Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Luni 21 Septembrie 2020 - 7000 vizitatori azi
Sedinta ordinara la data de 27 mai 2015 a Consiliului Judetean B-N.

Se convoca Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud in sedinta ordinara la data de 27 mai 2015, ora 15ºº, in sala de sedinte a Palatului Administrativ al judetului Bistrita-Nasaud, cu urmatorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Centrului Judetean pentru Cultura Bistrita-Nasaud pentru anul 2015.

Initiator: Emil Radu Moldovan - presedinte Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului Judetean de Urgenta Bistrita pentru anul 2015.

Initiator: Alexandru Pugna - vicepresedinte Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud

 1. Proiect de hotarare privind reorganizarea activitatii Centrului German Bistrita prin trecerea de sub autoritatea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud in subordinea Complexului Muzeal Bistrita-Nasaud.

Initiator: Emil Radu Moldovan - presedinte Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud

 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud.

Initiator: Emil Radu Moldovan - presedinte Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Complexului Muzeal Bistrita-Nasaud pentru anul 2015.

Initiator: Alexandru Pugna - vicepresedinte Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica deschisa cu strigare a imobilului "Castel Teleki" monument istoric grupa "A", situat in localitatea Comlod nr. 35, comuna Milas, din domeniul privat al judetului Bistrita-Nasaud.

Initiator: Emil Radu Moldovan - presedinte Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud

 1. Proiect de hotarare privind prelungirea exercitarii cu caracter temporar a functiei publice de conducere de director executiv al Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor al judetului Bistrita-Nasaud, de catre doamna COTFAS LILIANA pe o perioada de 6 luni.

Initiator: Emil Radu Moldovan - presedinte Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud

 1. Proiect de hotarare privind privind aprobarea contului anual de executie bugetara pe anul 2014.

Initiator: Emil Radu Moldovan - presedinte Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului "Dotare cu aparatura medicala si mobilier medical a Spitalului Judetean de Urgenta Bistrita-Nasaud".

Initiator: Emil Radu Moldovan - presedinte Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud

 1. Proiect de hotarare privind acordul de principiu al Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud de asociere a Judetului Bistrita-Nasaud cu unele unitati administrativ-teritoriale din judet, pentru infiintarea unei Asociatii de Dezvoltare Intercomunitara in vederea dezvoltarii integrate a zonei turistice montane Singeorz-Bai - Muntii Rodnei.

Initiator: Emil Radu Moldovan - presedinte Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud

 1. Proiect de hotarare privind acordul de principiu al Consiliului Judetean de asociere a Judetului Bistrita-Nasaud cu unele unitati administrativ-teritoriale din judet, pentru infiintarea unei Asociatii de Dezvoltare Intercomunitara in vederea realizarii in comun a unor proiecte de dezvoltare si promovare a zonei turistice Valea Salautei din judetul Bistrita-Nasaud.

Initiator: Emil Radu Moldovan - presedinte Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud

 

 1. Proiect de hotarare privind acordul pentru transmiterea in administrarea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud a unui spatiu si teren aferent din imobilul inscris in Cartea Funciara nr. 26595 Comuna Bistrita-Bargaului, aflat in domeniul public al Comunei Bistrita-Bargaului, pentru functionarea unor servicii publice de interes judetean.

Initiator: Emil Radu Moldovan - presedinte Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud

 1. Raspuns la plangerea prealabila formulata in materie de contencios administrativ de catre Vitalia Servicii pentru Mediu - Tratarea Deseurilor S.R.L. impotriva Hotararii Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr. 57/2015.

 2. Diverse.

 

Art.2. Prezenta dispozitie se aduce la cunostinta publica prin mass-media locala si pe site-ul www.portalbn.ro .

 

Art.3. Prezenta dispozitie se comunica de catre Serviciul administratie si relatii publice cu:

- Administratorul public

- Directia administratie locala

- Directia economica

- Arhitect sef

- Directia dezvoltare durabila

- Directia tehnica, investitii, lucrari publice

- Compartiment audit public intern

- Birou achizitii publice, urmarire contracte

- Compartiment Cabinet presedinte

- Institutiile si serviciile publice subordonate consiliului judetean

- Institutia Prefectului judetul Bistrita-Nasaud.

 

PRESEDINTE,

EMIL RADU MOLDOVAN

 

 

 

Aviz de legalitate:

p. SECRETARUL JUDETULUI,

DIRECTOR EXECUTIV

Mica Oprea

 

 

Nr. 118

Din 22.05.2015

R.M./2 ex.

0 comentarii2247 vizualizări25 mai 2015
rss 2.0
rss 2.0