Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Vineri 07 August 2020 - 12240 vizitatori azi
Se convoaca Consiliul local Bistrita in sedinta ordinara, in data de 13 august 2015.

Se convoaca Consiliul local al municipiului Bistrita in sedinta ordinara, in data de 13 august 2015, ora 14,00. Sedinta va avea loc in sala de sedinte a Primariei municipiului Bistrita, cu urmatoarea ordine de zi:

  1. 1.        Proiect de hotarare privind conferirea titlului de "Cetatean de onoare  al municipiului Bistrita" domnului Rares - Darius Buhai.

2. Proiect de hotarare privind aprobarea contractelor de transport, respectiv de depozitare a deseurilor municipale existente pe platforma de stocare temporara a deseurilor din zona Zavoaie la depozitul din cadrul Centrul de Management Integrat al Deseurilor Tarpiu

  1. 3.     Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de inchiriere incheiate pentru unele spatii situate in incinta unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul Bistrita
  2. 4.     Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii terenului proprietatea publica a municipiului Bistrita, care compenseaza terenul scos din fondul forestier si transmis in administrarea AQUABIS S.A. Bistrita, pentru realizarea proiectului "Extindere de retele de alimentare cu apa, canalizare, tratare ape uzate si bransamente individuale in localitati din judetul Bistrita - Nasaud" finantat prin POS Mediu - Axa Prioritara 1
  3. 5.     Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii terenului proprietatea privata a municipiului Bistrita, in suprafata de 39704 mp, identificat cu nr. cadastral 66325, si constituirea unui drept de superficie asupra terenului in suprafata de 1400 mp in favoarea Societatii Business Park Bistrita Sud SRL, in vederea realizarii proiectului incubator de afaceri.                                                              
  4. 6.     Proiect de hotarare privind instituirea taxei de reabilitare termica si a mecanismului de recuperare a sumelor avansate de Consiliul local al municipiului Bistrita, pentru blocurile de locuinte finantate prin Programul Operational regional 2007-2013 "Imbunatatirea eficientei energetice  a blocurilor de locuinte - Bistrita 1"
  5. 7.   Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si a statului de functii ale Directiei municipale de servicii sociale Bistrita

8. Proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemtiune la cumparare a unei cote parti din imobilul inscris in CF- vechi, Bistrita, nr. 3273/II, situat in Bistrita, Aleea Greuceanu, nr.5, avand destinatia de cabinet medical

9. Proiectului de Hotarare privind aprobarea Regulamentului Parcului Industrial Bistrita Sud

10. Diverse.

 

 

0 comentarii2499 vizualizări06 august 2015
rss 2.0
rss 2.0