Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Sambata 16 Ianuarie 2021 - 4076 vizitatori azi
Sedinta extraordinara, in 3 iulie 2014, a Consiliului local Bistrita.

D I S P O Z I T I E privind convocarea Consiliului local al municipiului Bistrita in sedinta extraordinara, in data de 3 iulie 2014, ora 14,00. Primarul municipiului Bistrita;avand in vedere:urgenta determinata de necesitatea asigurarii continuitatii activitatilor de salubrizare in municipiul Bistrita, aprobarii implementarii Master Planului Judetean pentru perioada 2014-2020, in judetul Bistrita-Nasaud si depunerii cu prioritate a dosarului de acceptare in programul de stimulare a innoirii parcului auto national;

prevederile art.39 alin.2, alin.3, alin.5 si alin.6 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

prevederile art.39, alin.2 si alin.3, ale art.40, alin.1 din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului local al municipiului Bistrita aprobat prin Hotararea nr.250/26.11.2009 a Consiliului local al municipiului Bistrita;

in temeiul art.68 alin.1, art.115 alin.1 lit."a" din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

D I S P U N E :

  ART.1. - Se convoaca Consiliul local al municipiului Bistrita in sedinta extraordinara, in data de 3 iulie 2014, ora 14,00. Sedinta va avea loc in sala de sedinte a Primariei municipiului Bistrita, cu urmatoarea

ordine de zi: 

  1. 1.      Proiect de hotarare privind reglementarea activitatii de maturat, spalat, stropirea si intretinerea cailor publice, a activitatii de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea acestora unitatilor de ecarisaj, precum si a activitatii de colectare, transport si neutralizare a deseurilor animaliere provenite din gospodariile populatiei

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

  1. 2.      Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr.47/30.04.2014 a Consiliului local al municipiului Bistrita privind participarea municipiului Bistrita la programul de stimulare a innoirii parcului auto national, in anul 2014

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

  1. 3.      Proiect de hotarare privind aprobarea Master Planului Judetean - varianta Martie 2014 si a Listei Prioritare de Investitii pentru sectorul de apa si apa uzata, propuse spre finantare din Fondurile de Coeziune, in faza II de prioritate, pentru perioada 2014-2020, in judetul Bistrita-Nasaud

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

  1. 4.      Diverse

 

PRIMAR,

OVIDIU TEODOR CRETU

 

AVIZ DE LEGALITATE

  PENTRU SECRETAR

DIRECTOR EXECUTIV,

DUMITRU MATEI CINCEA

 

Bistrita, la 27 IUNIE 2014

Nr. 706, SA/ex.4

.

Foto - arhiva Bistritanews.ro

0 comentarii2352 vizualizări30 iunie 2014
rss 2.0
rss 2.0