Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Miercuri 12 August 2020 - 30564 vizitatori azi
Se convoaca Consiliul local al municipiului Bistrita in sedinta ordinara, in data de 26 noiembrie 2015.

Ordine de zi: 1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Bistrita pe anul 2015
2.Proiect de hotarare privind prelungirea prin act aditional a duratei contractelor de inchiriere, pentru terenurile pe care sunt amplasate chioscuri si tonete in pietele municipiului Bistrita
3.Proiect de hotarare privind prelungirea prin act aditional a duratei contractelor de inchiriere pentru mesele din Piata Independentei Nord si Piata Decebal, in vederea comercializarii de produse
4.Proiect de hotarare privind aprobarea listei de prioritate pentru anul 2016, cuprinzand asociatiile si fundatiile constituite in temeiul Ordonantei Guvernului Romaniei nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare si care pot beneficia de atribuirea unui spatiu cu destinatia de sediu
5.Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii spatiului in suprafata utila de 164,28 mp situat in municipiul Bistrita, str.Busuiocului nr.8, proprietatea numitilor Tusa Paul Valentin si Tusa Emilia Viorica, in vederea desfasurarii de activitati extrascolare de catre Centrul Comunitar pentru Tineret Bistrita
6.Proiect de hotarare pentru aprobarea unor masuri privind cuantumul chiriilor cuprinse in contractele de inchiriere incheiate pentru amenajarea terenurilor de sport cu gazon sintetic si iluminat nocturn din incinta unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul Bistrita
7.Proiect de hotarare privind revocarea Hotararii Consiliului local al municipiului Bistrita nr.99/23.07.2015 privind instituirea taxei speciale de deratizare, dezinsectie si dezinfectie si stabilirea cuantumului acesteia pentru condominiile din municipiul Bistrita
8.Proiect de hotarare privind aprobarea Planurilor de ocupare ale functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului si al serviciilor si institutiilor publice de interes local pentru anul 2016
9.Proiect de hotarare privind instituirea taxei de reabilitare termica si a mecanismului de recuperare a sumelor avansate de Consiliul local al municipiului Bistrita, pentru blocurile de locuinte finantate prin Programul Operational Regional 2007-2013 "Imbunatatirea eficentei energetice a blocurilor de locuinte - Bistrita 2" - LOT II
10.Proiect de hotarare privind insusirea modificarilor si completarilor inventarului domeniului public al municipiului Bistrita, aprobat prin Hotararea nr.187/30.09.2009 a Consiliului local al municipiului Bistrita, cu modificarile si completarile ulterioare
11. Proiect de hotarare privind transmiterea in administrarea Societatii AQUABIS SA Bistrita a unor bunuri proprietatea publica a municipiului Bistrita, in localitatea componenta Sarata, Parcul Industrial Bistrita Sud
12. Proiect de hotarare privind transmiterea in administrarea Directiei Servicii Publice Bistrita a unor bunuri proprietatea publica a municipiului Bistrita, situate in Parcul Industrial Bistrita Sud
13. Proiect de hotarare privind transmiterea in administrarea Societatii Business Park Bistrita Sud a unor bunuri proprietatea publica a municipiului Bistrita, situate in Parcul Industrial Bistrita Sud
14. Proiect de hotarare privind aprobarea inscrierii in domeniul privat al municipiului Bistrita a unor bunuri si transmiterea acestora in administrarea Societatii Business Park Bistrita Sud
15. Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii nr.109/20.09.2012 a Consiliului local al municipiului Bistrita privind infiintarea societatii comerciale cu raspundere limitata SC Business Park Bistrita Sud - societate administrator pentru Parcul Industrial "Bistrita Sud"
16. Proiect de hotarare privind aprobarea ocuparii temporare fara defrisare din fond forestier, a unui teren, proprietate publica a municipiului Bistrita, pe termen de 30 zile, in vederea amplasarii retelei de apa prin Programul "Extindere de retele de alimentare cu apa, canalizare, tratare ape uzate si bransamente individuale in localitati din judetul Bistrita-Nasaud" finantat prin POS Mediu - Axa Prioritara 1
17.  Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii terenului proprietatea privata a municipiului Bistrita, in suprafata de 12981 mp, identificat in CF 52581 nr.cadastral 14850
18.  Proiect de hotarare privind transmiterea in administrarea RPL Ocolul Silvic al municipiului Bistrita RA a unor drumuri forestiere si a terenurilor aferente acestora, proprietatea publica a municipiului Bistrita, aflate in administrarea Consiliului local al municipiului Bistrita
19. Adresa nr.25/06.10.2015 a Societatii Internationale pentru Drepturile Omului, Sectia Romana, inregistrata la Primaria municipiului Bistrita cu nr.80.653/06.10.2015 cu privire la situatia locativa a familiei doamnei Moldovan Mirela, din Bistrita, str.Zorilor nr.19
20. Adresa nr.30/19.10.2015 a Societatii Internationale pentru Drepturile Omului, Sectia Romana, inregistrata la Primaria municipiului Bistrita cu nr.85.399/22.10.2015 cu privire la colectarea selectiva a deseurilor in municipiul Bistrita.


Foto - arhiva Marius Chiuzan.

0 comentarii2835 vizualizări18 noiembrie 2015
rss 2.0
rss 2.0