Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Vineri 18 Iunie 2021 - 14587
Rezultatul dezbaterilor din sedinta Consiliului Local Bistrita din 31.07.2014.

Joi, 31 iulie 2014, membrii Consiliului Local al municipiului Bistrita s-au reunit in cadrul unei sedinte ce a avut 11 proiecte de hotarare pe ordinea de zi, iar rezultatul dezbaterilor este urmatorul:

 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local, bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local si bugetul creditelor interne al municipiului Bistrita pe trimestrul II 2014.

Hotararea a fost adoptata cu 17 voturi "pentru", in forma prezentata de initiator.

Bugetul general de venituri si cheltuieli al municipiului Bistrita pe anul 2014 a fost aprobat, prin Hotararea Consiliului Local nr. 5/06.02.2014, la nivelul sumei de 218.509 mii lei la venituri si in suma de 260.311 mii lei la cheltuieli.

Executia pe bugete la nivelul trimestrului II 2014 se prezinta astfel:

 

1. Bugetul local

Situatia pe cele doua sectiuni se prezinta astfel:

 

                                                                                           - mii lei -

 

Indicator

Prevederi buget 2014

Prevederi trim. II

Realizari trim. II

% realizare (trim. II)

Venituri total d.c.

210.981,00

125.067,00

96.025,00

45,51%

 

- Sectiunea de functionare

 

133.890,00

 

83.138,00

 

81.966,00

61,22%

- Sectiunea de dezvoltare

77.091,00

41.929,00

14.059,00

18,24%

Cheltuieli total d.c.

228.439,00

127.839,00

70.230,00

30,74%

- Sectiunea de functionare

 

133.890,00

 

74.025,00

 

57.635,00

43,05%

- Sectiunea de dezvoltare

94.549,00

53.814,00

12.595,00

13,32%

Conform anexei prezentate, veniturile proprii sunt realizate in procent de 66%, iar la unele categorii (ca de exemplu "Impozite si taxe pe proprietate" cat si "Impozite pe mijloace de transport") sunt realizate in procent de 78,84%, respectiv de 79,09%.
Aceste incasari se datoreaza, in principal, bonificatiei de 10% de care beneficiaza contribuabilii ce isi achita impozitele si taxele pana la data de 31 martie, pentru intregul an.
Cheltuielile sectiunii de dezvoltare au un procent de realizare mai mic din cauza ca procedurile de achizitie necesita, conform legislatiei, un anumit timp de parcurs si au putut fi demarate doar dupa aprobarea bugetului.
In primul semestru al anului 2014 au fost incheiate contracte de executie pentru care platile vor fi efectuate incepand cu trimestrul al III-lea (cu pondere la reabilitari termice blocuri de locuinte, Parc industrial, modernizare strazi).
2. Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local
Situatia pe cele doua sectiuni se prezinta astfel :
                                                             
                                                                   - mii lei -    
 

Indicator
Prevederi buget 2014
Prevederi trim. II
Realizari trim. II
% realizare (trim. II)
Venituri total d.c.
17.345,00
9.567,00
8.719,00
50,27%
 
- Sectiunea de functionare
 
15.078,00
 
8.914,00
 
8.141,00
 
53,99%
- Sectiunea de dezvoltare
2.267,00
653,00
578,00
25,50%
Cheltuieli total d.c.
20.189,00
11.375,00
6.278,00
31,10%
 
- Sectiunea de functionare
 
16.095,00
 
8.808,00
 
6.159,00
 
38,27%
- Sectiunea de dezvoltare
4.094,00
2.567,00
119,00
2,91%

La sectiunea de dezvoltare, platile sunt la un nivel scazut deoarece procedurile de achizitie sunt in curs de realizare.                                                                                                                  

3. Bugetul creditelor interne:

                                                             - mii lei -

 

 

Indicator

Prevederi buget 2014

Prevederi trim. II

Realizari trim. II

% realizare (trim. II)

Cheltuieli total d.c.

21.500

9.492

181

0.84%

- Sectiunea de dezvoltare

21.500

9.492

181

0.84%

Tragerile din imprumutul contractat se vor efectua incepand cu trimestrul III, urmare a contractelor de executie incheiate in primul semestru al anului 2014.

2. Proiect de hotarare privind aprobarea Cererii de finantare "Imbunatatirea eficientei energetice a blocurilor de locuinte - Bistrita 6" si a documentatiilor tehnico-economice aferente, in vederea solicitarii finantarii prin Programul Operational Regional 2007-2013.

Hotararea a fost adoptata cu 18 voturi "pentru", in forma prezentata de initiator.

