Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Vineri 05 Martie 2021 - 13170 vizitatori azi
Rezultatele dezbaterilor din sedinta Consiliului Local al municipiului Bistrita din 10 februarie.
Ieri, 10 februarie 2011, de la ora 16.00, Consiliul Local al municipiului Bistrita s-a reunit in sedinta extraordinara pentru a dezbate cele doua proiecte inscrise pe ordinea de zi:
 1. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei publice locale "Ocolul Silvic al municipiului Bistrita" R.A. pe anul 2011.
Regia publica locala "Ocolul Silvic al municipiului Bistrita" R.A. a prezentat spre analiza si aprobare bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011, elaborat in conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finantelor, nr. 616/04.05.2000, pentru aprobarea Normelor Metodologice privind intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli de catre agentii economici.
Dupa cum se arata in documentatia anexata proiectului de hotarare, bugetul pe anul 2011 al Regiei publice locale "Ocolul Silvic al municipiului Bistrita" R.A. asigura cheltuielile de functionare ale regiei in functie de nivelul nevoilor, astfel: veniturile totale sunt estimate la suma de 2.124.994 lei, suma compusa din veniturile de exploatare - 2.118.994, respectiv venituri financiare - 6.000 lei.
Cheltuielile de functionare programate asigura acoperirea cheltuielilor cu salariile si celelalte cheltuieli ale regiei, conform legii.
Cheltuielile totale de exploatare pe anul 2011 sunt in suma totala de 1.660.482 lei. Cheltuielile pentru exploatare se compun din: cheltuieli materiale; cheltuieli de personal; cheltuieli de capital si cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele (amortizarea aferenta imobilizarilor necorporale si corporale); cheltuieli de protocol; cheltuieli de reclama si publicitate; tichete de masa; alte cheltuieli.
Principalele obiective de investitii pentru care s-au asigurat surse de finantare in anul 2011 sunt: pepiniera silvica; lucrare de reconstructie ecologica teren degradat (15% surse proprii); lucrare de reconstructie ecologica teren degradat (85% fonduri de mediu); lucrari de amenajare Heliport si Aerodrom inierbat, in suma de 15.000 lei; lucrari de amenajare pasune impadurita 140 ha, in suma de 8.040 lei; dotari independente, in suma de 4.300 lei.
Proiectul de hotarare a fost adoptat cu 20 de voturi "pentru", in forma propusa de initiator.
 
2. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Bistrita pe anul 2011.
Avand in vedere, modificarile aduse in anul 2010 la Legea finantelor publice locale nr. 273/2006, incepand cu anul 2011, la intocmirea bugetului general al autoritatilor publice locale se au in vedere urmatoarele:
· Bugetul general - cuprinde sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare.
         - Sectiunea de functionare - parte de baza obligatorie a bugetului local, cuprinde veniturile necesare acoperirii cheltuielilor curente pentru realizarea atributiilor si competentelor stabilite prin lege, specifice unitatii administrativ-teritoriale, precum si cheltuielile curente respective.
         - Sectiunea de dezvoltare - parte complementara a bugetului local, cuprinde veniturile afectate cheltuielilor de capital, potrivit politicilor de dezvoltare la nivel local, precum si cheltuielile de capital respective.
· Bugetul veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local, care cuprinde excedentul exercitiului financiar al anului precedent (Fondul de Rulment) si taxele speciale, a fost eliminat din bugetul general, urmand ca, din anul 2011, taxele speciale sa fie cuprinse in veniturile bugetului local fara a se mai pastra destinatia pentru care au fost instituite, iar excedentul (Fondul de Rulment) se inscrie la sectiunea de dezvoltare, ca deficit al acestei sectiuni.
 
Prin proiectul de hotarare s-au propus urmatoarele:
- aprobarea bugetului general de venituri si cheltuieli al municipiului Bistrita pe anul 2011;
- aprobarea bugetului local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe, pe sectiuni;
- aprobarea utilizarii excedentului anual al bugetului local al municipiului Bistrita pe anul 2011 pentru sectiunea de dezvoltare;
- aprobarea bugetului institutiilor publice si al activitatilor finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local pe anul 2011, pe sectiuni;
- aprobarea bugetului institutiilor publice si al activitatilor finantate integral din venituri proprii pe anul 2011, pe sectiuni;
- aprobarea programului de investitii publice pe anul 2011;
- aprobarea programului anual pentru acordarea de finantari nerambursabile de la bugetul local alocate pentru activitati nonprofit de interes local pe anul 2011.
Modificari: in timpul dezbaterilor au fost propuse si aprobate cateva obiective noi, finantarea acestora necesitand relocarea unor sume stabilite initial pentru materializarea altor actiuni sau proiecte.
S-au aprobat, astfel, 130 mii lei pentru achizitionarea unui pian pentru Liceul de Muzica "Tudor Jarda" Bistrita, respectiv 80 mii lei in vederea cumpararii a cinci scaune stomatologice pentru cabinetele medicale scolare dentare. Suma propusa initial pentru a cincea editie a Festivalului de teatru pentru liceu - in colaborare cu CLTineri, a fost majorata la 15 mii lei (in corelare, fiind diminuata cu 5 mii lei suma propusa initial pentru elaborarea unui album al municipiului Bistrita). La fel, la 20 mii lei s-a majorat suma stabilita initial pentru desfasurarea Concursului National de Interpretare a muzicii culte "Sigismund Toduta", corelativ fiind diminuata cu 5 mii lei suma propusa pentru Ziua Tineretului "Tanar pentru tineri".
Proiectul de hotarare a fost adoptat cu 13 voturi "pentru".

http://ziar.primariabistrita.ro/portal/bistrita/ziar/portal.nsf/AllByUNID/3DC11DE820D5B8A9C225783400342487?OpenDocument
11.02.2011
0 comentarii2940 vizualizări11 februarie 2011
rss 2.0
rss 2.0