Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Vineri 05 Martie 2021 - 11134 vizitatori azi
Sedinta ordinara a Consiliului local al municipiului Bistrita in 30 aprilie 2015.

ART.UNIC - Se convoaca Consiliul local al municipiului Bistrita in sedinta ordinara, in data de 30 aprilie 2015, ora 14,00. Sedinta va avea loc in sala de sedinte a Primariei municipiului Bistrita, cu urmatoarea

ordine de zi:

 1. 1.  Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului local al municipiului Bistrita pe anul 2014
 2. 2.  Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local, bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local, bugetul creditelor interne si bugetul fondurilor externe nerambursabile al municipiului Bistrita pe Trim I 2015
 3. 3.  Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Extindere intravilan in vederea construirii de locuinte individuale", in municipiul Bistrita, localitatea componenta Viisoara, Beneficiar Ulecan Maria     
 4. 4.  Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Extindere intravilan in vederea construirii de locuinte individuale", in municipiul Bistrita, Ridul la Soare, Beneficiar Doce Ioan
 5. 5.  Proiect de hotarare privind aprobarea Planului local de masuri 2015-2016 privind incluziunea minoritatii rome din municipiul Bistrita
 6. 6.  Proiect de hotarare privind stabilirea componentei Grupului de Lucru Local pentru Romii din municipiul Bistrita
 7. 7.  Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de inchiriere incheiate intre Municipiul Bistrita si societatea BECA SRL Bistrita, pentru terenurile apartinand domeniului public al municipiului Bistrita, str.Liviu Rebreanu nr.1 si nr.39, pe care sunt amplasate constructiile provizorii cu destinatia de "chiosc pentru comercializare carti, ziare si reviste"
 8. 8.   Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei contractului de inchiriere incheiat intre Municipiul Bistrita si societatea BETTY ICE SRL Bistrita, pentru terenul apartinand domeniului public al municipiului Bistrita, in suprafata de 7,3 mp, situat in str.Liviu Rebreanu nr.17, pe care este amplasata constructia provizorie cu destinatia de "chiosc pentru comercializare inghetata"
 9. 9.   Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr.117/05.06.2007 a Consiliului local al municipiului Bistrita privind stabilirea amplasamentului pentru statia de transfer a deseurilor in cadrul proiectului de mediu "Sistem integrat de management a deseurilor in judetul Bistrita-Nasaud", cu modificarile si completarile ulterioare
 10. 10.  Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei contractului de inchiriere incheiat intre Municipiul Bistrita si societatea GRIVIS SRL Bistrita, pentru terenul in suprafata de 50 mp, apartinand domeniului public al municipiului Bistrita, Calea Moldovei nr.14, in incinta Liceului cu Program Sportiv Bistrita, pe care este amplasata o constructie provizorie cu destinatia de chiosc alimentar

11. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unei suprafete de teren din Piata Decebal, in vederea amplasarii unui chiosc

 1. 12.   Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica deschisa a unui lot de teren in suprafata de 684 mp, identificat in CF 74326, nr.topo.74326, situat in municipiul Bistrita, localitatea componenta Sigmir, in vederea edificarii unei locuinte proprietate personala
 2. 13.   Proiect de hotarare privind prelungirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate in municipiul Bistrita nr.3/D din 29.05.2009
 3. 14.   Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de instituire si administrare a taxei speciale de salubrizare si stabilirea cuantumului acesteia in municipiul Bistrita
 4. 15.   Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii nr.31/29.03.2012 a Consiliului local al municipiului Bistrita privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare a sistemului de parcare cu plata din municipiul Bistrita
 5. 16.   Proiect de hotarare privind campania de informare a proprietarilor si detinatorilor de caini cu privire la obligativitatea inregistrarii si sterilizarii cainilor apartinand rasei comune
 6. 17.   Proiect de hotarare privind finantarea activitatii sportive in municipiul Bistrita

18. Proiect de hotarare de modificare a Hotararii Consiliului local al municipiului Bistrita nr.207/25.11.2010 privind aprobarea subventionarii serviciului de transport public local de persoane, efectuat prin curse regulate, in municipiul Bistrita si localitatile componente

 1. 19.   Informare privind absenteismul scolar si abandonul scolar al beneficiarilor ajutorului social, precum si cu privire la participarea parintilor la sedintele cu parintii.

20. Diverse

 

 

 

0 comentarii3157 vizualizări23 aprilie 2015
rss 2.0
rss 2.0