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice a lansat, in data de 1 noiembrie 2012, varianta finala a Ghidului solicitantului pentru apelul de proiecte din cadrul subdomeniului 1.2 Sprijinirea investitiilor in eficienta energetica a blocurilor de locuinte. Primaria municipiului Bistrita a depus, pana in prezent, 5 cereri de finantare pentru imbunatatirea eficientei energetice a blocurilor de locuinte proiectate in perioada 1950-1990, in intervalul 01.11.2013 - 12.02.2014 fiind incheiate contractele de finantare pentru 3 cereri de finantare care cuprind 28 de blocuri de locuinte, cu un numar de 2115 apartamente.

Deoarece o municipalitate poate depune mai multe proiecte, fara a depasi insa o valoare de 35% din alocarea pe regiune, se considera oportuna pregatirea si depunerea Cererii de finantare "Imbunatatirea eficientei energetice a blocurilor de locuinte - Bistrita 6" pentru reabilitarea termica a 8 blocuri de locuinte, cu 344 de apartamente, grupate in functie de rata de cofinantare a Asociatiilor de Proprietari, respectiv 20% contributia unitatii administrativ teritoriale si 20% contributia asociatiei de proprietari, in conditiile in care mai mult de 50% dintre familiile - proprietari (de apartamente - locuinte) din bloc au un venit mediu lunar net pe membru de familie sub 350 euro.

Blocurile cuprinse in acest proiect:

- str. Garii, nr. 30   - 180 apartamente;

- str. Iosif Vulcan, nr. 4, bl. C2 - 30 apartamente;

- str. O. Goga, nr. 4, bl. B1 - 20 apartamente;

- str. O. Goga, nr. 6, bl. B2 - 20 apartamente;

- str. O. Goga, nr. 8, bl. B3 - 20 apartamente;

- str. Solomon Halita, nr. 2 - 16 apartamente;

- str. 1 Decembrie, nr. 2, bl. 3 - 34 apartamente;

- str. 1 Decembrie, nr. 2, bl. 4 - 24 apartamente.

Prin cererea de finantare se propune realizarea urmatoarelor lucrari:

- izolare termica a partii opace a fatadelor;

- inlocuirea tamplariei exterioare existente, inclusiv a celor existente accesului in bloc, cu tamplarie termoizolanta (partea vitrata);

- inlocuirea balcoanelor si/sau a logiilor cu tamplarie termoizolanta, inclusiv izolarea termica a peretilor;

- termo-hidroizolare a acoperisului tip terasa, respectiv izolarea termica a planseului peste ultimul nivel;

- izolare termica a planseului peste subsol;

- finisaje exterioare;

- lucrari conexe: demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe fatada/terasa blocului, precum si remontarea sau inlocuirea acestora dupa efectuarea lucrarilor de izolare termica, sistem de ventilare a apartamentelor etc.

Structura bugetului cererii de finantare:

- valoarea totala a cererii de finantare - 6.289.075,95 lei, din care:

- valoarea neeligibila, inclusiv TVA - 701.936,17 lei;

- valoarea eligibila - 5.587.139,78 lei;

- contributia proprie: 2.936.792,08 lei, din care:

- contributia solicitantului la cheltuielile eligibile - 2.234.855,91 lei;

- contributia solicitantului la cheltuielile neeligibile, inclusiv TVA - 701.936,17 lei;

- asistenta financiara nerambursabila solicitata - 3.352.283,87 lei.

Fondurile necesare implementarii proiectului vor fi asigurate din bugetele locale ale municipiului Bistrita pe anii 2014 si 2015. Sumele avansate de Municipiul Bistrita pentru asigurarea cotei de contributie proprie a proprietarilor/asociatiilor de proprietari, in cuantum de 20%, vor fi recuperate de la beneficiari prin achitarea taxei de reabilitare termica care va fi stabilita prin hotarare a Consiliului Local al municipiului Bistrita. Sumele avansate de Municipiul Bistrita pentru asigurarea cotei de contributie proprie a proprietarilor spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta sau detinute de persoane juridice, in cuantum de 100%, vor fi recuperate de la beneficiari prin achitarea taxei de reabilitare termica, care va fi stabilita prin hotarare a Consiliului Local al municipiului Bistrita. Taxa de reabilitare termica se fundamenteaza si se stabileste in functie de sumele avansate de municipiul Bistrita pentru asigurarea cotei de contributie proprie a proprietarilor/asociatiilor de proprietari, in raport cu cotele parti indivize din proprietatea comuna aferente fiecarei proprietati individuale.

