatea componenta Unirea nr.264, in suprafata totala de 3.179 mp
  2. 5.     Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii perioadei de folosinta gratuita a unor spatii situate in municipiul Bistrita, Piata Centrala nr.2
  3. 6.     Proiect de hotarare privind aprobarea unui sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Bistrita pentru unitatile de cult, care apartin cultelor religioase recunoscute din Romania
  4. 7.     Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Drum de acces si utilitati aferente Complexului Sportiv Polivalent, Municipiul Bistrita"
  5. 8.         Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Blocuri de locuinte construite prin ANL, Str.Subcetate - Etapa IV, Municipiul Bistrita"
  6. 9.         Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului local al municipiului Bistrita nr.108/2013 privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii pentru obiectivul de investitii: "Reabilitare imobil str.Alexandru Odobescu nr.17, municipiului Bistrita"
  7. 10.     Proiect de hotarare privind instalarea a trei cismele in incinta unor institutii de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Bistrita
  8. 11.     Diverse

 

PRIMAR,

OVIDIU TEODOR CRETU

 

AVIZ DE LEGALITATE

       SECRETAR,

GAFTONE FLOARE

 

Bistrita, 19 IUNIE 2014,  Nr. 686, SA/ex.4.

.

Foto - arhiva Bistritanews.ro

0 comentarii2723 vizualizări20 iunie 2014
rss 2.0
rss 2.0