Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Vineri 05 Martie 2021 - 13100 vizitatori azi
Sedinta extraordinara a Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud in la data de 6 noiembrie 2015.

Art.1. Se convoca Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud in sedinta extraordinara la data de 6 noiembrie 2015, ora 12.00, in sala de sedinte a Palatului Administrativ al judetului Bistrita-Nasaud, cu urmatorul proiect al ordinii de zi:

1.   Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei pentru avizarea lucrarilor de interventie, revizuita si actualizata si a Indicatorilor Tehnico - Economici aferenti obiectivului "Modernizare DJ 172D: Muresenii Birgaului (DN 17) - Lac Colibita - Colibita - Bistrita Birgaului (DN 17) - (DN 17) Josenii Birgaului - Strimba - Ilva Mica (DN 17D) - Poiana Ilvei - Magura Ilvei - Ilva Mare - Lunca Ilvei - limita judet Suceava, judetul Bistrita-Nasaud" ("Poarta Transilvaniei").

Initiator: Emil Radu Moldovan - presedinte Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud

  1. 2.   Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararilor Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr. 127/2015 si nr.128/2015 privind numirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor, aprobarea regulamentului de organizare si desfasurare a concursului de proiecte de management  si a caietului de obiective pentru desemnarea managerului la Biblioteca Judeteana "George Cosbuc" Bistrita-Nasaud, respectiv la Centrul Judetean pentru Cultura Bistrita-Nasaud.

Initiator: Emil Radu Moldovan - presedinte Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud

  1. 3.   Proiect de hotarare privind a saptea rectificare a bugetului local al Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud pe anul 2015 si a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii si a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2015.

Initiator: Emil Radu Moldovan - presedinte Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud

  1. 4.   Proiect de hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2015.

Initiator: Emil Radu Moldovan - presedinte Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud

 Art.2. Prezenta dispozitie se aduce la cunostinta publica prin mass-media locala.

           Art.3. Prezenta dispozitie se comunica de catre Serviciul administratie si relatii publice cu: 

                - Administratorul public

                - Directia administratie locala

                - Directia economica

                - Arhitect sef

- Directia dezvoltare durabila

- Directia tehnica, investitii, lucrari publice

                - Compartiment audit public intern

                - Birou achizitii publice, urmarire contracte

                - Compartiment Cabinet presedinte

                - Institutiile si serviciile publice subordonate consiliului judetean

        - Institutia Prefectului judetul Bistrita-Nasaud.

 

PRESEDINTE,

EMIL RADU MOLDOVAN

 

 

 

         Aviz de legalitate:

         SECRETARUL JUDETULUI,

           MICA OPREA                                                                        

 

Nr. 323

Din 04.11.2015

RM/2 ex.

 

Foto - arhiva Marius Chiuzan.

0 comentarii2583 vizualizări05 noiembrie 2015
rss 2.0
rss 2.0