Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Marti 26 Ianuarie 2021 - 22748 vizitatori azi
Sedinta extraordinara in data de 12 februarie 2015 a Consiliului local Bistrita.

Primarul municipiului Bistrita;avand in vedere:prevederile art.39 alin.2, alin.3, alin.5 si alin.6 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;prevederile art.39, alin.2 si alin.3, ale art.40 alin.1, alin.7 din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului local al municipiului Bistrita aprobat prin Hotararea nr.250/26.11.2009 a Consiliului local al municipiului Bistrita;in temeiul art.68 alin.1, art.115 alin.1 lit."a" din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, D I S P U N E :

 ART.1. - Se convoaca Consiliul local al municipiului Bistrita in sedinta extraordinara, in data de 12 februarie 2015, ora 14,00. Sedinta va avea loc in sala de sedinte a Primariei municipiului Bistrita, cu urmatoarea

 ordine de zi:

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii Business Park Bistrita pe anul 2015

2. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic al municipiului Bistrita R.A. pe anul 2015

3. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Bistrita pe anul 2015

 

 

PRIMAR,

OVIDIU TEODOR CRETU

 

AVIZ DE LEGALITATE

   SECRETAR

FLOARE GAFTONE

 

 

 

Bistrita, la 9 FEBRUARIE 2015

Nr. 90

SA/ex.4

.

Foto - arhiva Marius Chiuzan.

0 comentarii2569 vizualizări10 februarie 2015
rss 2.0
rss 2.0