Sumele mentionate defalcat pe cele 8 blocuri vor fi recuperate prin achitarea taxei de reabilitare termica, in termenul mentionat mai jos, pornind de la data receptiei lucrarilor de reabilitare termica finalizate:

- str. Garii, nr. 30 - maxim 6 ani;

- str. Iosif Vulcan, nr. 4, bl. C2 - maxim 7 ani;

- str. O. Goga, nr. 4, bl. B1 - maxim 9 ani;

- str. O. Goga, nr. 6, bl. B2 - maxim 9 ani;

- str. O. Goga, nr. 8, bl. B3 - maxim 9 ani;

- str. Solomon Halita, nr. 2 - maxim 9 ani;

- str. 1 Decembrie, nr. 2, bl. 3 - maxim 8 ani;

- str. 1 Decembrie, nr. 2, bl. 4 - maxim 8 ani.

Taxa de reabilitare termica se urmareste si se executa in conditiile Ordonantei Guvernului Romaniei nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea Cererii de finantare "Imbunatatirea eficientei energetice a blocurilor de locuinte - Bistrita 7" si a documentatiilor tehnico-economice aferente, in vederea solicitarii finantarii prin Programul Operational Regional 2007-2013.

Hotararea a fost adoptata cu 18 voturi "pentru", in forma prezentata de initiator.

Similar proiectului de hotarare precedent, se considera oportuna pregatirea si depunerea Cererii de finantare "Imbunatatirea eficientei energetice a blocurilor de locuinte - Bistrita 7" pentru reabilitarea termica a 8 blocuri de locuinte, cu 316 apartamente, grupate in functie de rata de cofinantare a Asociatiilor de Proprietari, respectiv 20% contributia unitatii administrativ teritoriale si 20% contributia asociatiei de proprietari, in conditiile in care mai mult de 50% dintre familiile - proprietari (de apartamente - locuinte) din bloc au un venit mediu lunar net pe membru de familie sub 350 de euro.

Blocurile cuprinse in acest proiect:

- Aleea Margaretelor, nr. 2 - 70 apartamente;

- str. Artarilor, nr. 28, bl. M3 - 40 apartamente;

- str. C. R. Vivu, nr. 6 - 59 apartamente;

- str. C. R. Vivu, nr. 2 - 30 apartamente;

- str. Gheorghe Sincai, nr. 28 - 25 apartamente;

- B-dul Independentei, nr. 2, bl. 1 - 50 apartamente;

- B-dul Independentei, nr. 2, bl. 2 - 18 apartamente;

- B-dul Independentei, nr. 71 - 24 apartamente.

Prin cererea de finantare se propune realizarea urmatoarelor lucrari:

- izolare termica a partii opace a fatadelor;

- inlocuire a tamplariei exterioare existente, inclusiv a celor existente accesului in bloc, cu tamplarie termoizolanta (partea vitrata);

- inlocuire a balcoanelor si/sau a logiilor cu tamplarie termoizolanta, inclusiv izolarea termica a peretilor;

- termo-hidroizolare a acoperisului tip terasa, respectiv izolarea termica a planseului peste ultimul nivel;

- izolare termica a planseului peste subsol;

- finisaje exterioare compuse din tencuiala si tencuiala decorativa;

- lucrari conexe: demontarea instalatiilor si echipamentelor montate aparent pe fatada/terasa blocului de locuinta precum si remontarea sau inlocuirea acestora dupa efectuarea lucrarilor de izolare termica, sistem de ventilare a apartamentelor etc.

Structura bugetului cererii de finantare:

- valoarea totala a cererii de finantare - 7.508.448,20 lei, din care:

- valoarea neeligibila, inclusiv TVA - 1.007.498,19 lei;

- valoarea eligibila - 6.500.950,01 lei;

- contributia proprie - 3.607.878,19 lei, din care:

- contributia solicitantului la cheltuielile eligibile - 2.600.380,00 lei;

- contributia solicitantului la cheltuielile neeligibile, inclusiv TVA - 1.007.498,19 lei;

- asistenta financiara nerambursabila solicitata - 3.900.570,01 lei.

Fondurile necesare implementarii proiectului vor fi asigurate din bugetele locale ale municipiului Bistrita, pe anii 2014 si 2015. Sumele avansate de Municipiul Bistrita pentru asigurarea cotei de contributie proprie a proprietarilor/asociatiilor de proprietari, in cuantum de 20%, vor fi recuperate de la beneficiari prin achitarea taxei de reabilitare termica care va fi stabilita prin hotarare a Consiliului Local al municipiului Bistrita. Sumele avansate de Municipiul Bistrita pentru asigurarea cotei de contributie proprie a proprietarilor spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta sau detinute de persoane juridice, in cuantum de 100%, vor fi recuperate de la beneficiari prin achitarea taxei de reabilitare termica, care va fi stabilita prin hotarare a Consiliului Local al municipiului Bistrita. Taxa de reabilitare termica se fundamenteaza si se stabileste in functie de sumele avansate de municipiul Bistrita pentru asigurarea cotei de contributie proprie a proprietarilor/asociatiilor de proprietari, in raport cu cotele parti indivize din proprietatea comuna aferente fiecarei proprietati individuale.

