Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Vineri 05 Martie 2021 - 11828 vizitatori azi
Sedinta extraordinara in data de 15 aprilie 2015 a Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud.

DISPOZITIE privind convocarea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud in sedinta extraordinara la data de 15 aprilie 2015, ora 15.00

 Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud; Avand in vedere:

-         Hotararea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr. 40/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, cu modificarile si completarile ulterioare;

-         avizul de legalitate nr. IAa/5846/10.04.2015 al Serviciului juridic, contencios, resurse umane.

 In temeiul prevederilor art. 94 alin. (2) si art. 106 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 DISPUNE:

         Art.1. Se convoca Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud in sedinta extraordinara la data de 15 aprilie 2015, ora 15.00, in sala de sedinte a Palatului Administrativ al judetului Bistrita-Nasaud, cu urmatorul proiect al ordinii de zi:

  1. 1.   Proiect de hotarare pentru aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul judetului Bistrita-Nasaud pentru activitati nonprofit de interes judetean in anul 2015.

Initiator: Emil Radu Moldovan - presedinte Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud

  1. 2.   Proiect de hotarare pentru completarea Anexei nr. 2 la Hotararea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr. 29 din 19.10.1999 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al judetului Bistrita-Nasaud, cu modificarile si completarile ulterioare.

Initiator: Emil Radu Moldovan - presedinte Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud

 

 

 

  1. 3.   Proiect de hotarare privind constituirea dreptului de administrare in favoarea Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca asupra imobilului "Sediu administrativ si teren aferent", situat in municipul Bistrita, Piata Centrala nr. 29, proprietate publica a judetului Bistrita-Nasaud.

Initiator: Emil Radu Moldovan - presedinte Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud

  1. 4.   Proiect de hotarare privind completarea Hotararii Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr. 16 din 10.02.2015 privind aprobarea modificarii tarifului de preluare a deseurilor municipale in vederea depozitarii, perceput de S.C. VITALIA SERVICII PENTRU MEDIU TRATAREA DESEURILOR S.R.L. Boldesti-Scaeni in baza Contractului de Concesiune nr. 34/04.01.2013 privind Delegarea prin Concesiune a Serviciului Public de Management si Operare a Centrului de Management Integrat al Deseurilor Tarpiu, judetul Bistrita-Nasaud. 

     Initiator: Emil Radu Moldovan - presedinte Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud

 

Art.2. Prezenta dispozitie se aduce la cunostinta publica prin mass-media locala si pe site-ul www.portalbn.ro.

    Art.3. Prezenta dispozitie se comunica de catre Serviciul administratie si relatii publice cu: 

                - Administratorul public

                - Directia administratie locala

                - Directia economica

                - Arhitect sef

- Directia dezvoltare durabila

- Directia tehnica, investitii, lucrari publice

                - Compartiment audit public intern

                - Birou achizitii publice, urmarire contracte

                - Compartiment Cabinet presedinte

                - Institutiile si serviciile publice subordonate consiliului judetean

        - Institutia Prefectului judetul Bistrita-Nasaud.

 

PRESEDINTE,

EMIL RADU MOLDOVAN

 

 

 

 

                                       Aviz de legalitate:

     SECRETARUL JUDETULUI,

               IOSIF REDL

Nr. 77

Din 10.04.2015

RM/2 ex.

.

Foto- arhiva Marius Chiuzan.

0 comentarii2534 vizualizări14 aprilie 2015
rss 2.0
rss 2.0