Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Duminica 09 August 2020 - 17252 vizitatori azi
Consiliul Local al municipiului Bistrita se va intruni joi, 28 mai 2015.

Sedinta va incepe la orele 14.00, se va desfasura in sala mare a Primariei municipiului Bistrita, iar ordinea de zi cuprinde:

1. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de instituire si administrare a taxei speciale de salubrizare si stabilirea cuantumului acesteia in municipiul Bistrita, pentru persoanele fizice care nu au incheiate contracte de salubrizare cu operatorul de salubrizare;

2. Proiect de hotarare privind aprobarea ajustarii tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare in municipiul Bistrita;

3. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Construire imobil nou pentru Gradinita nr. 2, str. Nicolae Balcescu nr. 38A", municipiul Bistrita;

4. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Asigurare utilitati aferente Centrului comunitar pentru tineret, str. Liviu Rebreanu nr. 18";

5. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Amenajare si modernizare Piata Centrala - concurs de solutii", municipiul Bistrita, beneficiar Municipiul Bistrita;

6. Proiect de hotarare privind preluarea in administrare de catre Municipiul Bistrita a unor bunuri imobile aflate in proprietatea Bisericii Evanghelice C.A. Bistrita;

7. Proiect de hotarare privind aprobarea cumpararii si a pretului de cumparare a unui teren in suprafata de 2072 mp, situat in municipiul Bistrita, str. Subcetate, F.N., identificat in CF nr. 73522, nr. cadastral 73522, proprietatea doamnei Cucerzan Claudia - Alina;

8. Proiect de hotarare pentru aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Bistrita pentru activitati nonprofit de interes local din subdomeniul sportul de performanta - jocuri sportive in anul 2015;

9. Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului de implementare la 4 ani a Planului de Actiune privind Energia Durabila (PAED) in municipiul Bistrita, elaborat in cadrul initiativei europene "Conventia Primarilor";

10. Proiect de hotarare privind acordul de principiu pentru infiintarea Liceului Maghiar Bistrita, incepand cu anul scolar 2015-2016;

11. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii de catre Municipiul Bistrita a spatiului in suprafata de 335 mp si a terenului in suprafata de 1.200 mp situat in municipiul Bistrita, Bulevardul Republicii nr. 18, proprietatea domnului Plaian Adrian Marian in vederea infiintarii Liceului Maghiar Bistrita;

12. Proiect de hotarare privind aprobarea cumpararii si a pretului de cumparare a terenului in suprafata de 300 mp, proprietatea Parohiei Reformate Sarata, situat in localitatea componenta Sarata, in vederea edificarii unei Capele Mortuare";

13. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor municipiului Bistrita in Adunarea Generala a Asociatilor (AGA) la S.C. BUSINESS PARK BISTRITA SUD S.R.L. si aprobarea contractului de mandat al acestora;

14. Proiect de hotarare privind constituirea comisiei de selectie a candidatilor pentru functiile de membri ai Consiliului de Administratie ai S.C. BUSINESS PARK BISTRITA SUD S.R.L.;

15. Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare si a Regulamentului de organizare si functionare a S.C. BUSINESS PARK BISTRITA SUD S.R.L.;

16. Proiect de hotarare privind aprobarea Intelegerii de Cooperare intre municipiul Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud din Romania si orasul Wiehl din Republica Federala Germania;

17. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica deschisa a unor spatii in suprafata de 200 mp, proprietatea publica a municipiului Bistrita, situate in incinta Liceului Tehnologic Forestier Bistrita, str. Zefirului nr. 1, cu destinatia de birouri;

18. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica deschisa a spatiului cu alta destinatie decat cea de locuinta situat in str. Liviu Rebreanu nr. 2-4, in suprafata de 104,82 mp, cu destinatia de "sediu asociatie" si numirea comisiei de organizare a licitatiei;

19. Proiect de hotarare privind acordarea despagubirilor in cazul vatamarilor corporale si a daunelor materiale survenite in urma unor accidente provocate de caderea arborilor aflati pe domeniul public al municipiului Bistrita;

20. Proiect de hotarare pentru stabilirea unor masuri si conditii privind edificarea constructiilor in extravilanul municipiului Bistrita;

21. Adresa Tribunalului Bistrita-Nasaud inregistrata la Primaria municipiului Bistrita cu nr. 38186/12.05.2015 prin care se comunica actiunea in anulare a Hotararii Consiliului local al municipiului Bistrita nr. 122/27.11.2014 privind inchirierea locuintei proprietate publica a municipiului Bistrita, situata in municipiul Bistrita, str. Gheorghe Sincai nr. 3, in favoarea domnului Ferencz Iosif, cu destinatia de locuinta de serviciu.

0 comentarii2408 vizualizări22 mai 2015
rss 2.0
rss 2.0