Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Vineri 05 Iunie 2020 - 4202 vizitatori azi
ANOFM faciliteaza obtinerea de locuri de munca in domeniul constructiilor in Israel.

Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca anunta cetatenii romani ca pot obtine locuri de munca in constructii, in Israel, incepand cu anul 2015. Angajarea se face in baza Protocolului privind recrutarea muncitorilor romani pentru lucrari temporare in domeniul constructiilor in Statul Israel, incheiat la 24 iunie 2014 intre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice din Romania si Ministerul Afacerilor Interne din Israel, aprobat prin HG nr.958/2014 si publicat in M.O. nr.807.2014. Protocolul este pus in aplicare de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca din Romania si Autoritatea pentru Populatie, Emigrare si Frontiera din Israel.

Persoanele interesate trebuie sa aiba calificare/experienta in meseriile:

•     dulgheri pentru cofraje de constructie industrializata (cunoasterea citirii planurilor de constructii este obligatorie);

•     fierari - betonisti, indoirea fierului (cunoasterea citirii planurilor de constructii este obligatorie);

•     zidari - faiantari, acoperirea podelelor si peretilor cu faianta (cunoasterea citirii planurilor de constructii este obligatorie);

•     zidari - tencuitori pentru lucrari de tencuit.

De asemenea, cei interesati trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

•     sa nu fi lucrat anterior in Israel;

•     sa nu aiba rude de gradul I care lucreaza deja in aceasta tara, cu exceptia fratilor;

•     sa nu aiba cazier judiciar;

•     sa fie apti psihic si fizic de munca intensa in conditiile climatice specifice statului de destinatie, inclusiv munca la inaltime si manipulare de greutati;

•     sa nu sufere de anumite boli cronice.

Contractele de munca se incheie pentru o perioada de un an, cu posibilitatea de prelungire pana la o durata maxima de 63 luni. Salariu lunar minim brut estimat este de 1.540 dolari americani.

 Persoanele interesate se pot inscrie la agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca sau a municipiului Bucuresti din raza de domiciliu, cu urmatoarele documente:

- cerere tip;

- curriculum vitae;

- declaratie - tip bilingva;

- copie Carte de identitate;

- copie Pasaport;

- copii ale actelor de studii si de calificare (toate paginile scrise), dupa caz;

- copii ale documentelor care atesta experienta, vechimea in munca, dupa caz;

- cazier judiciar valabil, in original.

Informatii legate de cazare, asigurare medicala, transport, viza, modalitatea de recrutare, cheltuieli ocazionate de procesul de recrutare, conditii de munca si de viata etc. se gasesc pe pagina web a Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca - www.anofm.ro .

 

   Serviciul Comunicare si Secretariatul Consiliului de Administratie.

0 comentarii2009 vizualizări19 ianuarie 2015
rss 2.0
rss 2.0