Sumele mentionate defalcat pe cele 8 blocuri vor fi recuperate prin achitarea taxei de reabilitare termica, in termenul mentionat mai jos, pornind de la data receptiei lucrarilor de reabilitare termica finalizate:

- Aleea Margaretelor, nr. 2 - maxim 7 ani;

- str. Artarilor, nr. 28, bl. M3 - maxim 7 ani;

- str. C. R. Vivu, nr. 6 - maxim 9 ani;

- str. C. R. Vivu, nr. 2 - maxim 9 ani;

- str. Gheorghe Sincai, nr. 28 - maxim 9 ani;

- B-dul Independentei, nr. 2, bl. 1 - maxim 9 ani;

- B-dul Independentei, nr. 2, bl. 2 - maxim 9 ani;

- B-dul Independentei, nr. 71 - maxim 8 ani.

 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea Cererii de finantare "Imbunatatirea eficientei energetice a blocurilor de locuinte - Bistrita 8" si a documentatiilor tehnico-economice aferente, in vederea solicitarii finantarii prin Programul Operational Regional 2007-2013.

Hotararea a fost adoptata cu 19 voturi "pentru", in forma prezentata de initiator.

Similar ultimelor doua proiecte de hotarare, se considera oportuna pregatirea si depunerea Cererii de finantare "Imbunatatirea eficientei energetice a blocurilor de locuinte - Bistrita 8" pentru reabilitarea termica a 9 blocuri de locuinte, cu un numar de 345 apartamente, grupate in functie de rata de cofinantare a Asociatiilor de Proprietari, respectiv 20% contributia unitatii administrativ teritoriale si 20% contributia asociatiei de proprietari, in conditiile in care mai mult de 50% dintre familiile - proprietari (de apartamente - locuinte) din bloc au un venit mediu lunar net pe membru de familie sub 350 euro.

Blocurile cuprinse in acest proiect:

- B-dul Decebal, nr. 46 - 40 apartamente;

- B-dul Decebal, nr. 2 - 29 apartamente;

- str. Piata Morii, nr. 2 - 24 apartamente;

- str. 1 Decembrie, nr. 1 - 16 apartamente;

- str. Mihai Eminescu, nr. 3 - 38 apartamente;

- str. Andrei Muresanu, nr. 9 - 15 apartamente;

- str. Garii, nr. 32 - 80 apartamente;

- str. Rodnei, nr. 20 - 64 apartamente;

- str. Carpati, nr. 10 - 39 apartamente.

Prin cererea de finantare se propune realizarea urmatoarelor lucrari:

- izolare termica a partii opace a fatadelor;

- inlocuirea tamplariei exterioare existente, inclusiv a celor existente accesului in bloc, cu tamplarie termoizolanta (partea vitrata);

- inlocuirea balcoanelor si/sau a logiilor cu tamplarie termoizolanta, inclusiv izolarea termica a peretilor;

- termo-hidroizolare a acoperisului tip terasa, respectiv izolarea termica a planseului peste ultimul nivel;

- izolare termica a planseului peste subsol;

- finisaje exterioare compuse din tencuiala si tencuiala decorativa;

- lucrari conexe: demontarea instalatiilor si echipamentelor montate aparent pe fatada/terasa blocului de locuinta precum si remontarea sau inlocuirea acestora dupa efectuarea lucrarilor de izolare termica, sistem de ventilare a apartamentelor etc.

Structura bugetului cererii de finantare:

- valoarea totala a cererii de finantare - 7.121.073,67 lei, din care:

- valoarea neeligibila, inclusiv TVA - 707.702,72 lei;

- valoarea eligibila - 6.413.370,95 lei;

- contributia proprie - 3.273.051,10 lei, din care:

- contributia solicitantului la cheltuielile eligibile - 2.565.348,38 lei;

- contributia solicitantului la cheltuielile neeligibile, inclusiv TVA - 707.702,72 lei;

- asistenta financiara nerambursabila solicitata - 3.848.022,57 lei.

