Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Vineri 14 August 2020 - 8566 vizitatori azi
Sedinta ordinara a C.J. la data de 27 ianuarie 2016.

Art.1. Se convoca Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud in sedinta ordinara la data de 27 ianuarie 2016, ora 12ºº, in sala de sedinte a Palatului Administrativ al judetului Bistrita-Nasaud, cu urmatorul proiect al ordinii de zi: 1.   Aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud din data de 22 decembrie 2015.

 2.   Aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud din data de 05 ianuarie 2016.

 3.   Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Planului de ocupare a functiilor publice al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud pentru anul 2016.

Initiator: Emil Radu Moldovan - presedinte Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud

  1. 4.   Proiect de hotarare privind numirea in functia de manager al Bibliotecii Judetene "George Cosbuc" Bistrita-Nasaud a domnului PINTEA IOAN.

Initiator: Emil Radu Moldovan - presedinte Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud

 5.   Proiect de hotarare privind numirea in functia de manager al Centrului Judetean pentru Cultura Bistrita-Nasaud a domnului TARMURE GAVRILA.

Initiator: Emil Radu Moldovan - presedinte Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud

 6.   Proiect de hotarare privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant special din judetul Bistrita-Nasaud, pentru anul scolar 2016-2017.

Initiator: Alexandru Pugna - vicepresedinte Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud

 7.   Proiect de hotarare privind aprobarea darii in folosinta gratuita a unui bun mobil, autovehicul special, M1, AMBULANTA tip B2, marca Volkswagen, tipul Transporter, proprietate privata a judetului Bistrita-Nasaud, Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bistrita al judetului Bistrita-Nasaud.     

Initiator: Emil Radu Moldovan - presedinte Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud

 8.   Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Bistrita-Nasaud pe anul 2016 si a estimarilor pe anii 2017-2019.

Initiator: Emil Radu Moldovan - presedinte Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud

 9.   Proiect de hotarare privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare aferent anului 2015 din excedentul bugetului local.  

Initiator: Emil Radu Moldovan - presedinte Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud

 10.              Proiect de hotarare pentru aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul judetului Bistrita-Nasaud pentru activitati nonprofit de interes judetean.

Initiator: Emil Radu Moldovan - presedinte Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud

 11.              Proiect de hotarare privind avizarea Regulamentului de organizare si functionare al Serviciului public de salubrizare, respectiv Activitatile de colectare, transport si transfer al deseurilor municipale, inclusiv Managementul Statiilor de Transfer si al Centrelor de Colectare din judetul Bistrita - Nasaud - serviciu infiintat de catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Gestionarea Integrata a Deseurilor Municipale in Judetul Bistrita-Nasaud.

Initiator: Grigore-Dorin Popescu - vicepresedinte Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud

  1. 12.              Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Serviciului public de salubrizare, respectiv Activitatile de Management si Operare ale Centrului de Management Integrat al Deseurilor Tarpiu, Judetul Bistrita - Nasaud - serviciu infiintat de catre Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud.

Initiator: Grigore-Dorin Popescu - vicepresedinte Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud

 13.              Proiect de hotarare privind aprobarea Programului Cadru de implementare a Strategiei de dezvoltare a judetului Bistrita-Nasaud pentru perioada 2014-2020.

Initiator: Emil Radu Moldovan - presedinte Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud

 14.              Proiect de hotarare privind modificarea si inlocuirea Anexei 4 din Anexa aprobata la art. 1 din Hotararea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr. 174/19.12.2013 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a judetului Bistrita-Nasaud pentru perioada 2014-2020.

Initiator: Emil Radu Moldovan - presedinte Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud

 15.              Proiect de hotarare pentru aprobarea incheierii Intelegerii privind stabilirea unei relatii de cooperare si prietenie intre judetul Bistrita-Nasaud din Romania si Provincia Hunan din Republica Populara Chineza.

Initiator: Emil Radu Moldovan - presedinte Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud

 16.              Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii unor licente de traseu pentru servicii de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale.

Initiator: Emil Radu Moldovan - presedinte Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud

 17.              Proiect de hotarare privind aprobarea Indicatorilor Tehnico-Economici actualizati aferenti obiectivului "Modernizare DJ 172G, km 50+000 - 63+663, Cusma - Livezile", judetul Bistrita-Nasaud.

Initiator: Emil Radu Moldovan - presedinte Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud

 18.            Proiect de hotarare pentru punerea in aplicare a Sentintei civile nr. 333/2015 a Tribunalului Bistrita-Nasaud, ramasa definitiva prin Decizia civila nr. 133/2015 a Curtii de Apel Cluj, pronuntata in Dosar nr. 837/112/2014, privind Hotararea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr. 31/26.03.2014.

Initiator: Emil Radu Moldovan - presedinte Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud

 19.          Diverse.

Art.2. (1) Prezenta dispozitie se aduce la cunostinta publica prin mass-media locala si pe site-ul www.portalbn.ro .

 (2) Consilierii judeteni pot prelua materialele supuse dezbaterii de pe site-ul Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, la sectiunea Materiale de sedinta, incepand cu data de 23.01.2016.

 

Art.3. Prezenta dispozitie se comunica de catre Serviciul administratie si relatii publice cu: 

                - Administratorul public

                - Directia administratie locala

                - Directia economica

                - Arhitect sef

- Directia dezvoltare durabila si relatii externe

- Directia tehnica, investitii, lucrari publice

                - Compartiment audit public intern

                - Birou achizitii publice, contracte

                - Compartiment Cabinet presedinte

                - Institutiile si serviciile publice subordonate consiliului judetean

        - Institutia Prefectului judetul Bistrita-Nasaud.

 

 

p. PRESEDINTE,

VICEPRESEDINTE

GRIGORE DORIN POPESCU

 

 

                         Aviz de legalitate:

        SECRETARUL JUDETULUI,

                   MICA OPREA

         

Nr. 14

Din 22.01.2016

R.M./2 ex.

 

0 comentarii2758 vizualizări27 ianuarie 2016
rss 2.0
rss 2.0