Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Joi 26 Noiembrie 2020 - 646 vizitatori azi
Sedinta ordinara a Consiliul local Bistrita in data de 26 martie 2015.

Se convoaca Consiliul local al municipiului Bistrita in sedinta ordinara, in data de 26 martie 2015, ora 14,00. Sedinta va avea loc in sala de sedinte a Primariei municipiului Bistrita, cu urmatoarea ordine de zi:1.Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al municipiului Bistrita

2. Proiect de hotarare privind prelungirea Contractului de delegare a gestiuniii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate in municipiul Bistrita nr.3/D din 29.05.2009

 1. 3.     Proiect de hotarare privind modificarea Criteriilor de atribuire aprobate prin Hotararea nr.90/10.09.2014 a Consiliului local al municipiului Bistrita pentru modificarea Hotararii nr.68/03.07.2014 privind reglementarea activitatii de maturat, spalat, stropirea si intretinerea cailor publice, a activitatii de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea acestora unitatilor de ecarisaj, precum si a activitatii de colectare, transport si neutralizare a deseurilor animaliere provenite din gospodariile populatiei

 2. 4.     Proiect de hotarare privind aprobarea Planurilor de ocupare ale functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Bistrita si al serviciilor si institutiilor publice de interes local pentru anul 2015

 1. 5.     Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat incheiat intre Municipiul Bistrita si Colegiul National "Liviu Rebreanu" Bistrita, pentru imobilul situat in municipiul Bistrita, str.Spiru Haret nr.6, etaj I, cu destinatia de "Biblioteca Scolara"

 2. 6.     Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat incheiat intre Municipiul Bistrita si Inspectoratul Scolar Judetean Bistrita-Nasaud, pentru imobilul situat in str.Castanului, nr.2, sc.A, ap.3 si sc.D, ap.44, parter, cu destinatia de "Activitati social culturale - Gradinita de copii"

 3. 7.        Proiect de hotarare privind dezmembrarea terenului proprietatea publica a municipiului Bistrita in suprafata de 2.553.891 mp, identificat in CF Bistrita 61245, nr.cadastral 61245, precum si alipirea terenului in suprafata de 25.000 mp, identificat in CF Bistrita nr.59831 si nr.cadastral 59831, situat in localitatea componenta Unirea, Zona Poligon

 4. 8.        Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica deschisa a terenului proprietatea publica a municipiului Bistrita, situat in municipiului Bistrita, localitatea componenta Unirea, Dealul Cocosului, in scop agricol

 5. 9.        Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului local al municipiului Bistrita nr.222/23.12.2008 privind stabilirea unor masuri pentru imbunatatirea calitatii vietii prin cresterea suprafetelor de spatii verzi amenajate in intravilanul municipiului Bistrita si localitatile componente

 6. 10.   Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii unor terenuri proprietatea publica a municipiului Bistrita, care au fost transmise in administrarea Societatii AQUABIS S.A., pentru realizarea proiectului "Extindere de retele de alimentare cu apa, canalizare, tratare ape uzate si bransamente individuale in localitati din judetul Bistrita-Nasaud" finantat prin POS Mediu - Axa Prioritara 1

 7. 11.   Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii nr.79/27.06.2013 a Consiliului local al municipiului Bistrita privind stabilirea unor masuri de valorificare a spatiilor proprietatea publica a municipiului Bistrita, situate in punctele termice din municipiu

 8. 12.   Proiect de hotarare privind acordarea normei de hrana personalului din cadrul Politiei Locale a municipiului Bistrita

 9. 13.   Proiect de hotarare pentru aprobarea proiectelor care vor beneficia de cofinantare de la bugetul local al municipiului Bistrita in conformitate cu Hotararea nr.21/26.02.2015 a Consiliului local al municipiului Bistrita pentru aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Bistrita pentru activitati nonprofit de interes local in anul 2015

 10. 14.   Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Extindere retele de gaze naturale pentru alimentarea Parcului Industrial Bistrita Sud"

 11. 15.   Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Dispecerat operativ pentru ordine publica si servicii de protectie civila", str.Constantin Dobrogeanu Gherea nr.15, municipiul Bistrita, beneficiar Municipiul Bistrita

 12. 16.   Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Extindere intravilan in vederea construirii de locuinte individuale" in municipiul Bistrita, Ridul La Soare, beneficiar Doce Ioan

 13. 17.   Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de instituire si administrare a taxei speciale de salubrizare in municipiul Bistrita

 14. 18.   Proiect de hotarare privind stabilirea unor masuri de organizare si exploatare a pajistilor permanente aflate in proprietatea publica a municipiului Bistrita pentru anul 2015

 15. 19.   Informare privind activitatea asistentilor personali desfasurata in Semestrul II 2014

20. Notificarea domnilor Coptil Valentin si Coptil Viorica, Mogovan Oltitia, Craciun Ioan si Craciun Adriana, Fechete Iacob si Fechete Viorica, Fechete Alexandru si Fechete Marina din Bistrita, prin Cabinet de Avocat Valer Covrig-Cudrec, inregistrata la Primaria municipiului Bistrita cu nr.101286/15.12.2014, prin care solicita luarea tuturor masurilor legale ce se impun in vederea deschiderii accesului public la str.Grigore Moisil integral si asigurarea legaturii cu str.Grigore Pletosu, proprietatea publica a municipiului Bistrita.

21. Adresa nr.194/13.01.2015 a Spitalului Judetean de Urgenta Bistrita, inregistrata la Primaria municipiului Bistrita cu nr.2676/13.01.2015, prin care solicita alocarea in anul 2015 a sumei de 2.000.000 lei de la bugetul local pentru intretinere, functionare si investitii si Informarea nr.66727/20.08.2014 a Administratorului Public, Directiei Economie si Directiei Administratie Publica.

22. Adresa Centrului Judetean pentru Cultura Bistrita-Nasaud nr.911/29.12.2014, inregistrata la Primaria municipiului Bistrita cu nr.104255/30.12.2014 prin care solicita Consiliului local al muncipiului Bistrita acceptul de donatie catre Municipiul Bistrita cu titlu gratuit pentru a fi incluse in patrimoniul cultural, a lucrarilor de arta - busturile compozitorilor Tudor Jarda si Nicolae Bretan si a protopopului Grigore Pletosu.

23. Informarea nr.3653/15.01.2015 a Directiei Patrimoniu cu privire la oferta de pret depusa de catre SC CONSULT IMOBIL SRL pentru un bloc de locuinte in regim de inaltime P+6E situat in Bistrita, str.Subcetate, cu un numar de 68 unitati locative.

24. Diverse:

 

.

Foto - arhiva Marius Chiuzan.

0 comentarii3003 vizualizări19 martie 2015
rss 2.0
rss 2.0