Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Luni 18 Ianuarie 2021 - 14554 vizitatori azi
Sedinta ordinara, in data de 26 februarie 2015 a Consiliului local al municipiului Bistrita.

ART.UNIC - Se convoaca Consiliul local al municipiului Bistrita in sedinta ordinara, in data de 26 februarie 2015, ora 14,00. Sedinta va avea loc in sala de sedinte a Primariei municipiului Bistrita, cu urmatoarea ordine de zi:

 1.        Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate - revizia 2014 si indicatorii tehnico-economici revizia 2014 ai proiectului Sistem de management integrat al deseurilor solide in judetul Bistrita-Nasaud CCI nr.2007 RO 161 PR 013 SMIS - CSNR 1385

 1. 2.        Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Centru intermodal str.Garii, str.Rodnei, str.Industriei, str.Tarpiului, str.Trandafirilor, str.Artarilor" in municipiul Bistrita, beneficiar Municipiul Bistrita
 2. 3.     Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarea terenului in suprafata de 331 mp mp, identificat in CF 56857, nr. cadastral 4776, situat in municipiul Bistrita str. Zorilor nr.22
 3. 4.     Proiect de hotarare pentru privind aprobarea listei de prioritate pentru anul 2015 cuprinzand persoanele indreptatite sa beneficiaze de o locuinta sociala     
 4. 5.     Proiect de hotarare privind aprobarea listei de prioritate pentru anul 2015, cuprinzand chiriasii evacuati sau care urmeaza sa fie evacuati din locuintele retrocedate in natura fostilor proprietari, in baza legilor proprietatii, indreptatiti sa beneficieze de locuinta sociala
 5. 6.     Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a suprafetei de 40 mp pe cosul de fum si 5 mp la baza cosului de fum situat in municipiul Bistrita, str.Zefirului nr.1, in vederea instalarii unor echipamente pentru statii de comunicatii mobile usoare
 6. 7.        Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii si a pretului de vanzare pentru terenul in suprafata de 252 mp, proprietate privata a municipiului Bistrita, situat in municipiul Bistrita, localitatea componenta Viisoara DN 17, UTR 28, in favoarea S.C. COMPEXIT TRADING S.R.L., teren aferent spatiului de expunere autoturisme si service-auto
 7. 8.        Proiect de hotarare privind insusirea modificarilor si completarilor inventarului domeniului public al municipiului Bistrita, aprobat prin Hotararea nr.187/30.09.2009 a Consiliului local al municipiului Bistrita, cu modificarile si completarile ulterioare
 8. 9.        Proiect de hotarare privind dezmembrarea terenului proprietatea publica a municipiului Bistrita in suprafata de 2.553.891 mp, identificat in CF Bistrita 61245, nr. cadastral 61245, precum si alipirea cu terenul in suprafata de 25.000 mp, identificat in CF Bistrita nr.59831 si nr. cadastral 59831, situat in localitatea componenta Unirea, Zona Poligon
 9. 10.   Proiect de hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a unor terenuri proprietatea publica a municipiului Bistrita, situate in municipiul Bistrita, localitatea componenta Unirea, Dealul Cocos, in scop agricol
 10. 11.   Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de inchiriere nr.3414/242-245/E/02.03.2007, incheiate cu SC ROMTELECOM SA, actual TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A., pentru terenul proprietatea publica a municipiului Bistrita, pe care sunt amplasate 4 dulapuri telefonice stradale
 11. 12.   Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei contractului de inchiriere nr.3/5/E/20.01.2011, incheiat cu SC ROMTELECOM SA, actual TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.,pentru terenul proprietatea publica a municipiului Bistrita, pe care sunt amplasate cabine telefonice
 12. 13.   Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica deschisa a bazei sportive pentru tenis de camp, avand suprafata totala de 1197 mp, proprietatea publica a municipiului Bistrita, situata in str.Cuza Voda nr.4-6, in vederea intretinerii si exploatarii acesteia
 13. 14.   Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Amenajarea strazii Slatinita de la km 5+172 la km 6+172, municipiul Bistrita"
 14. 15.   Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de Avizare pentru Lucrari de Interventii pentru obiectivul de investitii: ’’Reabilitare si modernizare Gradinita cu program prelungit nr.3 si Cresa nr.3, str.Aleea Plaiesului’’
 15. 16.   Proiect de hotarare privind aprobarea actului aditional nr.1 la contractul de asociere nr.72/20.09.2013 si a actului aditional nr.1 la contractul de comodat nr.72c/20.09.2013, incheiate cu E.ON GAZ DISTRIBUTIE SA TARGU MURES
 16. 17.   Proiect de hotarare pentru aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Bistrita pentru activitati nonprofit de interes local in anul 2015
 17. 18.   Proiect de hotarare privind modificarea tarifelor de transport public local de persoane, efectuat prin curse regulate, in municipiul Bistrita si localitatile componente
 18. 19.   Proiect de hotarare privind atribuirea unei licente de traseu pentru transport persoane prin curse regulate speciale operatorului de transport SC TREHOS BIS IMPEX SRL Bistrita
 19. 20.   Proiect de hotarare privind acordarea normei de hrana personalului din cadrul Politiei Locale a municipiului Bistrita
 20. 21.   Proiect de hotarare privind incetarea de drept a mandatului de consilier local a doamnei Ilies Narcisa Simona
 21. 22.   Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local al domnului Benta Gavrila
 22. 23.   Proiect de hotarare privind actualizarea componentei Consiliului local al municipiului Bistrita
 23. 24.   Proiect de hotarare privind actualizarea componentei comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Bistrita

