Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Sambata 08 August 2020 - 5288 vizitatori azi
Sedinta extraordinara a Consiliului Judetean B-N din data de 3 octombrie 2014.

In temeiul dispozitiilor art. 94, alin. (2) din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sunteti invitat la sedinta extraordinara a Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud din data de 3 octombrie 2014, ora 12ºº, care va avea loc in sala  de sedinte a Palatului Administrativ al judetului Bistrita-Nasaud, cu urmatorul proiect al ordinii de zi:

  1. 1. Proiect de hotarare privind aprobarea acordului pentru asigurarea sustenabilitatii organizationale si functionale a Proiectului cu titlul "Concept de amenajare, functionare si revitalizare a unor spatii interioare si curtii Muzeului Judetean Bistrita-Nasaud" incheiat intre Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Bistrita-Nasaud, prin Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud si Complexul Muzeal Bistrita-Nasaud.

Initiator: Emil Radu Moldovan - presedinte Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud

 

PRESEDINTE,

EMIL RADU MOLDOVAN

 

 

 

DISPOZITIE privind convocarea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud in sedinta extraordinara la data de 3 octombrie 2014, ora 12ºº , Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud;Avand in vedere:

-         Hotararea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr. 40/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, cu modificarile si completarile ulterioare;

-         avizul de legalitate nr. IA/13933 din 01.10.2014 al Serviciului juridic, contencios, resurse umane.

In temeiul prevederilor art. 94 alin. (2) si art. 106 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, DISPUNE:

        Art.1. Se convoca Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud in sedinta extraordinara la data de 3 octombrie 2014, ora 12ºº, in sala de sedinte a Palatului Administrativ al judetului Bistrita-Nasaud, cu urmatorul proiect al ordinii de zi:

  1. 1.          Proiect de hotarare privind aprobarea acordului pentru asigurarea sustenabilitatii organizationale si functionale a Proiectului cu titlul "Concept de amenajare, functionare si revitalizare a unor spatii interioare si curtii Muzeului Judetean Bistrita-Nasaud" incheiat intre Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Bistrita-Nasaud, prin Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud si Complexul Muzeal Bistrita-Nasaud.

Initiator: Emil Radu Moldovan - presedinte Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud

 

Art.2. Prezenta dispozitie se aduce la cunostinta publica prin mass-media locala si pe site-ul www.portalbn.ro .

Art.3. Prezenta dispozitie se comunica de catre Serviciul administratie si relatii publice cu: 

                - Administratorul public

                - Directia administratie locala

                - Directia economica

                - Arhitect sef

- Directia dezvoltare durabila

- Directia tehnica, investitii, lucrari publice

                - Compartiment audit public intern

                - Birou achizitii publice, urmarire contracte

                - Compartiment Cabinet presedinte

                - Institutiile si serviciile publice subordonate consiliului judetean

        - Institutia Prefectului judetul Bistrita-Nasaud.

 

 

 

PRESEDINTE,

EMIL RADU MOLDOVAN

 

 

                        Aviz de legalitate:

      SECRETARUL JUDETULUI,

                 IOSIF REDL

 

 

0 comentarii2926 vizualizări03 octombrie 2014
rss 2.0
rss 2.0