Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Duminica 17 Ianuarie 2021 - 11348 vizitatori azi
Rezultatele dezbaterilor din sedinta Consiliului Local al municipiului Bistrita din 5 februarie 2015.

1.Proiect de hotarare privind darea in administrare, cu titlu gratuit, in favoarea Societatii AQUABIS S.A. Bistrita, a unor terenuri in suprafata de 3.980 mp, situate in municipiul Bistrita, pentru realizarea proiectului "Extindere de retele de alimentare cu apa, canalizare, tratare ape uzate si bransamente individuale in localitati din judetul Bistrita-Nasaud" finantat prin POS Mediu - Axa Prioritara 1.Hotararea a fost adoptata cu 16 voturi "pentru", in forma prezentata de initiator. Ordinea de zi a fost completata cu doua proiecte de hotarari:

 
2. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului municipiului Bistrita in Adunarea Generala a Asociatiei "Produs in Bistrita-Nasaud".
Prin vot secret, domnul Luca Razoare, director executiv al Directiei de administrare a pietelor municipiului Bistrita, a fost desemnat in calitate de reprezentant al municipiului Bistrita in Adunarea Generala a Asociatiei "Produs in Bistrita - Nasaud".
Hotararea a fost adoptata cu 15 voturi "pentru" si 1 vot impotriva, in forma prezentata de initiator.
 
3. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici si a cofinantarii proiectului "Extindere de retele alimentare cu apa, canalizare, tratare ape uzate si bransamente individuale in localitati din judetul Bistrita-Nasaud" finantat prin POS Mediu - Axa Prioritara 1.
Hotararea a fost adoptata cu 16 voturi "pentru", in forma prezentata de initiator.

 
Doua proiecte de hotarari au fost retrase de catre initiator de pe ordinea de zi:
 
1. Proiect de hotarare privind insusirea modificarilor si completarilor inventarului domeniului public al municipiului Bistrita, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Bistrita nr. 187 / 30.09.2009, cu modificarile si completarile ulterioare.
 

2. Proiect de hotarare pentru aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Bistrita pentru activitati nonprofit de interes local in anul 2015.

 

http://www.primariabistrita.ro

0 comentarii2310 vizualizări06 februarie 2015
rss 2.0
rss 2.0