Fondurile necesare implementarii proiectului vor fi asigurate din bugetele locale ale municipiului Bistrita, pe anii 2014 si 2015. Sumele avansate de Municipiul Bistrita pentru asigurarea cotei de contributie proprie a proprietarilor/asociatiilor de proprietari, in cuantum de 20%, vor fi recuperate de la beneficiari prin achitarea taxei de reabilitare termica care va fi stabilita prin hotarare a Consiliului Local al municipiului Bistrita. Sumele avansate de Municipiul Bistrita pentru asigurarea cotei de contributie proprie a proprietarilor spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta sau detinute de persoane juridice, in cuantum de 100%, vor fi recuperate de la beneficiari prin achitarea taxei de reabilitare termica, care va fi stabilita prin hotarare a Consiliului Local al municipiului Bistrita. Taxa de reabilitare termica se fundamenteaza si se stabileste in functie de sumele avansate de municipiul Bistrita pentru asigurarea cotei de contributie proprie a proprietarilor/asociatiilor de proprietari, in raport cu cotele parti indivize din proprietatea comuna aferente fiecarei proprietati individuale.

Sumele mentionate defalcat pe cele 9 blocuri vor fi recuperate prin achitarea taxei de reabilitare termica, in termenul mentionat mai jos, pornind de la data receptiei lucrarilor de reabilitare termica finalizate:

- B-dul Decebal, nr. 46 - maxim 7 ani;

- B-dul Decebal, nr. 2 - maxim 9 ani;

- str. Piata Morii, nr. 2 - maxim 9 ani;

- str. 1 Decembrie, nr. 1 - maxim 10 ani;

- str. Mihai Eminescu, nr. 3 - maxim 9 ani;

- str. Andrei Muresanu, nr. 9 - maxim 9 ani;

- str. Garii, nr. 32 - maxim 7 ani;

- str. Rodnei, nr. 20 - maxim 8 ani;

- str. Carpati, nr. 10 - maxim 4 ani.

 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei contractului de inchiriere incheiat pentru terenul apartinand domeniului public al municipiului Bistrita, str. G-ral Grigore Balan nr. 37, pe care este amplasata constructia provizorie cu destinatia de chiosc, proprietatea S.C. Valahia Exim S.R.L. Bistrita.

Hotararea a fost adoptata cu 19 voturi "pentru", in forma prezentata de initiator.

In municipiul Bistrita, sunt amplasate pe terenul apartinand domeniului public, in baza unor contracte de inchiriere, 40 de constructii cu caracter provizoriu - chioscuri ce au ca obiect de activitate comercializare produse alimentare si nealimentare, presa etc. In baza Hotararii nr. 56/29.05.2014 a Consiliului Local al municipiului Bistrita, pentru 15 contracte de inchiriere s-a aprobat prelungirea pentru o perioada de 1 an, cu drept de prelungire anual prin act aditional, pana la implinirea termenului de 3 ani la cererea expresa a chiriasului, cu exceptia cazului in care nu si-au respectat obligatiile contractuale.

Pentru constructia proprietatea S.C. Valahia Exim S.R.L., amplasata pe terenul situat in str. G-ral Grigore Balan nr. 37, reprezentantul societatii a depus cererea inregistrata la Primaria municipiului Bistrita cu nr.54.901/25.06.2014. Avand in vedere faptul ca cererea a fost depusa dupa adoptarea Hotararii nr. 56/29.05.2014 si nu figureaza in anexa, s-a propus adoptarea proiectului privind aprobarea prelungirii duratei contractului de inchiriere incheiat pentru terenul apartinand domeniului public al municipiului Bistrita, str. G-ral Grigore Balan nr. 37, pe care este amplasata constructia provizorie cu destinatia de chiosc, proprietatea S.C. Valahia Exim S.R.L. Bistrita, pentru o perioada egala cu cea aprobata prin HCL nr. 56/29.05.2014, respectiv de 3 ani. Contractul initial se incheie pe 1 an, cu drept de prelungire anual, prin act aditional pana la implinirea termenului de 3 ani, cu conditia indeplinirii clauzelor contractuale. Chiria lunara se va actualiza anual cu indicele de inflatie si va deveni chiria anului curent, iar pentru neplata in termen se va percepe o penalitate pe zi de intarziere, calculata conform legii, asupra cuantumului sumei datorata, din ziua urmatoare scadentei, fara ca majorarea sa poata depasi totalul chiriei restante.