Diverse:

25. Plangerea prealabila nr.IID667/14.01.2015 a Institutiei Prefectului - Judetul Bistrita-Nasaud, inregistrata la Primaria municipiului Bistrita cu nr.4773/19.01.2015, cu privire la Hotararea Consiliului local al municipiului Bistrita nr.122/27.11.2014 privind inchirierea locuintei proprietate publica a municipiului Bistrita, situata in municipiul Bistrita, str.Gheorghe Sincai nr.3, in favoarea domnului Ferencz Iosif, cu destinatia de locuinta de serviciu.

26. Plangerea prealabila nr.IID192/21.01.2015 a Institutiei Prefectului - Judetul Bistrita-Nasaud, inregistrata la Primaria municipiului Bistrita cu nr.6470/23.01.2015, cu privire la Hotararea Consiliului local al municipiului Bistrita nr.140/17.12.2014 privind modificarea contractului de concesiune nr.18292/805/05.10.2000 incheiat cu S.C. "MERCURCOM IMPEX" S.R.L., pentru terenul in suprafata de 2.319 mp, situat in municipiul Bistrita, Calea Moldovei, nr.13A

27. Plangerea prealabila nr.IID192/21.01.2015 a Institutiei Prefectului - Judetul Bistrita-Nasaud, inregistrata la Primaria municipiului Bistrita cu nr.6470/23.01.2015, cu privire la Hotararea Consiliului local al municipiului Bistrita nr.142/17.12.2014 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica deschisa a bazei sportive pentru tenis de camp, avand suprafata totala de 1197 mp, proprietatea publica a municipiului Bistrita, situata str.Cuza Voda nr.4-6, in vederea intretinerii si exploatarii acesteia

28. Petitia nr.6202/22.01.2015 a domnilor Isip Nicolae, Bresfelean Maria Gabriela, Dobritan Elisabeta, Sarb Onisor, Petrovan Maria, Moldovan Mihail, Petrus Saveta, Gergeli Etelka, Puscas Fabiana, prin care solicita discutarea in regim de urgenta in cadrul consiliului local a situatiei generate de nepunerea in aplicare de catre Primaria municipiului Bistrita a Sentintei civile nr.7275/2009 si a Deciziei civile nr.153/R/2010.

29. Cererea nr.8087/29.01.2015 a locatarilor din municipiul Bistrita, str.Dogarilor nr.15 sc.A, prin care solicita pavarea intrarii la blocul in care locuiesc, odata cu pavarea portiunii de strada de la Centrul pentru Persoane Varstnice pana la Turnul Dogarilor.

30. Informarea Directiei Patrimoniu cu privire la solicitarea societatii SCHAMROCK SRL Bistrita, de achizitionare de catre Municipiul Bistrita a investitiilor realizate la terenul de sport din incinta Scolii Gimnaziale nr.4 Bistrita.

31. Cererea domnului Ros Macedon din municipiul Bistrita, str.Freziei nr.19, inregistrata la Primaria municipiului Bistrita cu nr.11.132/10.02.2015 prin care solicita realizarea lucrarilor necesare in vederea introducerii curentului electric pe strada Freziei.

32. Memoriul domnului Balan Marius, reprezentantul unor cetateni si agenti economici din Bistrita, Bulevardul Independentei Nord, inregistrat la Primaria municipiului Bistrita cu nr.8006/29.01.2015 prin care solicita amenajarea unor parcari ecologice in fata imobilelor cu numerele 16-24 si pana la poarta Spitalului.

33. Adresa Partidului Ecologist Roman inregistrata la Primaria municipiului Bistrita cu nr.5579/21.01.2015 prin care isi arata numultumirea fata de desfiintarea celor doua grupuri sanitare din Piata Unirii si Centrul Istoric al municipiului Bistrita.

 

 

0 comentarii3192 vizualizări20 februarie 2015
rss 2.0
rss 2.0