Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Joi 22 Octombrie 2020 - 2580 vizitatori azi
In caz de neachitare a taxelor si impozitelor pe 2015 se suspenda plata pe 5 luni a beneficiilor sociale.

Va informam ca a intrat in vigoare Legea nr. 342/2015 din 22 decembrie 2015 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 25/2015 pentru completarea art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. Astfel, la stabilirea veniturilor nete lunare realizate de familie, ce stau la baza acordarii ajutorului social conform Legii nr. 416/2001, a alocatiei pentru sustinerea familiei conform Legii nr. 277/2010 si a ajutorului pentru incalzirea locuintei conform OUG nr. 70/2011, in cazul familiilor care au in intretinere copii, alocatia de stat se va excepta in integralitatea sa, de la baza de calcul.

Conform Legii nr. 125/2015, alocatia de stat este in cuantum de 84 lei, incepand cu luna iunie 2015.

          Pentru drepturile aflate in plata, in conditiile in care nu au intervenit si alte modificari in veniturile familiei sau in componenta acesteia, cuantumul beneficiilor de asistenta sociala mentionate se va revizui prin reevaluarea veniturilor familiei in sensul eliminarii alocatiei de stat pentru copii, fara a fi necesara depunerea unei noi cereri din partea titularului dreptului, incepand cu drepturile aferente lunii ianuarie 2016.

          De asemenea, se abroga numai in cazul ajutorului social, conditia de plata a impozitelor si taxelor locale pentru bunurile detinute in proprietate.

In cazul  indemnizatiei pentru cresterea copilului si a alocatiei pentru sustinerea familiei,este obligatorie, in continuare, plata taxelor si impozitelor locale. Se verifica in perioada 31.01.2016-31.03.2016 plata impozitelor si taxelor pentru anul anterior, iar in caz de neachitare a taxelor si impozitelor locale pentru anul 2015 se suspenda plata pe 5 luni a beneficiilor sociale, incepand cu 01.04.2016.

 

Cu stima,

 DIRECTOR EXECUTIV

  BOB NASTASIA-ANI

 

.

 

 

ANEXA

  ART. 8 DIN LEGEA NR. 416/2001

     "(1) La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, dupa caz, al persoanei singure se iau in considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat in luna anterioara depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurari sociale de stat, asigurari de somaj, indemnizatii, alocatii si ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suporta, obligatii legale de intretinere si alte creante legale, cu exceptia alocatiei pentru sustinerea familiei prevazute de Legea nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a alocatiei de stat pentru copii prevazute de Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicata, cu modificarile ulterioare, a bugetului personal complementar prevazut de Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a ajutoarelor de stat acordate in baza Ordonantei Guvernului nr. 14/2010 privind masuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producatorilor agricoli, incepand cu anul 2010, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 74/2010, cu completarile ulterioare, a burselor de studiu si a burselor sociale, a sprijinului financiar prevazut de Hotararea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor si a cuantumului sprijinului financiar ce se acorda elevilor in cadrul Programului national de protectie sociala "Bani de liceu", cu modificarile si completarile ulterioare, precum si veniturile obtinute din activitatile cu caracter ocazional desfasurate de zilieri in conditiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, republicata."

 

Foto - arhiva Marius Chiuzan.

0 comentarii2968 vizualizări19 ianuarie 2016
rss 2.0
rss 2.0