6. Proiect de hotarare pentru modificarea denumirii obiectivului de investitii din "Reabilitare imobil str. Alexandru Odobescu nr. 17, municipiul Bistrita" in "Reabilitare termica a cladirii din str. Alexandru Odobescu nr. 17, cu functiunea de servicii de colectare a taxelor si impozitelor locale".
Hotararea a fost adoptata cu 18 voturi "pentru" si o abtinere, in forma prezentata de initiator.
Cladirea este situata in intravilanul municipiului Bistrita, P.U.Z. - Centru istoric, cu fatada principala spre str. Alexandru Odobescu si fatadele laterale spre str. Ioan Ratiu si str. Alexandru Odobescu, este in domeniul public al municipiului Bistrita, identificat in CF nr. 552 si nr. topo 2499/1/1. Regimul de inaltime al cladirii este S+D+P+M si are urmatoarele functiuni: la demisol - birouri, arhiva, centrala termica; la parter - ghisee, birouri; la mansarda - birouri, oficiu. In imobil isi desfasoara activitatea Directia venituri, cu functiunea specifica de colectare a taxelor si impozitelor locale.
Cladirea are o suprafata construita de 289,97mp si o suprafata desfasurata de 688,97mp.
In faza de proiectare DALI au fost prevazute masurile de interventie care sa imbunatateasca starea tehnica a constructiei, cu respectarea cerintelor prevazute de Legea nr. 10 /1995 privind calitatea in constructii. In cadrul masurilor de interventie propuse, o componenta importanta o reprezinta solutiile tehnice pentru respectarea cerintei esentiale privind calitatea in constructii, respectiv "economie de energie si izolare termica". In acest sens, in urma lucrarilor de interventie privind reabilitarea termica a constructiei se vor respecta masurile prevazute in auditul energetic prin care, dupa realizarea lucrarilor de reabilitare, sa se obtina un consum total de energie sub 80 Kwh/mp/an.
Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul de investitii "Reabilitare imobil str. Alexandru Odobescu nr. 17, municipiul Bistrita" a fost aprobata prin Hotararea nr. 108/26.09.2013 a Consiliului Local al municipiului Bistrita. Proiectul de hotarare a fost propus luandu-se in considerare oportunitatea de a obtine finantare prin POR 2014-2020 si faptul ca vor fi eligibile cladirile institutiilor publice care se reabiliteaza termic. S-a impus, in acest context, modificarea denumirii obiectivului de investitii, din "Reabilitare imobil str. Alexandru Odobescu nr. 17, municipiul Bistrita" in "Reabilitare termica a cladirii din str. Alexandru Odobescu nr. 17, cu functiunea de servicii de colectare a taxelor si impozitelor locale".
 
7. Proiect de hotarare privind aprobarea unui sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Bistrita, pentru anul 2014, in suma de 60 mii lei, pentru unitati de cult din municipiul Bistrita, care apartin cultelor religioase recunoscute din Romania.
Hotararea a fost adoptata cu 11 voturi "pentru" si 6 abtineri.
In bugetul de venituri si cheltuieli al municipiului Bistrita pe anul 2014, rectificat prin Hotararea nr. 38/30.04.2014 a Consiliului Local al municipiului Bistrita, la cap. 67.02 "Cultura, recreere si religie" sunt aprobate fonduri in suma de 500 mii lei pentru unitatile de cult care apartin cultelor religioase recunoscute din Romania. Prin Hotararea nr. 66 din 26.06.2014 a Consiliului Local al municipiului Bistrita s-a aprobat repartizarea sumei de 300 mii lei pentru unele unitati de cult din municipiul Bistrita, care apartin cultelor religioase recunoscute din Romania, conform solicitarii unitatii centrale de cult, formulate pe baza cererilor primite de la unitatile de cult.
Prin proiectul de hotarare s-a propus alocarea a 60.000 lei pentru doua unitati de cult din municipiu - cate 30.000 lei pentru Parohia Reformata Bistrita - Biserica Reformata, respectiv pentru Biserica Crestina Baptista Golgota.
Cu 11 voturi "pentru" si 6 abtineri, Consiliul local a aprobat propunerea domnului consilier Gheorghe Tuta, de majorare a sprijinului financiar pentru biserici la 200.000 lei, astfel:
- Parohia Reformata Bistrita - Biserica Reformata: 30.000 lei;
- Biserica Crestina Baptista Golgota: 30.000 lei;
- Parohia Ortodoxa Romana "Sfantu Gheorghe" Bistrita: 60.000 lei;
- Parohia Ortodoxa "Sf. Ioan Botezatorul" Bistrita: 60.000 lei;
- Societatea de Concerte Bistrita / Comunitatea Evreilor Bistrita-Nasaud "Cultul Mozaic": 20.000 lei.
Conform hotararii, unitatile de cult nominalizate vor utiliza si justifica fondurile repartizate in conformitate cu destinatia stabilita.
Secretarul municipiului, doamna Floare Gaftone, a avut obiectii cu privire la legalitatea sumei acordate suplimentar fata de cererea initiala a Protopopiatului Ortodox Bistrita.
 
