Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Joi 24 Septembrie 2020 - 2492 vizitatori azi
Rezultatele dezbaterilor din sedinta Consiliului Local al municipiului Bistrita.

1.Proiect de hotarare privind aprobarea Actului aditional nr. 1 la Contractul de concesiune nr. 187 din 17.02.2014 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de precolectare, colectare si transport al deseurilor municipale si managementul statiilor de transfer si al centrelor de colectare din judetul Bistrita-Nasaud.

Hotararea a fost adoptata cu 15 voturi "pentru" si doua abtineri.
Municipiul Bistrita este membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Gestionarea Integrata a Deseurilor Municipale in Judetul Bistrita-Nasaud, ca urmare a adoptarii Hotararii nr. 135/05.07.2007 a Consiliului Local al municipiului Bistrita privind asocierea Consiliului Local al municipiului Bistrita cu toate consiliile locale din judetul Bistrita-Nasaud si Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud pentru planificarea si implementarea proiectului regional "Sistem integrat de management al deseurilor menajere si asimilate acestora in judetul Bistrita-Nasaud". La data de 17.02.2014, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara a incheiat Contractul de concesiune nr. 187/17.02.2014 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de precolectare, colectare si transport al deseurilor municipale si managementul statiilor de transfer si al centrelor de colectare din judetul Bistrita-Nasaud, cu Asocierea "Vitalia Servicii pentru Mediu S.A., S.C. Brantner Servicii Ecologice S.A. si S.C. Floricon Salub S.R.L.", prin lider al asocierii "Vitalia Servicii pentru Mediu" S.A. Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara s-a obligat, prin contractul de concesiune, ca pana la data de 21 iulie 2014 sa predea operatorului infrastructura aferenta serviciului, fapt irealizabil in momentul de fata.
Avand in vedere nerespectarea termenului de finalizare a intregii infrastructuri pe raza judetului Bistrita Nasaud, prin adresa nr. 479/25.07.2014 inregistrata la Primaria municipiului Bistrita cu nr. 60.911/16.07.2014, A.D.I. pentru Gestionarea Integrata a Deseurilor Municipale in Judetul Bistrita-Nasaud a solicitat consiliilor locale membre adoptarea unei hotarari prin care sa fie mandatata in mod expres ADI Deseuri BN, prin reprezentantul sau legal, sa semneze in numele si pe seama lor, actul aditional nr. 1 la Contractul de concesiune nr. 187/17.02.2014, cu privire la prelungirea termenului de predare a infrastructurii.
In acest context s-au aprobat urmatoarele:
- modificarea Art. 1 - Art. 10.2 din Contractul de concesiune nr. 187 din 17.02.2014: "Predarea-primirea infrastructurii se va efectua pe baza de proces verbal care se va incheia pana la data de 24.10.2014 si va constitui Anexa la prezentul Contract, devenind parte integranta din acesta".
- ratificarea mandatului special acordat de catre Presedintele Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Gestionarea Integrata a Deseurilor Municipale din judetul Bistrita-Nasaud, domnului director executiv Sabin-Dragomir Cimpan, cu privire la semnarea Actului aditional nr. 1 la Contractul de concesiune nr. 187/17.02.2014, in numele si pe seama municipiului Bistrita;
- acordarea unui mandat special domnului Ovidiu Teodor Cretu, primar al municipiului Bistrita, reprezentantul legal in Adunarea Generala a Asociatiei, sa voteze:
a) aprobarea Hotararii AGA privind incheierea Actului aditional nr. 1 la Contractul de concesiune nr. 187/17.02.2014 incheiat cu operatorul unic, cu privire la prelungirea termenului de predare a infrastructurii;
b) ratificarea mandatului special acordat de catre Presedintele Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Gestionarea Integrata a Deseurilor Municipale din judetul Bistrita-Nasaud, domnului director executiv Sabin-Dragomir Cimpan, cu privire la semnarea Actului aditional nr. 1 la Contractul de Concesiune nr. 187/17.02.2014, in numele si pe seama municipiului Bistrita.
.

