Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Vineri 07 August 2020 - 12182 vizitatori azi
Dispozitie privind convocarea Consiliului local Bistrita in sedinta ordinara, in data de 16 octombrie 2014.

Primarul municipiului Bistrita;avand in vedere:prevederile art.39 alin.1, alin.3, alin.5 si alin.6 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;prevederile art.39 alin.1 si alin.3, ale art.40 alin.1 din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului local al municipiului Bistrita aprobat prin Hotararea nr.250/26.11.2009 a Consiliului local al municipiului Bistrita;

in temeiul art.68 alin.1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, D I S P U N E : ART.UNIC - Se convoaca Consiliul local al municipiului Bistrita in sedinta ordinara, in data de 16 octombrie 2014, ora 14,00. Sedinta va avea loc in sala de sedinte a Primariei municipiului Bistrita, cu urmatoarea ordine de zi:

 1. 1.     Proiect de hotarare privind schimbarea din functia de viceprimar al municipiului Bistrita a domnului Peteleu Ioan.
 2. 2.     Proiect de hotarare privind alegerea doamnei/domnului consilier ......................... in calitate de viceprimar al municipiului Bistrita.
 3. 3.     Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Bistrita si ale serviciilor publice de interes local.
 4. 4.     Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a aparatului de specialitate a primarului municipiului Bistrita.
 5. 5.     Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli a municipiului Bistrita pe anul 2014
 6. 6.     Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei contractului de inchiriere incheiat cu fosta S.C. ROMTELECOM S.A., actual TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A., pentru terenul proprietatea publica a municipiului Bistrita, situat in str. Valea Budacului, pe care este amplasat un dulap telefonic stradal
  1. 7.     Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei unor contracte de inchiriere pentru suprafetele proprietate publica a municipiului Bistrita, situate pe cosul de fum al fostei centrale termice din str.Zefirului nr.1, pe care sunt amplasate echipamente de telefonie mobila
  2. 8.     Proiect de hotarare pentru aprobarea Procedurii Operationale privind Regulamentul aplicabil schimbului de locuinte aflate in administrarea Consiliului local al municipiului Bistrita
  3. 9.     Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei protocoalelor incheiate pentru camerele in regim de internat situate in corpul B din incinta Colegiului Tehnic "Grigore Moisil", proprietate publica a municipiului Bistrita 

10. Proiect de hotarare privind aprobarea radierii dreptului de folosinta inscris in CF Bistrita nr.54991, in favoarea lui Lupsan Titus, decedat, asupra cotei de 200/950 parti teren identificat cu nr. top. 319/a/2, 320/a/2

11. Proiect de hotarare pentru stabilirea cuantumului penalitatilor aferente chiriilor/redeventelor cuprinse in contractele de inchiriere/ concesiune incheiate de catre Municipiul Bistrita cu persoane fizice sau juridice

 1. 12.   Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii din proprietatea publica a municipiului Bistrita in proprietatea privata a municipiului Bistrita a unor bunuri, in vederea demolarii si realizarii proiectului "Edificare si construire campus scolar Colegiul National "Liviu Rebreanu"
 2. 13.   Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului local al municipiului Bistrita nr.147/118.12.2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a cheltuielilor legate de proiectul "Centrul National de Informare si Promovare Turistica Bistrita - vector al cresterii atractivitatii turistice locale si nationale", in vederea solicitarii finantarii prin Programul Operational Regional 2007-2013

14. Proiect de hotarare privind aprobarea sumelor necesare pentru sustenabilitatea proiectului PEC045 "Invata impreuna cu mine" finantat prin programul "Sinergii pentru viitor - copii in situatii de risc"

 1. 15.             Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al municipiului Bistrita in Consiliul de Administratie al unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si particular din municipiul Bistrita
 2. 16.             Proiect de hotarare privind aprobarea Actului constitutiv, Statutului si cotei de participare financiara la constituirea Asociatiei "Produs in Bistrita-Nasaud"
 3. 17.             Proiect de hotarare privind acordarea a doua Burse de Merit "Nosa" unor studenti cu domiciliul in muncipiul Bistrita
 4. 18.             Proiect de hotarare privind aderarea Municipiului Bistrita la organizatia mondiala ICLEI - - International Council for Local Environmental Initiatives
 5. 19.             Proiect de hotarare privind ecologizarea terenurilor aflate in proprietatea publica a municipiului Bistrita, precum si a celor aflate in proprietate privata, afectate de stocarea temporara a deseurilor municipale

20. Proiect de hotarare privind instalarea a trei cismele in incinta unor institutii preuniversitar de stat din municipiul Bistrita

 1. 21.             Proiect de hotarare privind initierea procedurii de modificare a stemei aprobata prin Hotararea Consiliul local al municipiului Bistrita nr.52/26.08.1993
  1. 22.        Proiect de hotarare privind amenajarea de catre Primaria municipiului Bistrita a terenului in suprafata de 826 mp, situat in incinta Colegiului National Andrei Muresanu, cu suprafata sintetica de tip multisport, pentru desfasurarea orelor de educatie fizica si sport
  2. 23.        Proiect de hotarare privind stimularea miscarii sportive in municipiul Bistrita
  3. 24.        Proiect de hotarare privind imbunatatirea bazei metriale din cadrul unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Bistrita, in vederea stimularii practicarii sahului de catre elevi sport
  4. 25.        Proiect de hotarare privind constituirea comisiei de verificare si analiza a modului in care au fost indeplinite prevederile hotararile Consiliului local al Bistrita privind aprobarea sustinerii financiare a AFC Gloria Bistrita
  5. 26.        Proiect de hotarare pentru elaborarea unui Studiu de fezabilitate privind largirea la trei benzi a strazii Drumul Tarpiului si realizarea unei intersectii denivelate la intalnirea cu strada Drumul Cetatii
  6. 27.        Acordarea avizului consultativ al Consiliului Local al municipiului Bistrita in vederea transformarii Liceului cu Program Sportiv Bistrita in Colegiu Sportiv "Gabriela Szabo" Bistrita.