8. Proiect de hotarare privind conferirea titlului de "Cetatean de onoare al municipiului Bistrita" domnului Ioan Repede.
Hotararea a fost adoptata cu 18 voturi "pentru si o abtinere", in forma prezentata de initiator.
Efortul depus pentru transformarea S.C. Rombat Bistrita intr-o firma competitiva la nivel international si mentinerea ei pe acest firmament de top inclusiv in anii grei de criza economica, nu l-a impiedicat pe domnul Ioan Repede sa se implice, cu un puternic aport pozitiv, in viata comunitatii din care face parte. De peste 15 ani, S.C. Rombat Bistrita a sustinut echipa de fotbal "Gloria" Bistrita; a sponsorizat Crosul "Gabriela Szabo", trupa de teatru a Colegiului National "Andrei Muresanu", reparatiile facute la Biserica Evanghelica, premiile olimpicilor de la Colegiul National "Liviu Rebreanu". A sustinut amenajarea parcului, terenului de joaca si a celui de sport de pe strada Independentei (BIG), a sponsorizat lucrarile de modernizare a Spitalului de Urgenta BN si, tot prin grija sa, strada Dornei este frumos luminata si impodobita in perioada sarbatorilor de iarna. Pastor asistent la Biserica Penticostala "Sfanta Treime" din Bistrita, domnul Ioan Repede sprijina, de 15 ani, fundatii care se ocupa de semeni fata de care viata a fost mai putin darnica si ne referim aici la mesele calde pe care le primesc copiii cu dizabilitati de la Fundatia "Bucuria" si oamenii nevoiasi de care se ingrijeste Fundatia "Inocenti". Dintre numeroasele sale gesturi de grija pentru comunitate mai amintim aici de sustinerea unor actiuni de curatare a parcului, actiuni de impadurire sau sponsorizarea a numeroase manifestari artistice si chiar a constructiei unor biserici pe cuprinsul judetului Bistrita-Nasaud.
Conform initiatorului acestui proiect de hotarare, primarul Ovidiu Teodor Cretu, meritele deosebite si contributia importanta in viata economica, sociala, artistica si sportiva a Bistritei, dar si in promovarea imaginii municipiului Bistrita, comportamentul exemplar de care a dat dovada domnul Ioan Repede atat in activitatea profesionala cat si in viata particulara, justifica cu prisosinta acordarea titlului de "Cetatean de onoare al municipiului Bistrita".
 
9. Proiect de hotarare privind conferirea titlului de "Cetatean de onoare al municipiului Bistrita" domnului Alexandru Cristian Milos.
Hotararea a fost adoptata cu 19 voturi "pentru", in forma prezentata de initiator.
Din anul 1994, domnul Alexandru Cristian Milos este membru al Uniunii Scriitorilor din Romania si al Uniunii Ziaristilor Profesionisti din Romania. Este, de asemenea, cooptat in asociatii de elita din strainatate, iar cartile scrise de poetul si prozatorul bistritean Alexandru Cristian Milos se afla in biblioteci universitare din peste 30 de tari din lume. In decursul anilor a primit 14 premii la festivaluri nationale si internationale de poezie fiind distins, de asemenea, in anii 1995, 1998, 2000, cu premiile Filialei Uniunii Scriitorilor din Targu Mures.
Membru al Societatii Scriitorilor Romani de Science-Fiction si al Asociatiei Spirituale Romane pentru Studierea Fenomenelor Aeriene Necunoscute (ASFAN), domnul Alexandru Cristian Milos este considerat fondatorul scolii de cosmopoezie, numele sau fiind inclus in Dictionarul Biografic al Literaturii Romane.
Conform initiatorului acestui proiect de hotarare, primarul Ovidiu Teodor Cretu, meritele deosebite si contributia importanta in literatura romaneasca de avangarda, dar si in promovarea imaginii municipiului Bistrita, justifica cu prisosinta acordarea titlului de "Cetatean de onoare al municipiului Bistrita" poetului si prozatorului bistritean Alexandru Cristian Milos.
 
