Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Duminica 07 Martie 2021 - 14766 vizitatori azi
Sedinta ordinara a Consiliului local Bistrita in data de 21 octombrie 2015.

ART.UNIC - Se convoaca Consiliul local al municipiului Bistrita in sedinta ordinara, in data de 21 octombrie 2015, ora 14,00. Sedinta va avea loc in sala de sedinte a Primariei municipiului Bistrita, cu urmatoarea ordine de zi:
 1.        Proiect de hotarare privind acordarea a patru Burse de Merit "Nosa" unor studenti cu domiciliul in municipiul Bistrita

2.        Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local, bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local, bugetul creditelor interne si bugetul fondurilor externe nerambursabile pe Trim III al municipiului Bistrita

3.        Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Bistrita pe anul 2015

4.   Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii directe a spatiului situat in municipiul Bistrita, str.Gh.Sincai nr.16, in suprafata de 51,14 mp, in favoarea Partidului Miscarea Populara Filiala Bistrita-Nasaud, cu destinatia de sediu partid

5.        Proiect de hotarare privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate si de repartizare a locuintelor construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte

6.     Proiect de hotarare privind numirea comisiei sociale de analizare a solicitarilor si repartizare a locuintelor construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte

7.        Proiect de hotarare privind aprobarea listei de prioritate pentru anul 2016, cuprinzand asociatiile si fundatiile constituite in temeiul Ordonantei Guvernului Romaniei nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii cu modificarile si completarile ulterioare si care pot beneficia de atribuirea unui spatiu cu destinatia de sediu

8.     Proiect de hotarare privind aprobarea cumpararii si a pretului de cumparare a terenului situat in municipiul Bistrita, str. Bistricioarei, F.N. , identificat in CF 76256, in suprafata de 1156 mp, proprietatea domnului Harsian Octavian, in vederea amenajarii unei parcari publice

9.   Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii de catre municipiul Bistrita a spatiului in suprafata utila de 164,98 mp situat in municipiul Bistrita, str.Busuiocului nr.8, proprietatea numitilor Tusa Paul Valentin si Tusa Emilia Viorica, in vederea desfasurarii activitatii scolare si extrascolare prin Centrul Comunitar pentru Tineret Bistrita Bistrita

10. Proiect de hotarare privind stabilirea unor masuri pentru inchirierea spatiilor/terenurilor situate in incinta unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul Bistrita
11. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii nr.22/31.01.2008 a Consiliului local al municipiului Bistrita privind aprobarea Regulamentului de vanzare a imobilelor constructie si teren proprietatea privata a municipiului Bistrita, cu modificarile si completarile ulterioare
12. Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii din proprietatea publica in proprietatea privata a municipiului Bistrita, a unor bunuri situate in municipiul Bistrita, localitatea componenta Unirea, identificate in CF 61245, in vederea casarii si valorificarii
13. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii nr.126/26.09.2006 a Consiliului local al municipiului Bistrita privind aprobarea Procedurii Operationale pentru achizitionarea de terenuri de pe piata libera, de la persoane fizice sau juridice, in vederea construirii de locuinte sociale, cu modificarile si completarile ulterioare                                                                 
14. Proiect de hotarare privind insusirea modificarilor si completarilor inventarului domeniului public al municipiului Bistrita, aprobat prin Hotararea nr.187/30.09.2009 a Consiliului local al municipiului Bistrita, cu modificarile si completarile ulterioare                                                      

15.             Proiect de hotarare privind transmiterea in administrarea judetului Bistrita-Nasaud a cotei de 1.000/3173 mp teren proprietatea publica a municipiului Bistrita, idenificat in CF nr.58196, in vederea construirii unei case tip familial pentru punerea in aplicare a unor modalitati alternative de ocrotire a copiilor aflati in centrele de plasament din judetul Bistrita-Nasaud

16.             Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie pentru obiectivul de investitii "Dispecerat Operativ Politia Locala - reabilitare imobil str.Garii nr.30", Municipiul Bistrita

17.             Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararilor Consiliului local al municipiului Bistrita nr.65/05.05.2008 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Edificare si construire Campus scolar, Colegiul National "Liviu Rebreanu" si nr.48/30.04.2014 pentru aprobarea proiectului "Edificare si construire Campus Scolar Colegiul National "Liviu Rebreanu"

  1. 18.       Diverse.

 

 

Foto - arhiva Marius Chiuzan.

0 comentarii2905 vizualizări14 octombrie 2015
rss 2.0
rss 2.0