Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Vineri 25 Septembrie 2020 - 2060 vizitatori azi
Sedinta ordinara a Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud in data de 25 noiembrie 2015.

In temeiul dispozitiilor art. 94, alin. (1) din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sunteti invitat la sedinta ordinara a Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud din data de 25 noiembrie 2015, ora 15.00, care va avea loc in sala de sedinte a Palatului Administrativ al judetului Bistrita-Nasaud, cu urmatorul proiect al ordinii de zi:

 1. 1.   Aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud din data de 28 octombrie 2015.
 2. 2.   Aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud din data de 06 noiembrie 2015.
 3. 3.   Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Acordului de parteneriat intre Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bistrita-Nasaud si Asociatia "Autism Europa" Bistrita.

Initiator: Emil Radu Moldovan - presedinte Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud

 1. 4.   Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii aprobate prin Hotararea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr. 75/2015 privind aprobarea organigramei si  statului de functii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud pentru anul 2015.

Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedinte al Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud

 1. 5.   Proiect de hotarare privind prelungirea exercitarii cu caracter temporar a functiei publice de conducere de director executiv al Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor al judetului Bistrita-Nasaud, de catre doamna COTFAS LILIANA pe o perioada de 6 luni.

Initiator: Emil Radu Moldovan - presedinte Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud

 1. 6.   Proiect de hotarare pentru aprobarea modificarii Anexelor nr. 4.1 si 4.2 la Hotararea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr. 61/2015 privind aprobarea organigramelor si a numarului de posturi ale institutiilor de invatamant special din judetul Bistrita-Nasaud pentru anul 2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

Initiator: Alexandru Pugna - vicepresedinte Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud

 1. 7.   Proiect de hotarare privind stabilirea taxelor speciale si a tarifelor percepute de Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud si institutiile subordonate pentru anul 2016.

Initiator: Emil Radu Moldovan - presedinte Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud

 1. 8.   Proiect de hotarare privind acceptarea ofertei de donatie asupra unui imobil-teren, donat de Manastirea Sfintii Apostoli Petru si Pavel din localitatea Rebra, judetul Bistrita-Nasaud care va face parte din domeniul public al judetului Bistrita-Nasaud.

  Initiator: Emil Radu Moldovan - presedinte Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud

 1. 9.   Proiect de hotarare privind modificarea art. 1 pct. 3, 8, 9 din Hotararea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr. 161/2014 privind constituirea Consiliului Tehnico - Economic (CTE) ca organ consultativ la nivelul Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare (ROF) al acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare.

Initiator: Grigore-Dorin Popescu - vicepresedinte Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud

 1. 10.     Proiect de hotarare pentru modificarea si inlocuirea Anexei aprobata la art. 1 din Hotararea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr. 162/2014 privind aprobarea componentei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a judetului Bistrita-Nasaud si a Regulamentului de organizare si functionare al acesteia.

Initiator: Grigore-Dorin Popescu - vicepresedinte Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud

 1. Proiect de hotarare pentru modificarea art.1 din Hotararea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr. 38/31 mai 2010 privind modificarea componentei Comisiei speciale pentru intocmirea inventarului domeniului public al judetului Bistrita-Nasaud, cu modificarile si completarile ulterioare.

Initiator: Emil Radu Moldovan - presedinte Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud

 1. 12.     Proiect de hotarare privind desemnarea domnului Redl Iosif-Alexandru - consilier superior la Serviciul financiar, contabilitate, Directia economica din cadrul Consiliului Judetean sa conduca evidenta Registrului datoriei publice locale si a Registrului garantiilor locale.

Initiator: Emil Radu Moldovan - presedinte Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud

 1. 13.     Proiect de hotarare privind stabilirea beneficiarilor de burse de merit si burse de ajutor social acordate de Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud pentru anul universitar 2015-2016.

Initiator: Emil Radu Moldovan - presedinte Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud

 14.     Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr. 134/2013 privind instituirea si acordarea unor burse de merit si burse de ajutor social acordate de catre Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud studentilor proveniti din institutiile de invatamant din judetul Bistrita-Nasaud.

Initiator: Emil Radu Moldovan - presedinte Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud

 1. 15.     Proiect de hotarare privind acordarea premiilor elevilor si sportivilor din judetul Bistrita-Nasaud care au obtinut rezultate deosebite in anul 2015.

Initiator: Emil Radu Moldovan - presedinte Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud

 1. 16.     Proiect de hotarare privind acordarea Titlului de "Cetatean de Onoare al Judetului Bistrita-Nasaud" domnului inginer PAUL-ADRIAN ILIES.

Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedinte Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud

 1. 17.     Proiect de hotarare privind acordarea Titlului de "Cetatean de Onoare al Judetului Bistrita-Nasaud" domnului plutonier adjutant VASILE ZBANCA.

Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedinte Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud

 1. 18.     Proiect de hotarare privind acordarea Titlului de "Cetatean de Onoare al Judetului Bistrita-Nasaud" domnului profesor universitar doctor POMPEI COCEAN.

Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedinte Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud

 1. 19.     Proiect de hotarare privind acordarea Titlului de "Cetatean de Onoare al Judetului Bistrita-Nasaud" domnului inginer EMANOIL-IOAN VICIU.

Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedinte Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud

 1. 20.     Proiect de hotarare privind acordarea Titlului de "Cetatean de Onoare al Judetului Bistrita-Nasaud" doamnei GABRIELA SZABO.

Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedinte Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud

 1. 21.     Proiect de hotarare privind acordarea Titlului de "Cetatean de Onoare al Judetului Bistrita-Nasaud" domnului MIRON DUCA.

Initiator: Emil Radu Moldovan - Presedinte Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud

 1. 22.     Diverse.
0 comentarii2863 vizualizări23 noiembrie 2015
[ Închide secţiunea de comentarii ]

Nu există comentarii

Adaugă un comentariu

rss 2.0
rss 2.0