Diverse:

 1. Adresa Tribunalului Bistrita-Nasaud inregistrata la Primaria municipiului Bistrita sub nr.81.045/02.10.2014, cu privire la dosarul nr.2897/112/2014 avand ca obiect actiune in anulare a Prefectului Judetului Bistrita-Nasaud cu privire la Hotararea Consiliului local al municipiului Bistrita nr.92/10.09.2014 si la Hotararea Consiliului local al municipiului Bistrita nr.93/10.09.2014 constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local a domnilor Muthi Adrian Gelu si Armean Lucian Marius.
 2. Plangerea prealabila a Primarului municipiului Bistrita si a municipiului Bistrita nr.72.665/02.09.2014, cu privire la Hotararea Consiliului local al municipiului Bistrita nr.79/31.07.2014 privind aprobarea unui sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Bistrita, pentru anul 2014 in suma de 200 mii lei, pentru unitati de cult din municipiul Bistrita, care apartin cultelor religioase recunoscute din Romania
 3. Adresa Tribunalului Bistrita-Nasaud inregistrata la Primaria municipiului Bistrita sub nr.70.593/25.08.2014, cu privire la dosarul nr.2466/112/2014 avand ca obiect actiune in anulare a Prefectului Judetului Bistrita-Nasaud cu privire la Hotararea nr.33/27.03.2014 privind aprobarea sustinerii financiare a Asociatiei Club Sportiv Tennis ELP Bistrita cu suma de 40.000 lei pentru anul competitional 2014 si la Hotararea nr.34/27.03.2014 privind aprobarea sustinerii Clubului Sportiv "For You Bistrita" cu suma de 60.000 lei pentru desfasurarea activitatii pe anul 2014, ale Consiliului local al municipiului Bistrita
  1. Adresa Tribunalului Bistrita-Nasaud inregistrata la Primaria municipiului Bistrita cu nr.66.548/07.08.2014 privind dosarul nr.2.508/112/2014 avand ca obiect actiune privind suspendarea executarii autorizatiei de construire nr.543/14.07.2014 si sistarea executarii lucrarilor, formulata de Societarea Tonight SRL, prin Cabinet Individual Avocat Vranceanu Mircea, aflata pe rolul Tribunalului Bistrita Nasaud, Sectia a II-a Civila, de contencios administrativ si fiscal, dosar 2508/112/2014
  2. Informarea nr.1510/09.07.2014 a RPL Ocolul Silvic al Municipiulu Bistrita RA, inregistrata la Primaria municipiului Bistrita cu nr.60443/14.07.2014 privind executia bugetului de venituri si cheltuieli al RPL Ocolul Silvic al municipiului Bistrita RA la data de 31.12.2013 pentru suprafata de fond forestier proprietatea municipiului Bistrita si localitatile componente.
  3. Informarea nr.15881/28.08.2014 a RPL Ocolul Silvic al Municipiului Bistrita RA, inregistrata la Primaria municipiului Bistrita cu nr.71750/29.08.2014 privind bilantul contabil si contul de profit si pierderi al RPL Ocolul Silvic al municipiului Bistrita RA
  4. Cererea nr.57427/02.07.2014 formulata de domnul Huprich Mathias privind analizarea situatiei chioscului situat in Bistrita, str.Gheorghe Pop Debasesti nr.13, proprietatea domnului Macarie Dorel si adresa nr.39.970/30.04.2014 a numitilor Macarie Dorel si Viorica, domiciliati in municipiul Bistrita, str.Iasomiei nr.4, sc.A, ap.10, prin care acestia solicita inchirierea unei suprafete de teren de 35 mp in municipiul Bistrita, str.Gheorghe Pop de Basesti nr.13 si Informarea nr.39970/10.06.2014 intocmita de Directia Patrimoniu
  5. Petitia nr.69618/20.08.2014 a domnului Moldovan Costica din municipiul Bistrita, str.Petre Ispirescu nr.19A/2, prin care acesta solicita verificarea modului in care se construieste un imobil P+M fara respectarea planului urbanistic, in imediata vecinatate a imobilului al carui coproprietar este.
  6. Informarea nr.79.468/29.09.2014 a Directiei Municipale de Servicii Sociale privind activitatea asistentilor personali desfasurata in semestrul I anul 2014
  7. Adresa nr.663/28.08.2014 a SC COMSIG GRUP SRL, inregistrata la Primaria municipiului Bistrita sub nr.71.754/29.08.2014 prin care se solicita dispunerea modificarii amplasamentului punctului pentru colectarea deseurilor meajere din str.Lucian Blaga colt cu str.Grigore Moisil pe un alt amplasament situat in imediata vecinatate a amplasamentului fixat in prezent chiar in fata panoului publicitar al parcului de autoturisme.
  8. Cererea domnului Balan Marius inregistrata la Primaria municipiului Bistrita sub nr.77.925/22.09.2014 prin care solicita amenajarea unei piete volante pentru produse bio in municipiul Bistrita, Piata Mica

 

 

PRIMAR,

OVIDIU TEODOR CRETU

 

Bistrita, 9 OCTOMBRIE 2014

Nr. 1.118

SA/ex.4.

 

.

Foto - arhiva Marius Chiuzan.

0 comentarii2590 vizualizări14 octombrie 2014
rss 2.0
rss 2.0