Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Sambata 08 August 2020 - 4268 vizitatori azi
Consiliul local Bistrita in sedinta ordinara, in data de 31 martie 2016.

Ordine de zi:1.   Proiect de hotarare privind incetarea de drept a mandatului de consilier al domnului Kiss Laszlo.

 1. 2.   Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier a domnului Bruma Sebastian Craciun
 2. 3.   Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier a doamnei Cindrea Adriana Ioana
 3. 4.   Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier a domnului Martura Gheorghe
 4. 5.   Proiect de hotarare privind actualizarea componentei Consiliului local al municipiului Bistrita
 5. 6.   Proiect de hotarare privind actualizarea componentei comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Bistrita
 6. 7.   Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Bistrita pe anul 2016
 7. 8.   Proiect de hotarare privind aprobarea regulamentului de acordare a stimulentului educational pentru copiii din gradinite care provin din familii defavorizate
 8. 9.   Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si a statului de functii al Directiei Municipale de Sanatate Bistrita
 9. 10.             Proiect de hotarare privind instituirea taxei de reabilitare termica si a mecanismului de recuperare a sumelor avansate de Consiliul local al municipiului Bistrita, pentru blocurile de locuinte finantate prin Programul Operational Regional 2007-2013 "Imbuatatirea eficientei energetice a blocurilor de locuinte - Bistrita 3"
 10. 11.             Proiect de hotarare privind insusirea modificarilor si completarilor inventarului domeniului public al municipiului Bistrita, aprobat prin Hotararea nr.187/30.09.2009 a Consiliului local al municipiului Bistrita, cu modificarile si completarile ulterioare
 11. 12.             Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii din proprietatea publica a municipiului Bistrita in proprietatea privata a municipiului Bistrita a unor bunuri, in vederea casarii si valorificarii, necesara realizarii proiectului "Edificare si construire campus scolar Colegiul National "Liviu Rebreanu"
 12. 13.             Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii nr.45/26.03.2015 a Consiliului local al municipiului Bistrita privind aprobarea dezmembrarii unor terenuri proprietatea publica a municipiului Bistrita, care au fost transmise in administrarea AQUABIS S.A., pentru realizarea proiectului "Extindere de retele de alimentare cu apa, canalizare, tratare ape uzate si bransamente individuale in localitati din judetul Bistrita-Nasaud finantat prin POS Mediu-Axa Prioritara 1", cu modificarile si completarile ulterioare
 13. 14.             Proiect de hotarare privind aprobarea listei de prioritate pentru anul 2016 cuprinzand persoanele indreptatite sa beneficieze de o locuinta sociala
 14. 15.             Proiect de hotarare privind aprobarea listei de prioritate pentru anul 2016, cuprinzand chiriasii evacuati sau care urmeaza sa fie evacuati din locuintele retrocedate in natura fostilor proprietari, in baza legilor proprietatii, indreptatiti sa beneficieze de o locuinta sociala
 15. 16.             Proiect de hotarare privind prelungirea duratei contractului de comodat incheiat cu Agentia pentru Protectia Mediului Bistrita-Nasaud pentru terenul proprietatea publica a municipiului Bistrita, situat in str.Garii, pe care este amplasat un panou de afisare a indicatorilor de mediu
 16. 17.             Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei contractului de inchiriere incheiat intre Municipiul Bistrita si Parohia Evanghelica C.A. Bistrita, pentru imobilul constructie situat in municipiul Bistrita, str.Ecaterina Teodoroiu nr.2-4, in suprafata de 413,4 mp si a terenului aferent in suprafata de 1945 mp, inscris in CF 4814, nr. top 2157, avand destinatia de gradinita
 17. 18.             Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica deschisa a terenului proprietate publica a municipiului Bistrita, situat in municipiul Bistrita, localitatea componenta Unirea, Dealul Cocos, in scop agricol
 18. 19.             Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul de investitii "Reabilitarea strazilor de pe traseul: str.Garii - Bulevardul Decebal - str.Andrei Muresanu - str.Nasaudului" municipiul Bistrita
 19. 20.             Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate la obiectivul de investitii "AMENAJAREA STRAZII FALEZA, MUNICIPIUL BISTRITA"
 20. 21.             Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Centrul de promovare pentru energie regenerabila - Reabilitare si modernizare imobil str.Nicolae Balcescu", municipiul Bistrita
 21. 22.             Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Reabilitare si modernizare Liceu Tehnologic de Servicii", municipiul Bistrita
 22. 23.             Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Reabilitare si modernizare Gradinita Dumbrava Minunata, str.Ecaterina Teodoroiu nr.4", municipiul Bistrita
 23. 24.             Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Drum de acces si utilitati aferente Complexului sportiv Polivalent", municipiul Bistrita
