Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Duminica 07 Martie 2021 - 14906 vizitatori azi
Consiliul Judetean B-N in sedinta ordinara in 29 iulie 2015.

Se convoca Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud in sedinta ordinara la data de 29 iulie 2015, ora 15ºº, in sala de sedinte a Palatului Administrativ al judetului Bistrita-Nasaud, cu urmatorul proiect al ordinii de zi: 

1.     Proiect de hotarare privind aprobarea Monografiei economico-militare a judetului Bistrita-Nasaud pe anul 2015.

Initiator: Emil Radu Moldovan - presedinte Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud

 2.     Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii judetului Bistrita-Nasaud cu alte unitati administrativ-teritoriale pentru a constitui Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Zona turistica montana Singeorz-Bai - Muntii Rodnei", aprobarea Actului Constitutiv, Statutului si cotei de participare financiara la constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Zona turistica montana Singeorz-Bai - Muntii Rodnei".

Initiator: Emil Radu Moldovan - presedinte Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud

  1. 3.     Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare a Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud pentru trimestrul II al anului 2015 pe sectiunile de functionare si de dezvoltare.

Initiator: Emil Radu Moldovan - presedinte Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud

 4.     Proiect de hotarare privind a treia rectificare a bugetului local al Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud pe anul 2015 si a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii pe anul 2015 si a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2015.

Initiator: Emil Radu Moldovan - presedinte Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud

 5.     Proiect de hotarare privind sustinerea financiara a Clubului Sportiv Municipal Bistrita pentru echipa de handbal feminin senioare pentru sezonul competitional 2015-2016.

Initiator: Emil Radu Moldovan - presedinte Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud

 

  1. 6.     Proiect de hotarare privind modificarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud pentru anul 2015.

Initiator: Emil Radu Moldovan - presedinte Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud

 

  1. 7.     Proiect de hotarare privind achizitionarea de servicii juridice de asistenta si reprezentare a Judetului Bistrita-Nasaud si a Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, in dosarul civil nr. 746/33/2015 aflat pe rolul Curtii de Apel Cluj.

Initiator: Emil Radu Moldovan - presedinte Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud

 

  1. 8.     Proiect de hotarare pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotararea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr. 49/2014 privind aprobarea organigramei si a statului de functii  ale  Camerei Agricole Judetene Bistrita-Nasaud pentru anul 2014.

Initiator: Alexandru Pugna - vicepresedinte Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud

 

  1. 9.      Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei pentru avizarea lucrarilor de interventie si a Indicatorilor Tehnico-Economici aferenti obiectivului "Modernizare  DJ 172D:  Muresenii Birgaului (DN17) - Lac Colibita - Colibita - Bistrita Birgaului (DN17) - (DN17) Josenii Birgaului - Strimba - Ilva Mica (DN17D) - Poiana Ilvei - Magura Ilvei - Ilva Mare - Lunca Ilvei - limita judet Suceava, judetul Bistrita-Nasaud" ("Poarta Transilvaniei").

Initiator: Emil Radu Moldovan - presedinte Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud

  1. 10.    Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Contractului de Confirmare a garantiei instituite prin Contractul de Garantie din data de 6 martie 2012 incheiat intre Judetul Bistrita-Nasaud si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare.

Initiator: Alexandru Pugna - vicepresedinte Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud

 

  1. 11.    Raportul comisiei constituita prin Hotararea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr. 90 din 26.06.2015 privind constituirea unei Comisii de lucru.

 

  1. 12.    Proiect de hotarare privind mandatarea Presedintelui Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud sa voteze in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Gestionarea Integrata a Deseurilor Municipale in Judetul Bistrita-Nasaud pentru respingerea/aprobarea solicitarii Operatorului S.C. Vitalia Servicii pentru Mediu S.A. privind modificarea tarifelor practicate si prevazute in Formularul 13 - Oferta financiara, parte integranta din Contractul de Concesiune nr. 187 din 17.02.2014 si pentru respingerea modificarii cuantumului redeventei, cuantumul penalitatilor si inghetarea penalitatilor de intarziere a platii redeventei.

          Initiator: Grigore-Dorin Popescu - vicepresedinte Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud

 

  1. 13.     Diverse.

 

Art.2. Prezenta dispozitie se aduce la cunostinta publica prin mass-media locala si pe site-ul www.portalbn.ro .

Art.3. Prezenta dispozitie se comunica de catre Serviciul administratie si relatii publice cu: 

                - Administratorul public

                - Directia administratie locala

                - Directia economica

                - Arhitect sef

- Directia dezvoltare durabila si relatii externe

- Directia tehnica, investitii, lucrari publice

                - Compartiment audit public intern

                - Birou achizitii publice, contracte

                - Compartiment cabinet presedinte

                - Institutiile si serviciile publice subordonate consiliului judetean

        - Institutia Prefectului judetul Bistrita-Nasaud.

 

PRESEDINTE,

EMIL RADU MOLDOVAN

 

 

  Aviz de legalitate:

          SECRETARUL JUDETULUI,

                  MICA OPREA

 

 nr. 210

Din 24.07.2015

MN/2 ex.

/

Foto - arhiva Marius Chiuzan.

0 comentarii3171 vizualizări27 iulie 2015
rss 2.0
rss 2.0