Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Sambata 16 Ianuarie 2021 - 4134 vizitatori azi
Sedinta ordinara a Consiliul local Bistrita in 15 ianuarie.

Se convoaca Consiliul local al municipiului Bistrita in sedinta ordinara, in data de 15 ianuarie 2015, ora 14,00. Sedinta va avea loc in sala de sedinte a Primariei municipiului Bistrita, cu urmatoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si particular din municipiul Bistrita pentru anul scolar 2015 - 2016.
 2. Proiect de hotarare privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local pe anul 2013 a deficitului sectiunii de dezvoltare aferent anului 2014
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei contractului de inchiriere incheiat intre Municipiul Bistrita si Gruparea Medicala "Alpha Med" Bistrita, pentru spatiul situat in str. Subcetate, bl.9, sc. A, cu destinatia de  "Cabinet medical - medicina de familie"
  4.Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii nr.87/10.09.2014 a Consiliului local al municipiului Bistrita privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de inchiriere incheiate intre municipiul Bistrita si Parohia Evanghelica C.A. Viisoara, pentru imobilele situate in localitatea componenta Viisoara, cu destinatia de scoala generala si gradinita.
  5.Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii in administrarea Judetului Bistrita Nasaud prin Consiliul Judetean Bistrita Nasaud si in folosinta Centrului Scolar de Educatie Incluziva "Lacrima" Unirea a imobilului, a anexelor si a terenului aferent in suprafata totala de 3.179 mp, situate in municipiul Bistrita localitatea componenta Unirea nr.264, in care functioneaza Centrul Scolar de Educatie Incluziva "Lacrima" Unirea, proprietate publica a municipiului Bistrita.
  6.Proiect de hotarare privind aprobarea listei bunurilor proprietatea Statului Roman aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale, care urmeaza a fi preluate in proprietatea publica a municipiului Bistrita si in administrarea Consiliului local al municipiului Bistrita
  7.Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii nr.113/27.11.2014, privind aprobarea prelungirii duratei unor contracte de inchiriere pentru suprafetele proprietate publica a municipiului Bistrita, situate pe cosul de fum al fostei centrale termice din str. Zefirului nr.1, pe care sunt amplasate echipamente de telefonie mobila
  8.Proiect de hotarare privind dezmembrarea terenului proprietatea publica a municipiului Bistrita, in suprafata de 2.553.891 mp, identificat in CF Bistrita 61245, nr.Cad 61245, precum si alipirea terenului in suprafata de 25.000 mp, identificat in CF Bistrita nr.59831, cad.59831, situat in localitatea componenta Unirea, Zona Poligon Dealul Cocosului,

9.Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii imobilului teren proprietate privata in suprafata de 3200mp, situat in municipiul Bistrita, str.Zavoaie, identificat prin tarlaua 111, parcela 51/1, conform titlului de proprietate nr. 13250/22.11.2002, cu nr. cadastral nou 12990, afectat de stocarea temporara a deseurilor municipale.

10.Proiect de hotarare privind atribuirea denumirii de "Complex sportiv municipal" bazei sportive a Colegiului National Liviu Rebreanu, adoptarea unor masuri de reabilitare, sistematizare verticala si privind utilizarea bazei sportive

11.Proiect de hotarare privind transmiterea in administrarea Directiei comunicare a cabanei din Dealul Dumitrei, proprietate publica a municipiului Bistrita, in vederea desfasurarii de activitati de turism si includerii in circuitul public.

12.Proiect de hotarare privind infiintarea pietei agroindustriale "Viisoara"

13.Proiect de hotarare privind infiintarea biroului consilierilor locali

 

Diverse

 1. 14.  Raportul de activitate al administratorului Societatii Business Park Bistrita Sud aferent trimestrului IV 2014, comunicat cu adresa nr.47/ 08.01.2015, inregistrata la Primaria municipiului Bistrita cu nr.1565/08.01.2015.
  15.   Adresa nr.103360/22.12.2014 a ING Asigurari si Pensii, prin care se comunica schimbarea denumirii companiei ING Asigurari de Viata in NN Asigurari de Viata.

 

.

Foto - arhiva Marius Chiuzan.

 

0 comentarii3528 vizualizări08 ianuarie 2015
rss 2.0
rss 2.0