Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Marti 14 Iulie 2020 - 15970 vizitatori azi
Cinci prioritati de finantare pentru infrastructura din cadrul POR 2014-2020.

Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest, organism intermediar pentru POR 2014-2020, organizeaza o serie de sase evenimentele judetene prilejuite de lansarea a patru ghiduri de finantare destinate drumurilor judetene, eficientei energetice pentru cladiri rezidentiale, patrimoniu cultural, revitalizarea oraselor si infrastructura de turism. Cele cinci prioritati de finantare lansate in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020 pot atrage in regiunea noastra 214,05 milioane Euro.

 

Ghidurile care vor fi prezentate in cadrul evenimentelor noastre din perioada 4-15 aprilie se refera la prioritatile de investitii: 6.1. Stimularea mobilitatii regionale prin conectarea nodurilor secundare si tertiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, 3.1. Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice si in sectorul locuintelor, 5.1 Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural, 5.2. Realizarea de actiuni destinate imbunatatirii mediului urban, revitalizarii oraselor, regenerarii si decontaminarii terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluarii aerului si promovarii masurilor de reducere a zgomotului, precum si Prioritatea 7.1. Investitii in infrastructura de turism.

 

Pentru Axa 6, prioritatea de investitii 6.1. alocarea regionala este de 113,89 milioane Euro, prin care se va finanta traseul regional de drumuri judetene Transilvania Nord, proiect in parteneriat intre cele sase consilii judetene ale regiunii.

Valorea eligibila a proiectelor poate fi intre 1.000.000 Euro si 50.000.000 Euro, cu exceptia proiectelor care se realizeaza in parteneriat, caz in care valoarea maxima eligibila este de 69.500.000 Euro. Beneficiarii vor asigura din bugetele proprii o cofinantare de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Sesiunea de depunere a proiectelor va avea loc intre 16.05.2016- 16.11.2016.

 

Pentru Axa 3, prioritatea 3.1. Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice si in sectorul locuintelor, proiectele se vor depune intre 16.05.2016 - 16.11.2016. Valoarea totala eligibila a unei cereri de finantare poate fi intre 100 000 - 5 milioane euro, iar beneficiarii sunt UAT din mediul urban. Alocarea regionala este de 52,20 milioane Euro.

Prin intermediul acestei operatiuni vor fi sprijinite activitati specifice realizarii de investitii pentru cresterea eficientei energetice a cladirilor rezidentiale, respectiv: imbunatatirea izolatiei termice si hidroizolarea anvelopei cladirii, reabilitarea si modernizarea instalatiei de distributie a agentului termic, modernizarea sistemului de incalzire, inlocuirea corpurilor de iluminat, implementarea sistemelor de management al functionarii consumurilor energetice, inlocuirea lifturilor si a circuitelor electrice in partile comune, lucrari de reparatii la fatade , precum si realizarea de strategii pentru eficienta energetica.

Ratele de co-finantare aplicabile pentru cheltuielile eligibile sunt 60% finantare prin POR, 40% - UAT si Asociatia de proprietari.

 

 

Axa 5, Prioritatea 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural se adreseaza UAT-urilor, autoritatilor administratiei publice centrale, unitatilor de cult, ONG-urilor sau parteneriatelor intre aceste entitati, iar finantarea va fi acordata pentru restaurarea, consolidarea, protectia si conservarea monumentelor istorice, marketing si promovare turistica a obiectivului restaurat, precum si pentru digitizarea obiectivului restaurat in cadrul proiectului.

Proiectele se vor depune intre 25.05.2016 - 25.11.2016, iar cofinantarea din partea solicitantului este de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile. Valoarea maxima a proiectului este de 5 milioane euro si in cazul obiectivelor de patrimoniu inscrise pe lista UNESCO, valoarea maxima a proiectului este de 10 milioane euro. In ceea ce priveste valoarea minima a proiectului, acesta este de 100.000 euro, indiferent de clasificarea monumentului istoric. Alocarea regionala este de 35,07 milioane euro.

 

 

Prioritatea 5.2. Realizarea de actiuni destinate imbunatatirii mediului urban, revitalizarii oraselor, regenerarii si decontaminarii terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluarii aerului si promovarii masurilor de reducere a zgomotului - aici sunt vizate reconversia functionala si/sau reutilizarea unor terenuri si suprafete abandonate si neutilizate din interiorul oraselor si transformarea lor in zone de agrement si petrecere a timpului liber pentru comunitate.

Cofinantarea din partea solicitantului este de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile, iar valoarea totala a investitiei este intre 100.000 - 5 .000.000 euro;

Beneficiarii in cadrul acestei prioritati de investitie vor fi unitatile administrativ teritoriale din mediul urban, cu exceptia municipiilor resedinta de judet sau parteneriate intre unitatile administrativ teritoriale si judete, cu lider de parteneriat unitatea administrativ teritoriala din mediul urban.

Depunerea de proiecte poate avea loc intre 25.05.2016 si 25.11.2016, iar alocarea pentru Nord-Vest este de 12,89 milioane Euro.

Lansata vineri, 1 aprilie, Prioritatea 7.1. Sprijinirea unei cresteri favorabile ocuparii fortei de munca, prin dezvoltarea potentialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care sa includa reconversia regiunilor industriale aflate in declin, precum si sporirea accesibilitatii si dezvoltarea resurselor naturale si culturale specifice (Investitii in infrastructura de turism) are o alocare regionala de 13,95 milioane Euro.

Autoritatile locale pot depune proiecte de infrastructura de turism pentru dezvoltarea infrastructurii de turism balnear, amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publica precum si crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate publica, dezvoltarea de infrastructuri publice la scara mica pentru valorificarea atractiilor turistice, crearea si extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilitatilor aferente activitati de marketing si promovare turistica ale obiectivului finantat.

Proiecte din cadrul acestui apel de proiecte sunt limitate la o valoare minima si maxima. Astfel valoarea minima totala a proiectului este de 100.000 EUR, iar valoarea maxima totala a proiectului nu va depasi 5.000.000 EUR. Cofinantarea este de 2% din valoarea cheltuielilor eligibile. Proiectele se vor depune intre 01.06.2016 si 02.12.2016.


 

Date de contact:

Andreea Marcu, expert comunicare, tel: 0264/431550, fax: 0264/439222, mobil: 0755 777012, comunicare@nord-vest.ro

 

"Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei".

0 comentarii3101 vizualizări12 aprilie 2016
rss 2.0
rss 2.0