Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Vineri 05 Martie 2021 - 12264 vizitatori azi
In 17 februarie 2011 -sedinta extraordinara a Consiliului Local Bistrita.
Joi, 17 februarie, Consiliul Local al municipiului Bistrita se va reuni in cadrul unei a doua sedinte extraordinare programata pentru luna aceasta. Sedinta va incepe la ora 16.00 si se va desfasura in sala de sedinte a Primariei municipiului Bistrita. Ordinea de zi contine 10 proiecte de hotarare:
 
1. proiect de hotarare privind constituirea Comisiei locale de ordine publica a municipiului Bistrita si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al acesteia;
- initiator: Primarul municipiului Bistrita
 
2. proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei contractului de inchiriere a terenului de sport, proprietatea publica a municipiului Bistrita, in suprafata de 1.000 mp, situat in incinta Scolii Generale nr. 2 Bistrita, in favoarea S.C. "SPORTS ARENA" S.R.L.;
- initiator: Primarul municipiului Bistrita
 
3. proiect de hotarare privind prelungirea contractului de comodat incheiat cu Asociatia Handicapatilor Fizic Bistrita pentru spatiul in suprafata de 68,8 mp, situat in municipiul Bistrita, Piata Centrala nr. 21;
- initiator: Primarul municipiului Bistrita
 
4. proiect de hotarare privind aprobarea parcelarii terenului in suprafata de 659 mp, situat in municipiul Bistrita, str. Dobrogeanu Gherea nr. 9, coproprietari Statul Roman, Simionca Alexandru si sotia Simionca Veronica, Pop Romulus Tarzan si sotia Lucretia Marinela;
- initiator: Primarul municipiului Bistrita
 
5. proiect de hotarare privind atribuirea cu titlu gratuit a spatiului cu alta destinatie decat cea de locuinta situat in municipiul Bistrita, B-dul Independentei nr. 24 - 26, in favoarea Organizatiei Nationale "Cercetasii Romaniei";
- initiator: Primarul municipiului Bistrita
 
6. proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de avizare pentru lucrari de interventii la obiectivul de investitii "REABILITARE POD PESTE RAUL BISTRITA PE STR. AVRAM IANCU, MUNICIPIUL BISTRITA";
- initiator: Primarul municipiului Bistrita
 
7. proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul Directiei Servicii Publice Bistrita;
- initiator: Primarul municipiului Bistrita
 
8. proiect de hotarare pentru aprobarea sustinerii financiare a activitatii sportive desfasurate de Asociatia "Club Sportiv Fotbal Gloria 1922" Bistrita;
- initiator: Primarul municipiului Bistrita
 
9. proiect de hotarare pentru aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Bistrita pentru activitati nonprofit de interes local in anul 2011;
- initiator: Primarul municipiului Bistrita
 
10. proiect de hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii nr. 49/ 25.03.2010 privind participarea municipiului Bistrita, in calitate de partener, la realizarea proiectului "OSEPA", finantat prin programul INTERREG IVC, initiat de Asociatia Municipiilor din Grecia (KEDKE).
- initiator: Primarul municipiului Bistrita
11.02.2011
0 comentarii2772 vizualizări14 februarie 2011
rss 2.0
rss 2.0