Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Sambata 08 August 2020 - 3672 vizitatori azi
MASURI ORGANIZATORICE PENTRU DESFASURAREA ALEGERILOR PENTRU PRESEDINTELE ROMANIEI DIN ANUL 2014.

DATE GENERALE PRIVIND ALEGERILE PENTRU PRESEDINTELE ROMANIEI DIN ANUL 2014. I. ORDINELE PREFECTULUI. In perioada de referinta  au  fost emise urmatoarele ordine ale prefectului:

        1. Ordinul Prefectului nr.93 din 08.09.2014 privind constituirea Comisiei Tehnice Judetene Bistrita-Nasaud cu atributii in coordonarea si urmarirea indeplinirii sarcinilor ce revin autoritatilor administratiei publice locale si serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale in domeniul alegerii Presedintelui Romaniei din anul  2014;

        2. Ordinul Prefectului nr.95 din 08.09.2014 privind constituirea, pe langa Comisia Tehnica Judeteana Bistrita-Nasaud si Biroul Electoral Judetean Bistrita - Nasaud, a Grupului tehnic de lucru pentru pregatirea si organizarea alegerilor pentru Presedintele Romaniei din anul 2014;

3. Ordinul Prefectului nr.96 din 10.09.2014 privind stabilirea dimensiunii stampilelor care se folosesc la alegerile pentru Presedintele Romaniei din anul 2014;

        4.  Ordinul Prefectului nr.97 din 10.09.2014 privind stabilirea sediului Biroului Electoral Judetean Bistrita-Nasaud la alegerile pentru Presedintele Romaniei din anul 2014.

 

II. SECTII DE VOTARE organizate in judetul Bistrita-Nasaud: 313 din care:      

a) in mediul urban, 83 sectii de votare

b) in mediul rural, 230 sectii de votare

 

 

III. BIROUL ELECTORAL JUDETEAN SI BIROURILE ELECTORALE ALE SECTIILOR DE VOTARE

 In data de 12.09.2014 a avut loc tragerea la sorti pentru desemnarea judecatorilor ce intra in componenta Biroului Electoral Judetean Bistrita-Nasaud, acestia fiind: Judecator IOAN PARAUAN - presedinte, Judecator GABRIELA CRISTINA FRENTIU - loctiitor, Judecator DIANA EMILIANA LINUL - membru.

Prin Hotararea nr. 17/10.09.2014, Autoritatea Electorala Permanenta si-a  desemnat reprezentantul in Biroul Electoral Judetean Bistrita-Nasaud, acesta fiind doamna Partene Valerica.

Biroul Electoral Judetean Bistrita-Nasaud are sediul in municipiul Bistrita, Piata Petru Rares, nr.1, in Palatul Administrativ al Institutiei Prefectului - judetul Bistrita-Nasaud, camera 6, parter.

Programul de lucru al biroului este, zilnic, intre orele 1000 - 1600, cu exceptia zilelor in care se implinesc termene privind activitati care tin de competenta biroului, cand programul de lucru cu publicul se incheie la ora 2400.

Oficiului Judetean de Telecomunicatii Speciale Bistrita-Nasaud a asigurat instalarea liniilor de comunicatii necesare desfasurarii activitatii membrilor Biroului Electoral Judetean.

Pentru Biroul Electoral Judetean Bistrita-Nasaud au fost asigurate, de catre Institutia Prefectului Bistrita-Nasaud, amenajarea si dotarea spatiului cu calculator, au fost instalate programele utilitare, s-au asigurat retelele de telecomunicatii si paza.

 

Birourile electorale ale sectiilor de votare se vor constitui dintr-un presedinte, un loctiitor si membri. Presedintele Tribunalului Bistrita-Nasaud desemneaza prin tragere la sorti, presedintele si loctiitorul, dintre persoanele inscrise in listele intocmite de prefect.

Pentru intocmirea listelor privind persoanele care vor fi desemnate presedinti si loctiitori la sectiile de votare este necesar un numar de 688  persoane din care vor fi trase la sorti pe functii, respectiv presedinte si loctiitor, pentru birourile electorale ale sectiilor de votare un numar de 626 persoane, iar restul vor  ramane rezerva. 

In vederea intocmirii listelor cu juristi si alte persoane interesate din care vor fi desemnati presedintii si loctiitorii birourilor electorale ale sectiilor de votare din judetul Bistrita-Nasaud a fost intocmit anuntul prin care au fost invitati juristii si alte persoane interesate care doresc sa participe in calitate de presedinti si loctiitori ai birourilor electorale ale sectiilor de votare, sa se inscrie in lista deschisa la sediul institutiei.

 Incepand cu data de 8 septembrie 2014 s-a inceput procedura de primire a cererilor si declaratiilor juristilor, precum si ale altor persoane interesate,  pentru inscrierea in listele intocmite de prefect, in vederea desemnarii presedintilor si loctiitorilor birourilor electorale ale sectiilor de votare din judetul Bistrita-Nasaud.

In  listele dechise la institutia prefectului, pana la finalizarea perioadei de inscriere, respectiv 26.09.2014, au depus cereri 837 persoane.

 IV. BUGETUL repartizat de catre Ministerul Afacerilor Interne institutiei prefectului pentru pregatirea, organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Presedintele Romaniei din anul 2014  este de 2.077 mii lei din care :

        - 1600  mii lei Titlul I Cheltuieli de personal;

        -   467 mii lei Titlul II Bunuri si servicii;

        -     10 mii lei Titlul 71 Active fixe nefinanciare.

Din buget se vor efectua plati pentru indemnizatiile membrilor Biroului electoral judetean, membrilor birourilor electorale ale sectiilor de votare, personalul tehnic auxiliar si statisticieni.

 

V. ALTE ACTIVITATI

 In data de 17 septembrie 2014 a fost organizata de catre Institutia prefectului-judetul Bistrita-Nasaud, impreuna cu reprezentantii Autoritatii Electorale Permanente, sedinta de instruire a primarilor si secretarilor unitatilor administrativ-teritoriale cu privire la organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Presedintele Romaniei  din anul 2014.

 

 

Biroul de presa.

.


Foto - arhiva Marius Chiuzan.

0 comentarii3129 vizualizări29 septembrie 2014
rss 2.0
rss 2.0