Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Vineri 18 Iunie 2021 - 14587
Consiliul local al municipiului Bistrita in sedinta ordinara, in data de 31 ianuarie 2011, ora 16,00.

Ordine de zi:   1.       Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al municipiului Bistrita.

 - initiator: Primarul municipiului Bistrita

 

2.       Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Refunctionalizare zona industriala CPL", str. Tarpiului, UTR14; beneficiar :S.C. MONTE CALM IMOB S.R.L.

 - initiator: Primarul municipiului Bistrita.

 

3.       Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire case de vacanta" in extravilanul municipiului Bistrita, zona "Drumul Dumitrei Vechi"; beneficiar :Singeorzan Cristian,

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

 

4.       Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr.91/30.06.2003 a Consiliului local al municipiului Bistrita modificata si completata privind constituirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism a municipiului Bistrita  

-initiator:  Primarul municipiului Bistrita

5.       Proiect de hotarare pentru stabilirea unor masuri privind desfacerea casatoriei pe cale administrativa, de catre ofiterul de stare civila.

                                                                - initiator: Primarul municipiului Bistrita

6.       Proiect de hotarare privind prelungirea duratei contractului de inchiriere pentru spatiul cu alta destinatie decat cea de locuinta situat in municipiul Bistrita, str. Granicerilor nr.1 parter in suprafata de 56,77 mp in favoarea Asociatiei Club Rotary Bistrita.

-initiator: Primarul municipiului Bistrita

7.       Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei contractului de inchiriere incheiat cu S.C. "SHOPPING CITY COM" SRL Bistrita, pentru Baza de agrement MHC

                                                               -initiator: Primarul municipiului Bistrita

 

8.       Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere a terenului apartinand domeniului public al municipiului Bistrita, pe care este amplasata o  toneta stradala, in favoarea AF "HORVAT".

-initiator: Primarul municipiului Bistrita

 

9.       Proiect de hotarare pentru aprobarea sustinerii financiare a activitatii sportive desfasurate de Asociatia "Club Sportiv Fotbal Gloria 1922" Bistrita.

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

 

10.       Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii nr.123/25.06.2009 a Consiliului local al municipiului Bistrita privind aprobarea administrarii si amenajarii parcarilor proprietatea publica a municipiului Bistrita, cu modificarile si completarile ulterioare

-initiator: Primarul municipiului Bistrita

 

11.       Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii si a pretului de vanzare a spatiilor proprietatea privata a municipiului Bistrita, situate in municipiul Bistrita, localitatea componenta Viisoara nr.90A, sc. A

-initiator: Primarul municipiului Bistrita

 

12.       Proiect de hotarare privind infiintarea Politiei Locale a municipiului Bistrita

-initiator: Primarul municipiului Bistrita

 

13.       Proiect de hotarare privind completarea Hotararii nr. 81/30.04.2009 a Consiliului Local al Municipiului Bistrita privind stabilirea unor masuri pentru acordarea ajutorului de urgenta familiilor si persoanelor aflate in situatii deosebite, conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat

-initiator: Primarul municipiului Bistrita

 

14.       Proiect de hotarare privind reorganizarea Compartimentului buget, salarizare, contabilitate din cadrul Directiei de administrare a pietelor din municipiul Bistrita si transformarea unor posturi de natura contractuala din cadrul acestuia in functii publice

-initiator: Primarul municipiului Bistrita

 

15.       Proiect de hotarare privind masuri de stimulare a imbunatatirii performantei energetice si a aspectului estetic al cladirilor de locuinte colective prin acordarea de scutiri la plata impozitului pe cladire datorat de catre persoanele fizice pentru locuinta de domiciliu in anul 2011

-initiator: Primarul municipiului Bistrita

 

16.       Proiect de hotarare privind masuri de stimulare a reabilitarii cladirilor de locuinte prin acordarea scutirii la plata impozitului pe cladire datorat de catre persoanele fizice pentru locuinta de domiciliu in anul 2011.

-initiator: Grupul consilierilor PD-L

 

17.       Diverse

2 commentarii2660 vizualizări30 ianuarie 2011
rss 2.0
rss 2.0