 24. 25.             Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului local al municipiului Bistrita nr.51/26.03.2015 privind stabilirea unor masuri de organizare si exploatarea pajistilor permanente aflate in proprietatea publica a municipiului Bistrita pentru anul 2015 si stabilirea perioadei de pasunat in anul 2016
 25. 26.             Proiect de hotarare privind modificarea suprafetelor pe care se executa activitati de salubrizare in municipiul Bistrita, in baza contractului de concesiune nr.1/L/27.01.2016 incheiat cu Societatea Supercom SA Bucuresti
 26. 27.             Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Regulamentului de organizare si functionare a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatile de colectare, transport si transfer al deseurilor municipale, inclusiv managementul Statiilor de Transfer si al Centrelor de Colectare pentru judetul Bistrita-Nasaud
 27. 28.             Proiect de hotarare privind stabilirea modalitatii de gestiune a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate in municipiul Bistrita
 28. 29.             Proiect de hotarare privind prelungirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate in municipiul Bistrita nr.3D din 29.05.2009
 29. 30.             Proiect de hotarare privind prelungirea traseului nr.3 de transport public local de persoane prin curse regulate in municipiul Bistrita pana pe str.Poligonului
 30. 31.             Proiect de hotarare privind mandatarea primarului municipiului Bistrita sa voteze in cadrul adunarii generale a A.D.I. Deseuri Bistrita-Nasaud impotriva modificarii tarifelor practicate de Operatorul S.C. Vitalia Servicii pentru Mediu S.A., respectiv activitatea de precolectare, colectare, transport si transfer a deseurilor municipale, inclusiv a deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special
 31. 32.             Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii nr.113/26.09.2013 a Consiliului local al municipiului Bistrita privind stabilirea destinatiei si a modalitatii de valorificare a imobilului proprietate publica a municipiului Bistrita, situat in fostul punct termic nr.36
 32. 33.             Proiect de hotarare privind aprobarea ocuparii temporare fara defrisare din fond forestier, a unui teren, proprietate publica a municipiului Bistrita, pe termen de 60 de zile, in vederea amplasarii retelei de apa prin Programul "Extindere de retele de alimentare cu apa, canalizare, tratare ape uzate si bransamente individuale in localitati din judetul Bistrita-Nasaud" finantat prin POS Mediu - Axa Prioritara 1"
 33. 34.             Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii Business Park Bistrita Sud SRL pe anul 2016
 34. 35.             Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr.109/20.09.2012 a Consiliului local al municipiului Bistrita privind infiintarea Societatii comerciale cu raspundere limitata "Business Park Bistrita Sud" S.R.L. - societate administrator pentru Parcul Industrial "Bistrita Sud", cu modificarile si completarile ulterioare
 35. 36.             Proiect de hotarare privind modificarea Regulamentului Parcului Industrial Bistrita Sud aprobat prin Hotararea Consiliului local al municipiului Bistrita nr.112/13.08.2015
 36. 37.             Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr.139/2015 privind desemnarea reprezentantilor municipiului Bistrita in Adunarea Generala a Asociatilor (AGA) la Societatea BUSINESS PARK BISTRITA SUD SRL si aprobarea contractului de mandat al acestora
 37. 38.             Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr.157/26.11.2015 a Consiliului local al municipiului Bistrita privind inscrierea in domeniul privat al municipiului Bistrita a unor bunuri si transmiterea acestora in administrarea societatii Business Park Bistrita Sud S.R.L.
 38. 39.             Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Imobil de locuinte colective in regim de inaltime S+P+4E+2ER cu spatii comerciale la parter", in municipiul Bistrita, str.Stefan cel Mare nr.15, beneficiar Iloaie Leon
 39. 40.             Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire casa de locuit in regim de inaltime D+P+2E+M", in municipiul Bistrita, str.Gradinilor nr.1, beneficiar Ungur Lucian
 40. 41.             Informarea nr.14932/29.02.2016 a Directiei Municipale de Servicii Sociale privind activitatea asistentilor personali desfasurata in semestrul II al anului 2015
 41. 42.             Plangerea prealabila a Asociatiei Bistrita Civica, inregistrata la Primaria municipiului Bistrita cu nr.9409/29.01.2016, impotriva Hotararii Consiliului local al municipiului Bistrita nr.190/29.12.2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale datorate de persoanele fizice si juridice din municipiul Bistrita in anul 2016
 42. 43.             Plangerea prealabila a Asociatiei Bistrita Civica, inregistrata la Primaria municipiului Bistrita cu nr.22615/04.03.2016, impotriva Hotararii Consiliului local al municipiului Bistrita nr.9/02.02.2016 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Bistrita pe anul 2016
 43. 44.             Informarea nr.12756/09.02.2016 a Politiei Locale a municipiului Bistrita cu privire la memoriul cu nr.5906/20.01.2016 al domnului Man Vasile din Bistrita, str.Intrarea Toporasului nr.5 sc.A ap.2

 

0 comentarii3668 vizualizări24 martie 2016
rss 2.0
rss 2.0