10. Proiect de hotarare privind conferirea titlului de "Cetatean de onoare al municipiului Bistrita" domnului Nicolae Dumitru Zapartan.
Hotararea a fost adoptata cu 18 voturi "pentru" si o abtinere, in forma prezentata de initiator.
Antrenor emerit al sectiei de box din cadrul Clubului Sportiv Municipal Bistrita, sportivii au obtinut sub indrumarea sa, in perioada 1983 - 2014, peste 500 de medalii in competitii nationale si internationale. A fost cooptat, in mai multe randuri, ca antrenor sau antrenor secund al lotului Romaniei, iar ca urmare a implicarii sale in pregatirea loturilor nationale, Romania a cucerit numeroase medalii la campionatele mondiale si europene.
Calitatile domnului Nicolae Dumitru Zapartan sunt puse in valoare, insa, nu numai in activitatea sportiva, ci si in activitatea desfasurata ca director al Scolii de Arte si Meserii - Budacu de Sus, din anul 1997.
Conform initiatorului acestui proiect de hotarare, primarul Ovidiu Teodor Cretu, meritele deosebite si contributia importanta in domeniul sportului si al educatiei, dar si in promovarea imaginii municipiului Bistrita, justifica cu prisosinta acordarea titlului de "Cetatean de onoare al municipiului Bistrita" domnului Nicolae Dumitru Zapartan.
 
Un proiect de hotarare a fost retras de catre initiator de pe ordinea de zi:
Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Modernizare Strand municipal, str. Codrisor, nr. 12".
 
DIVERSE:
 
1. Plangere prealabila formulata de domnii Rus Maria, Medesi Maria, Mihai Dorel si Sima Florica din Bistrita cu privire la anularea / revocarea partiala sau modificarea partiala a Anexei nr. 2 a Hotararii nr. 54 / 2009 a Consiliului Local al municipiului Bistrita.
Cu un vot "pentru", 6 abtineri si 11 voturi "impotriva", Consiliul local a respins plangerea prealabila.
 
2. Informarea trimestriala nr. 56.679 / 09.07.2014 privind absenteismul scolar si abandonul scolar al beneficiarilor ajutorului social, precum si cu privire la participarea parintilor la sedintele cu parintii, intocmita de Directia Municipala de Servicii Sociale Bistrita.
Membrii Consiliului Local al municipiului Bistrita au luat act de continutul informarii.
 
3. Raportul de activitate nr. 43 / 15.07.2014 al administratorului Societatii "Business Park Bistrita Sud" S.R.L. aferent trimestrului II 2014.
Cu 12 voturi "pentru" si 4 abtineri, membrii Consiliului Local al municipiului Bistrita au aprobat raportul prezentat.
 
4. Solicitarea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, a acordului de principiu cu privire la infiintarea Asociatiei "Produs in Bistrita-Nasaud".
Cu 18 voturi "pentru", Consiliul local si-a dat acordul de principiu pentru infiintarea Asociatiei "Produs in Bistrita-Nasaud".
 
5. Avizul consultativ al Consiliului Local al municipiului Bistrita privind schimbarea denumirii Liceului cu Program Sportiv Bistrita in Clubul Sportiv "Gabriela Szabo".
Consiliul Local al municipiului Bistrita va dezbate acest subiect in sedinta din luna august.
 
6. Petitia formulata de domnul Suciu Stefan cu privire la solicitarea de reamplasare a mobilierului urban din incinta spatiului de joaca situat pe strada Cerbului, nr. 40.
Cu 17 voturi "pentru" si o abtinere s-a decis ca membrii Comisiei pentru dezvoltare urbana sa faca o vizita in teren, iar situatia va fi analizata in sedinta urmatoare.
 
7. Cererea nr. 57.427 / 02.07.2014 formulata de domnul Huprich Mathias privind analizarea situatiei chioscului situat in Bistrita, strada Gheorghe Pop de Basesti, nr. 13, proprietatea domnului Macarie Dorel.
Cu 18 voturi "pentru" s-a decis ca membrii Comisiei pentru dezvoltare urbana sa faca o vizita in teren, iar situatia va fi analizata in sedinta urmatoare.
 
8. Adresa nr. 54.944 / 24.06.2014 a Partidului Ecologist Roman prin care se solicita revizuirea stabilirii locatiilor de amplasare a containerelor semi-ingropate in municipiul Bistrita.
Primarul municipiului Bistrita, domnul Ovidiu Teodor Cretu, a informat ca s-a renuntat la amplasamentul respectiv.
 
9. Cererea nr. 60.472 / 13.07.2014 a societatii "Tonight" S.R.L., de revenire la adresele din octombrie 2013 si mai 2014 privind solicitarea de inchiriere a parcului situat langa restaurantul "Rapsodia", teren proprietate a municipiului Bistrita.
Cererea va fi analizata in urmatoarea sedinta a Consiliului Local al municipiului Bistrita, dupa studierea tuturor documentelor in cauza.
04.08.2014.  http://www.primariabistrita.ro
.
Foto - Marius Chiuzan.

0 comentarii4039 vizualizări04 august 2014
rss 2.0
rss 2.0