Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Sambata 22 Februarie 2020 - 5220 vizitatori azi
Se convoca Consiliului local Bistrita in sedinta ordinara, in data de 31 august 2016.

Se convoaca Consiliul local al municipiului Bistrita in sedinta ordinara, in data de 31 august 2016, ora 14,00. Sedinta va avea loc in sala de sedinte a Primariei municipiului Bistrita, cu urmatoarea  ordine de zi:

1.  Proiect de hotarare privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Avram George

2.  Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier al domnului Pasca Marius Vasile

3.  Proiect de hotarare privind actualizarea componentei Consiliului local al municipiului Bistrita

4.  Proiect de hotarare privind actualizarea componentei comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Bistrita

5.  Proiect de hotarare pentru aprobarea proiectului care va beneficia de cofinantare de la bugetul local al municipiului Bistrita pe anul 2016 in cadrul celei de-a treia sesiuni de selectie a proiectelor, in conformitate cu Hotararea nr. 14/14.03.2016 a Consiliului local al municipiului

6.  Proiect de hotarare privind insusirea modificarilor si completarilor inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Bistrita, aprobat prin Hotararea Consiliului local al municipiului Bistrita nr.187/30.09.2009

7.  Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei unor contracte de inchiriere pentru suprafetele proprietate publica a municipiului Bistrita, situate pe cosul de fum al fostei centrale termice din str.Zefirului nr.1, pe care sunt amplasate echipamente de telefonie mobila

8.  Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei protocoalelor incheiate pentru camerele de camin in regim de internat situate in corpul B din incinta Colegiului Tehnic "Grigore Moisil", proprietatea publica a municipiului Bistrita

9.  Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului chiriei pentru locuintele situate in municipiul Bistrita, construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte, aflate in administrarea Consiliului local al Municipiului Bistrita

 1. 10.          Proiect de hotarare privind aprobarea instituirii unui drept de superficie asupra terenurilor aferente constructiilor in care au functionat punctele termice nr.1, 2, 5 si 21, in favoarea S.C. BLACTEEA COM S.R.L., in calitate de proprietar asupra acestora
 2. 11.          Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica deschisa a spatiului cu alta destinatie decat cea de locuinta, situat in municipiul Bistrita, Bulevardul Republicii nr.33, cu destinatia de "Comercializare legume - fructe si produse alimentare"
 3. 12.            Proiect de hotarare privind aprobarea alipirii terenurilor proprietate publica a Municipiului Bistrita situate in Bistrita str.Zimbrului nr.9, in vederea reglementarii situatiei juridice a imobilului, constructie si teren, in care functioneaza Gradinita "Casuta cu povesti"
 4. 13.          Proiect de hotarare privind aprobarea parcelarii terenului situat in municipiul Bistrita, Bulevardul Republicii nr.19 - 21A, identificat in CF Bistrita nr.76855, coproprietari Municipiul Bistrita si Manzat Ioan, Graef Robert si Graef Ecaterina
 5. 14.          Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii terenului proprietate publica a Municipiului Bistrita, situat in incinta Parcului Industrial Bistrita Sud, identificat in CF Bistrita nr.66327, in vederea realizarii proiectului "Incubator de afaceri"
 6. 15.          Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii terenului proprietate publica a Municipiului Bistrita, identificat in CF Bistrita nr.61244, in vederea realizarii obiectivului de investitii "Drum de acces si utilitati aferente Complexului Sportiv Polivalent, municipiul Bistrita"
 7. 16.          Proiect de hotarare privind aprobarea metodologiei de calcul si a preturilor de vanzare directa catre populatie si institutii publice a materialelor lemnoase debitate din lemnul pe picior provenit din fondul forestier proprietate publica a Municipiului Bistrita
 8. 17.          Proiect de hotarare privind aprobarea certificarii padurilor aministrate de catre Ocolul Silvic al municipiului Bistrita RA in sistem F.S.C.
 9. 18.          Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr.30/28.02.2008 a Consiliului local al municipiului Bistrita privind constituirea "Asociatiei Intercomunitare Silvice Bistrita-Livezile" pentru gestionarea fondului forestier si a fondului cinegetic proprietatea publica a municipiului Bistrita si a comunei Livezile, cu modificarile si completarile ulterioare
 10. 19.          Proiect de hotarare privind infiintarea Cabinetului Primarului in cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Bistrita
 11. 20.          Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire locuinte individuale", pe un teren situat in intravilanul municipiului Bistrita, str. Matei Corvin - Drumul Dumitrei Vechi, beneficiar: Sabau Horatiu Cosmin, Sabau Daniela, Coltea Mariana, Gaftone Aurel Cosmin, Gaftone Liviu, Boca Alin, Albisoru Ioan Fabian
 12. 21.          Proiect de hotarare privind acceptarea ofertei de donatie asupra lucrarii "Floarea Transilvaniei"
 13. 22.          Proiect de hotarare pentru modificarea anexei la Hotararea nr.128/28.07.2011 a Consiliului local al municipiului Bistrita privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii: "Amenajare partie de schi, inclusiv utilitati, in cadrul Complexului Sportiv Polivalent din extravilanul municipiului Bistrita, localitatea componenta Unirea, varianta 2"
 14. 23.          Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al municipiului Bistrita in Consiliul de Administratie al unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si particular din municipiul Bistrita
 15. 24.          Proiect de hotarare privind privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al municipiului Bistrita in Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii in unitatile din invatamantul preuniversitar de stat si particular din municipiul Bistrita
 16. 25.          Proiect de hotarare pentru completarea art.134 din Anexa la Hotararea Consiliului local al municipiului Bistrita nr.97/2014 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Bistrita si al serviciilor si institutiilor publice de interes local
 17. 26.          Proiect de hotarare privind desemnarea consilierilor locali care vor participa la adunarea sateasca din localitatile componente ale municipiului Bistrita, pentru alegerea delegatilor satesti, pe perioada mandatului consiliului local
 18. 27.          Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului municipiului Bistrita in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. AQUABIS S.A. Bistrita
 19. 28.          Proiect de hotarare privind acordul Consiliului local al municipiului Bistrita pentru traseul variantei ocolitoare
 20. 29.          Proiect de hotarare privind asigurarea pazei unitatilor scolare de pe raza municipiului Bistrita
 21. 30.          Adresa nr.441/16.08.2016 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de Alimentare cu Apa si de Canalizare in Judetul Bistrita-Nasaud, inregistrata la Primaria municipiului Bistrita cu nr.80444/17.08.2016, cu privire la retragerea unitatilor administrativ-teritoriale din cadrul Asociatiilor de Dezvoltare Intercomunitare.
 22. 31.          Adresa nr.IID 14.474/08.07.2016 a Institutiei Prefectului - Judetul Bistrita-Nasaud, inregistrata la Primaria municipiului Bistrita cu nr.69244/11.07.2016, avand ca obiect plangere prealabila cu privire la Hotararea Consiliului local al municipiului Bistrita nr.53/31.03.2016 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire imobil de locuinte colective S+P+4E+2ER cu spatii comerciale la parter, amenajari exterioare, in municipiul Bistrita, Str.Stefan cel Mare Nr.15" Beneficiar : Iloaie Leon, si Informarea Arhitectului Sef si Directiei Administratie Publica, Juridic.

 

0 comentarii2884 vizualizări24 august 2016
rss 2.0
rss 2.0