2. Proiect de hotarare privind aprobarea Actului aditional nr. 2 la Contractul de concesiune nr. 187 din 17.02.2014 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de precolectare, colectare si transport al deseurilor municipale si managementul statiilor de transfer si al centrelor de colectare din judetul Bistrita-Nasaud.
Hotararea a fost adoptata cu 15 voturi "pentru" si doua abtineri, in forma prezentata de initiator.
Prin adresa nr. 480/15.07.2014 inregistrata la Primaria municipiului Bistrita cu nr. 60.912/16.07.2014, A.D.I. pentru Gestionarea Integrata a Deseurilor Municipale in Judetul Bistrita-Nasaud a solicitat consiliilor locale membre adoptarea unei hotarari prin care sa fie aprobata Hotararea AGA privind incheierea Actului aditional nr. 2 la Contractul de concesiune nr. 187/2014 incheiat cu operatorul unic, cu privire la pastrarea sistemului actual de plata a prestatiei de colectare a deseurilor menajere din Judetul Bistrita Nasaud, pentru o perioada limitata de timp, pana la 31.12.2014, la propunerea operatorului, din urmatoarele considerente:
- ADI Deseuri BN nu poate preda infrastructura serviciului in termenul prevazut in contractul de concesiune, estimandu-se ca termen final de predare data de 31.10.2014;
- activitatea de contractare a serviciului pe raza judetului Bistrita-Nasaud, inceputa in iunie 2014 in comuna Sieu Magherus si apoi, din iulie 2014 in orasele Nasaud si Sangeorz Bai, este anevoioasa;
- unii utilizatori finali ai serviciului au achitat intreaga contravaloare pentru anul 2014, astfel ca perceperea unui nou tarif, direct de catre operator, ar reprezenta o taxare dubla pentru acelasi serviciu;
- pastrarea sistemului actual de plata va permite inceperea activitatii de precolectare, colectare si transport a deseurilor municipale in cursul lunii septembrie 2014;
- de la primirea ordinului de incepere, operatorul unic va incepe activitatea de precolectare, colectare si transport a deseurilor in tot judetul, in cel mai scurt timp, cu tariful cu care a castigat licitatia.
Este de retinut faptul ca, pe raza judetului Bistrita Nasaud exista in prezent mai multe modalitati de plata a serviciului de salubrizare, iar in municipiul Bistrita, utilizatorii finali fac deocamdata plata direct catre operator, respectiv catre S.C. Urbana S.A.
In acest context s-au aprobat urmatoarele:
- prin Actul aditional nr. 2, Contractul de concesiune nr. 187 din 17.02.2014 a fost completat cu un articol nou:
"Art. 1 - Pastrarea sistemului actual de plata a activitatii de precolectare, colectare si transport a deseurilor municipale pentru o perioada limitata de timp, pana la 31.12.2014, in paralel cu continuarea activitatii de incheiere a contractelor individuale cu utilizatorii, potrivit Acordului tripartit, anexa la prezentul Act aditional", cu precizarea ca Acordul tripartit nu se aplica municipiului Bistrita;
- primarul municipiului Bistrita, domnul Ovidiu Teodor Cretu, reprezentantul legal in Adunarea Generala a Asociatiei, a primit mandat special sa voteze:
a) aprobarea Hotararii AGA privind incheierea Actului aditional nr. 2 la Contractul de concesiune nr. 187/17.02.2014 incheiat cu operatorul unic, cu privire la pastrarea sistemului actual de plata a prestatiei de colectare a deseurilor menajere in judetul Bistrita - Nasaud;
b) ratificarea mandatului special acordat de catre Presedintele Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Gestionarea Integrata a Deseurilor Municipale din judetul Bistrita-Nasaud, domnului director executiv, Sabin-Dragomir Cimpan, cu privire la semnarea Actului aditional nr. 2 la Contractul de concesiune nr. 187/17.02.2014, in numele si pe seama municipiului Bistrita;
- Consiliul Local al municipiului Bistrita a aprobat ratificarea mandatului special acordat de catre Presedintele Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Gestionarea Integrata a Deseurilor Municipale din judetul Bistrita-Nasaud, domnului director executiv Sabin-Dragomir Cimpan, cu privire la semnarea Actului aditional nr. 2 la Contractul de concesiune nr. 187/17.02.2014, in numele si pe seama municipiului Bistrita;
- s-a aprobat proiectul de Acord tripartit incheiat intre Consiliul local - A.D.I. Deseuri BN si operatorul unic, in baza caruia sa fie efectuate platile catre operatorul unic, conform Anexei nr. 2 a prezentei Hotarari, cu precizarea ca Acordul tripartit nu se aplica municipiului Bistrita.
.

Foto - Marius Chiuzan
.
0 comentarii3409 vizualizări20 iulie 2014
rss 2.0
rss 2.0