Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Vineri 14 Mai 2021 - 14587
Sedinta extraordinara, in data de 4 august 2016, a Consiliului Local Bistrita.

R O M A N I A,  JUDETUL BISTRITA NASAUD, MUNICIPIUL BISTRITA, P R I M A R - D I S P O Z I T I E  privind convocarea Consiliului local al municipiului Bistrita in sedinta extraordinara, in data de 4 august 2016, ora 11,00. Primarul municipiului Bistrita; avand in vedere:

prevederile art. 39 alin.2, alin.3, alin.5 si alin.6 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

prevederile art.39, alin.2 si alin.3, ale art.40, alin.1, alin 7 din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului local al municipiului Bistrita aprobat prin Hotararea nr.250/26.11.2009 a Consiliului local al municipiului Bistrita;

in temeiul art.68 alin.1, art.115 alin.1 lit."a" din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, D I S P U N E :

  ART.1. - Se convoaca Consiliul local al municipiului Bistrita in sedinta extraordinara, in data de 4 august 2016, ora 11,00. Sedinta va avea loc in sala de sedinte a Primariei municipiului Bistrita, cu urmatoarea  ordine de zi: 

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Investitie "Cetatea Medievala Bistrita" - punerea in valoare a patrimoniului cultural.

  2. Proiect de hotarare privind aprobarea participarii unei delegatii a municipiului Bistrita la manifestarile dedicate semnarii Intelegerii de cooperare dintre municipiul Bistrita si orasul Wiehl, din perioada 8 - 11 septembrie 2016, de la Wiehl, Germania.

 

PRIMAR,

OVIDIU TEODOR CRETU

 

                                                                  AVIZ DE LEGALITATE

                                                                   PENTRU SECRETAR

                                                                    DIRECTOR EXECUTIV

                                                                 DUMITRU MATEI CINCEA

 

Bistrita, la  29 IULIE 2016

Nr. 636

BAS/ex.4

 
0 comentarii3584 vizualizări29 iulie 2016
[ Închide secţiunea de comentarii ]

Nu există comentarii

Adaugă un comentariu

rss 2.0
rss 2.0