Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Marti 25 Februarie 2020 - 7130 vizitatori azi
D I S P O Z I T I E privind convocarea Consiliului local al municipiului Bistrita.

Primarul municipiului Bistrita; avand in vedere: urgenta determinata de necesitatea inscrierii Asociatiei Grupul de Actiune Locala Bistrita 2027 in Registrul asociatiilor si fundatiilor, aceasta fiind o conditie pentru solicitarea finantarii prin Programul Operational Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa prioritara: 5. "Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii";

necesitatea incheierii Actului aditional nr. 3/2016 la contractul de finantare pentru proiectul "Edificare si construire Campus Scolar Colegiul National "Liviu Rebreanu"", prin care se va prelungi termenul de finalizare a proiectului pana la data de 31.08.2017, in vederea asigurarii functionalitatii proiectului, sub conditia transmiterii pana la data de 30.09.2016, la ADR Nord-Vest;

prevederile art.39 alin.2, alin.3, alin.5 si alin.6 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

prevederile art.39, alin.2 si alin.3, ale art.40, alin.1 din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului local al municipiului Bistrita aprobat prin Hotararea nr.250/26.11.2009 a Consiliului local al municipiului Bistrita;

in temeiul art.68 alin.1, art.115 alin.1 lit."a" din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

 D I S P U N E :

ART.1. - Se convoaca Consiliul local al municipiului Bistrita in sedinta extraordinara, in data de 19 septembrie 2016, ora 14,00. Sedinta va avea loc in sala de sedinte a Primariei municipiului Bistrita, cu urmatoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotarare pentru aprobarea participarii Municipiului Bistrita ca membru fondator, la constituirea Asociatiei Grupul de Actiune Locala Bistrita 2027
  2. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului local al municipiului Bistrita nr.73/12.05.2016 "pentru prelungirea termenului de finalizare a proiectului Edificare si construire Campus Scolar Colegiul National Liviu Rebreanu pana la data de 31.08.2016".

Foto - arhiva Marius Chiuzan.

0 comentarii2716 vizualizări14 septembrie 2016
rss 2.0
rss 2.0